WAŻNE!

Baba, Miąskowo, Murzynówko, Lubrze, Wiosna, Wygranka

I-VI 2020

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
GMINA KRZYKOSY I-VI 2020

 fbserwis - logo
logo Artur Zys


MIEJSCOWOŚCI: Baba, Miąskowo, Murzynówko, Lubrze, Wiosna, Wygranka

 

 ZMIESZANE  2020-01-20  2020-02-17  2020-03-16  2020-04-14  2020-05-11  2020-06-08
 ZIELONE  2020-01-27  2020-02-24  2020-03-23  2020-04-20  2020-05-18  2020-06-15
 SEGREGACJA  2020-01-24  2020-02-21  2020-03-20  2020-04-18  2020-05-15  2020-06-26
 GABARYTY  2020-01-07       2020-06-22

 


INFORMACJA:
Przypominamy o obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych – w przypadku braku pojemnika na posesji zmieszane odpady komunalne zgromadzone w workach nie będą odbierane.

Zmieszane odpady komunalne gromadzone poza pojemnikami (w przezroczystych workach)powinny być oznaczone napisem: ODPADY ZMIESZANE.

Odpady gromadzone w pojemnikach metalowych i ogrodowych nie będą odbierane.

Odpady komunalne zbierane selektywnie nie powinny być gromadzone w workach po nawozach i środkach ochrony roślin.

Przypominamy o obowiązku wystawiania pojemników oraz worków w widocznym miejscu przed posesją według powyższego harmonogramu do godz. 7:00 w dniu odbioru, nie wystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nie odebraniem odpadów.

Gabaryty należy zgłosić do biura telefonicznie (61 285-19-91), w formie elektronicznej (email: office@puk-zys.pl) lub telefonicznie do Urzędu Gminy (61 285 15 14 wew. 131) najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem ich odbioru.


BIURO OBSŁUGI KLIENTA

bokpoznan.fbserwis@fbserwis.pl
office@puk-zys.pl
Tel./Fax: 61 285 19 91Załączniki:
Ikona PDF Harmonogram odbioru odpadów: Baba, Miąskowo, Murzynówko, Lubrze, Wiosna, Wygranka [pdf]