Informacje i ogłoszenia

Aktualny regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzykosy

Załączone dokumenty:
Portable Document Format Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków [pdf]

Budowa siłowni zewnętrznych w Sulęcinie i Krzykosach

Od czerwca 2018 roku Gmina Krzykosy realizowała dwa projekty:

 1. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sulęcin
  Koszt całkowity zadania to kwota 36.070,13 zł

  Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu: 
  „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” 

  Samorząd województwa współfinansował zadanie w kwocie 12.916,68 zł 

 2. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Krzykosy
  Koszt całkowity zadania to kwota 34.578,02 zł

  Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu: 
  „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” 

  Samorząd województwa współfinansował zadanie w kwocie 12.916,68 zł 

 

Osiągnięte efekty przedstawiają załączone fotografie.
Silownie

Sprzedaż nieruchomości w Krzykosach

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Krzykosy:

Lp.  Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza  Wadium w kwocie 
1.  187/13  1170 23 000,00  1 800,00 


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymieniona działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
Uzbrojenie terenu powyższej działki stanowi możliwość zaopatrzenia w energię elektryczną, wodociąg - możliwość przyłączenia.
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi.
Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00023284/3 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działce nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 20 lutego 2019 r. o godzinie 9.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 14 lutego 2019 roku.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo przelewem, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.
Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki  

Sprzedaż nieruchomości w Krzykosach

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Krzykosy:

Lp.  Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza  Wadium w kwocie 
1.  187/12 1170 47 500,00  3 800,00 


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymieniona działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
Uzbrojenie terenu powyższej działki stanowi energia elektryczna w granicy działek, wodociąg - możliwość przyłączenia.
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi.
Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00023284/3 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działce nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 20 lutego 2019 r. o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 14 lutego 2019 roku.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo przelewem, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.
Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki  

Zamiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INFORMACJA

Wójt Gminy Krzykosy informuje o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od dnia 1 stycznia 2019 roku:

STAWKA OPŁATY USTALONA UCHWAŁĄ RADY GMINY KRZYKOSY 
GOSPODARSTWO DOMOWE WG LICZBY MIESZKAŃCÓW  ODPADY SEGREGOWANE  ODPADY NIESEGREGOWANE 
SKŁADAJĄCE SIĘ
Z TRZECH I WIĘCEJ OSÓB 
35,00 zł  70,00 zł 
SKŁADAJĄCE SIĘ
Z DWÓCH OSÓB  
27,00 zł  54,00 zł 
JEDNOOSOBOWE  20,00 zł  40,00 zł 


Wójt               

/-/ inż. Andrzej Janicki

Obwieszczenie o wyborze partnera do projektu

Krzykosy, 24.12.2018 r.

Gmina Krzykosy
ul. Główna 37
63-024 Krzykosy

   

    Gmina Krzykosy działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475), ogłosiła otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Oś Priorytetowa 7, którego wnioskodawcą będzie Gmina Krzykosy.

Nabór Partnera odbywał się w terminie od 30.11.2018 r. do 21.12.2018 r. W terminie naboru wpłynęły 2 oferty.

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej na Partnera wybrano:
Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w Solcu.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) inż. Andrzej Janicki

 

Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

Infolinia dla rodzin ofiar tragedii w kopalni Karwinie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Prezes wraz z zarządem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazują głębokie wyrazy współczucia wszystkim poszkodowanym i kondolencje rodzinom ofiar wypadku w kopalni w czeskiej Karwinie. W tym trudnym dla wszystkich czasie, ZUS chce wesprzeć zarówno poszkodowanych, jak i rodziny tragicznie zmarłych. Dlatego też dla wszystkich tych osób w oddziale ZUS w Nowym Sączu uruchomiona została specjalna linia telefoniczna: 18 449 84 03. Dyżurujący tam pracownicy ZUS będą udzielać wszelkich możliwych porad dotyczących uprawnień do świadczeń przysługujących z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych w związku z wypadkiem w czeskiej kopalni.

Infolinia czynna jest w godzinach 7.00-15.00 w dni robocze, a w Wigilię 24 grudnia - w godzinach 7.00-13.00.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ZUS będzie na bieżąco udzielał wszelkiej możliwej pomocy prawnej dotyczącej ubezpieczeń społecznych wszystkim poszkodowanym i rodzinom ofiar.

Marlena Nowicka                 
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce                    

Syreny alarmowe na 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Powstanie Wielkopolskie

Dla upamiętnienia 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w dniu 27 grudnia br. o godz. 16:40 na terenie Gminy Krzykosy, na okres jednej minuty, zostaną uruchomione syreny alarmowe.

Informacja

W dniach 24 grudnia 2018 roku (Wigilia Bożego Narodzenia)
oraz 31 grudnia 2018 roku (Sylwester)
Urząd Gminy w Krzykosach
będzie czynny do godz. 1200 

Wójt               
/-/ inż. Andrzej Janicki

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych

Rozkład godzin pracy aptek

Rozkład godzin pracy aptek

Rozkład godzin pracy aptek

Rozkład godzin pracy aptek

Uproszczony plan urządzenia lasu

Uproszczony plan urządzenia lasu

Zaproś kominiarza!

Zaproś Kominiarza! - plakat

Portable Document Format Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy [pdf]

III zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

III zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Informacja - zużyte opony

Mieszkańcy Gminy Krzykosy!
Do dnia 27 grudnia 2018 r.
zużyte opony od samochodów osobowych mogą być dostarczane do wyznaczonych punktów:
- Bronisław 2, 63-025 Witowo,
- Sulęcinek, ul. Kopczynowska 32, 63-023 Sulęcinek.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Decyzja RDOŚ w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Borowo i Sulęcinek

Decyzja RDOŚ

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Gmina Krzykosy, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

I. Cel projektu:

Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych, w tym usług opiekuńczych i asystenckich dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem.

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

1. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i/lub asystenckich oraz zdrowotnych skierowanych do osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Wsparcie tworzenia miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach o charakterze chronionym/wspomaganym dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Tworzone miejsca świadczenia usług mogą być miejscami stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego, stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego.
3. Wspieranie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych np. usługi opieki wytchnieniowej, szkolenia, kursy, grupy samopomocowe, poradnictwo psychologiczne itd.
4. Tworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego, usługi dowożenia posiłków oraz wdrożenie systemu teleopieki - wyłącznie jako dodatkowy element projektu.
5. Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
6. Wsparcie tworzenia Dziennych domów opieki medycznej - wyłącznie jako dodatkowy element projektu 

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

a) Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Krzykosy przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu.

IV. Wymagania wobec partnera:

a) Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.
b) Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej lub posiadać status organizacji pozarządowej.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi.
b) Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)
c) Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem.
d) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
e) Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
f) Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
g) Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).
h) Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera
a) Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)
b) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi. Max. 30 pkt
c) Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.
d) Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.
e) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 21.12.2018 roku, do godziny 14:00 na adres
e-mail: krzykosy@wokiss.plZałączniki:
Doc 
Załącznik nr 1 - Formularz [docx]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Pięczkowie

Wójt Gminy Krzykosy informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego działki przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, oznaczonej numerem 557, położonej w miejscowości Pięczkowo, obręb Pięczkowo.


 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 263/2018
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Krzykosy


WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Pięczkowie 

 Księga wieczysta   PO1D/00022417/8
 Numer działki  557
 Powierzchnia (m2)  31 m2
 Cena nieruchomości (zł)  800,00
 Do ceny sprzedanych działek zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
 Położenie  Pięczkowo, obręb Pięczkowo
 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działki znajdują się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i zagrodową (symb. graf. ROM/RM) oraz na terenach objętych ochrona archeologiczna.
 Opis nieruchomości  Działka służy jako dojazd do prywatnej działki zabudowanej.
 Forma nabycia

 Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

 Termin zapłąty ceny sprzedaży nieruchomości  

 Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

 


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Termin składania wniosków do 10.01.2019 r.

"Biała sobota" w ZUS

Zakład ubezpieczeń społecznych

Biała sobota w ZUS
Dzień otwarty dla lekarzy
1 grudnia 2018 r.

W godzinach 9:00-13:00, zapraszamy lekarzy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dzień otwarty pod hasłem: Biała sobota.

W ramach akcji pracownicy ZUS, będą:

 • zakładać profile PUE,
 • prowadzić szkolenia dotyczące wystawiania e-ZLA,
 • pomagać w uzyskaniu certyfikatu ZUS. Certyfikat będzie zapisywany na nośniku/sprzęcie elektronicznym lekarza ( niezbędny jest pendrive albo osobisty laptop),
 • udzielać wyjaśnień dotyczących elektronicznych zwolnień lekarskich również w kontekście pracodawcy (płatnika) i pacjenta (ubezpieczonego).


„Biała sobota" odbędzie się w placówkach ZUS w: Poznaniu (ul. Starołęcka 31), Gnieźnie, Kole, Koninie, Obornikach, Słupcy, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Turku i Wrześni.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 61 8745-438.

Zapraszamy

 

Wykazy dotyczące sprzedaży działek oznaczonych numerami 187/12 i 187/13, położonych w miejscowości Krzykosy, obręb Krzykosy

Wójt Gminy Krzykosy informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazów dotyczących działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych numerami 187/12 i 187/13, położonych w miejscowości Krzykosy, obręb KrzykosyZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 260/2018 
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 13 listopada 2018 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Krzykosy

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej położonej w Krzykosach

 Księga wieczysta   PO1D/00023284/3
 Numer działki  187/12
 Powierzchnia (m2)  1170 m2
 Cena nieruchomości (zł)  47 500,00
 Do ceny sprzedanej działki zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
 Położenie  Krzykosy, obręb Krzykosy
 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działka znajduje się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
 Opis nieruchomości  Położona w odległości 1 km od centrum miejscowości, w sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, zabudowa siedliskowa, tereny rolne, ma w zasięgu sieć energetyczną i wodociąg, dojazd droga ziemną.
 Forma nabycia  Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Termin zapłąty ceny sprzedaży nieruchomości  

 Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

 


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 261/2018 
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 13 listopada 2018 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych 
stanowiącej własność Gminy Krzykosy

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej położonej w Krzykosach

 Księga wieczysta   PO1D/00023284/3
 Numer działki  187/13
 Powierzchnia (m2)  502 m2
 Cena nieruchomości (zł)  23 000,00
 Do ceny sprzedanej działki zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
 Położenie  Krzykosy, obręb Krzykosy
 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działka znajduje się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
 Opis nieruchomości  Położona w odległości 1 km od centrum miejscowości, w sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, zabudowa siedliskowa, tereny rolne, ma w zasięgu sieć energetyczną i wodociąg.
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
 Forma nabycia  Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Termin zapłąty ceny sprzedaży nieruchomości  

 Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy.


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Szkolenie dla przedsiębiorców

Krajowa Administracja Skarbowa

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Wielkopolskiej zaprasza Przedsiębiorców na szkolenie w dniu 5 grudnia 2018 r. o godzinie 9:00 w zakresie:

 • mechanizmu podzielonej płatności (split payment),
 • należytej staranności w zakresie VAT,
 • Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Szkolenie, w zależności od liczby zainteresowanych, odbędzie się w siedzibie Urzędu Skarbowego lub w Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Środzie Wielkopolskiej.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 3 grudnia 2018r. po nr telefonu 61 28 679 11 lub 61 28 679 59.

W przypadku dużego zainteresowania szkolenie może zostać przeprowadzone ponownie, miejsce i termin szkolenia zostaną wówczas wskazane w odrębnym komunikacie.

Informacja - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

W dniu 22 listopada 2018 roku (czwartek) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Gminy w Krzykosach będzie czynny od godz. 7:00 do 11:00

II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Konsultacje

Konsultacje w sprawie projektu na rok 2019


Załączniki:
Portable Document Format Projekt uchwały [pdf]

UWAGA!

Urząd Gminy w Krzykosach przypomina, że w dniu 15 listopada 2018 roku (dzisiaj) upływa termin płatności IV raty podatku za 2018 rok.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 9 Listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Krzykosy wybranej w wyborach
samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 29a ust.2 w związku z art. 26 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późno zm.) oraz art. 167 §3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późno zm.) w związku z treścią wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-501-171/18 z dnia 15 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1

W związku z przeprowadzonymi w dniu 21 października 2018 r. wyborami samorządowymi, zwołuje się na dzień 20.11.2018 o godz. 10:00 I sesję Rady Gminy Krzykosy, która odbędzie się w siedzibie: Urząd Gminy w Krzykosach.

§2

Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obrady będzie prowadził naj starszy wiekiem radny obecny na I sesji.

§3

1. I sesja zwoływana jest w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy Krzykosy.
2. Proponuję się następujący porządek obrad:
1) otwarcie sesji;
2) złożenie ślubowania przez radnych, poprzedzone ewentualnym wręczeniem radnym zaświadczeń o wyborze na radnego;
3) złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Krzykosy, poprzedzone ewentualnym wręczeniem zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Krzykosy;
4) stwierdzenie quorum;
5) uchwalenie porządku obrad;
6) wybór Przewodniczącego Rady:
a) wybór komisji skrutacyjnej;
b) zgłaszania kandydatów;
c) przeprowadzenie głosowania;
7) przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego;
8) wybór wiceprzewodniczących Rady:
a) wybór komisji skrutacyjnej;
b) zgłaszania kandydatów;
c) przeprowadzenie głosowania;
9) Dyskusja - wolne wnioski;
10) Zamknięcie sesji.

§4

O terminie i miejscu przeprowadzenia I sesji Rady Gminy Krzykosy zawiadamia się radnych oraz Wójta Gminy Krzykosy wybranych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

§5

Wykonanie postanowienia powierza się Sekretarzowi Gminy lub Zastępcy Wójta Gminy Krzykosy

§6

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisarz Wyborczy w Koninie II
/-/ Paweł Myśliński         

Informacja o jednodniowym przesunięciu odbioru odpadów

    Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 7 listopada 2018 dzień 12 listopada 2018r. ustanowiono dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys informuje, że wszystkie odbiory odpadów zaplanowane w harmonogramach w dniach od 12.11.2018r. do 16.11.2018r. odbędą się z jednodniowym przesunięciem, tzn. :

 • odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 12.11.2018 r. (poniedziałek) odbędzie się w dniu 13.11.2018 r. (wtorek)
 • odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 13.11.2018 r. (wtorek) odbędzie się w dniu 14.11.2018 r. (środa)
 • odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 14.11.2018 r. (środa) odbędzie się w dniu 15.11.2018 r. (czwartek)
 • odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 15.11.2018 r. (czwartek) odbędzie się w dniu 16.11.2018 r. (piątek)
 • odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 16.11.2018 r. (piątek) odbędzie się w dniu 17.11.2018 r. (sobota)

Informacja dotycząca opłat za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej

1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566 ze zm.) wprowadzająca zmiany w zakresie gospodarowania wodami oraz opłat za usługi wodne, w tym opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 272 ust. 22 Prawa wodnego osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące:

a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
c) użytkownikami wieczystymi gruntów,
d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, wpłynęły na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę zależy od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowy wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczenia opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ustawy Prawo wodne.

Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m² wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m² na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m² na 1 rok,
b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m² na 1 rok,
c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m² na 1 rok.

Opłata jest wnoszona kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej ponoszenia wnosi opłatę na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację. Wpływy z tytułu ww. opłaty stanowią w 90% przychód Wód Polskich i tylko w 10% dochód budżetu Gminy.

Wobec powyższego prosimy osoby, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o wypełnienie Oświadczenia i jego przekazanie w terminie do dnia 15.12.2018 r. Urzędu Gminy Krzykosy pok. 22, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy tel.: 61 285 15 14 w. 130.

Na podstawie ww. przepisów oraz złożonych oświadczeń Wójt Gminy Krzykosy przekaże informacje o wysokości opłaty i sposobie jej obliczenia.

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

Wybory Wójta i do Rady Gminy - Protokoły z wyborów

PDF Wybory do Rady Gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców - Protokół z wyborów [pdf]
PDF Wybory Wójta Gminy Krzykosy [pdf]

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 dla koła 71 Szarak ZO Poznań

Plan polowan zbiorowych w sezonie 2018/2019 dla koła 71 Szarak ZO Poznan

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 19 października 2018 r.

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 w gminie Krzykosy

    Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 2a oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 w gminie Krzykosy, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. niżej wymienionego członka, z powodu pokrewieństwa z kandydatem:

 1. Agnieszka Katarzyna Grzechowiak, zgłoszona przez KWW SAMORZĄD KRZYKOSY 2018 (uzupełnienie składu), zam. Pięczkowo

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II     
/-/ Paweł Myśliński 

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 dla Koła Łowieckiego nr 72 "Zdrój" w Zaniemyślu

Plan polowan zbiorowych w sezonie 2018/2019

 

 

 

 

Plan polowań zbiorowych 2018/2019

Doc Plan polowań zbiorowych 2018/2019 Koło Łowieckie „Jeleń" nr 77 w Nowym Mieście n/Wartą w obwodach łowieckich nr 315 i 410, woj. wielkopolskie [doc]

Informacja o pracy komisji obwodowych

Wszystkie obwodowe komisje wyborcze
w Gminie Krzykosy
w dniu 21 października 2018 r.
rozpoczynają pracę o godz. 600.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów grantowych

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski ogłasza nabór wniosków na granty (ogólnodostępne, niekomercyjne działania dla społeczności lokalnych) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 na realizację wskaźników:

 • liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej (place zabaw)- 4 sztuki
 • liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej (inne niż place zabaw)- 4 sztuki
 • liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii- 2 sztuki
 • liczba zorganizowanych przedsięwzięć o charakterze kulturowym, w tym kultywujących lokalne tradycje oraz ogólnodostępnych przedsięwzięć integracyjnych na terenie LGD- 8 sztuk
 • liczba zajęć z kapitału społecznego, w tym edukacyjne dla mieszkańców obszaru LGD- 8 sztuk
 • liczba stworzonych alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców obszaru LGD- 6 sztuk
 • liczba przedsięwzięć promujących edukację ekologiczną, w tym w zakresie ochrony Środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznych - 5 sztuk


Minimalna wartość wsparcia grantu wynosi 5 000,00 zł,
Maksymalna wartość wsparcia w zależności od realizowanego zakresu wynosi:

 • 6 000,00 zł w ramach wzmocnienia kapitału społecznego
 • 13 000 zł w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego
 • 18 000 zł w ramach budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej


Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 8 – 22 października 2018 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski w Środzie Wielkopolskiej, ulica Libelta 2 (parter siedziby GDDKiA)

Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne na stronie internetowej: www.liderzielonejwielkopolski.pl

 

Badanie uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach

Plakat

LI (ostatnia w kadencji 2014-2018) zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

LI (ostatnia w kadencji 2014-2018) zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Plan polowań zbiorowych

Doc Plan polowań zbiorowych organizowanych przez WKŁ 86 „Sokół” w sezonie  łowieckim 2018/2019 [doc]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach z dnia 4 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w miejscowości Wiosna

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 243/2018
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 02 października 2018 r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej
stanowiącej własność Gminy Krzykosy
 
 
Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości Wiosna,
obręb Miąskowo
 
Oznaczenie
nieruchomości 
miejscowość Wiosna obręb Miąskowo
Działka nr 46
PO1D/00023285/0 
Powierzchnia  24,0420 ha całkowity obszar działki
3,2620 ha obszar wydzierżawiany
Przeznaczenie
nieruchomości i
sposób jej
zagospodarowania 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy
z dnia 22 lutego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Wój. Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. Nr 58, poz. 1626) działka nr 46 znajduje się na terenie oznaczonym w w/w planie jako zieleń naturalna (ZN), lasy (ZL), oraz rola (R).
Opis
nieruchomości 
Działka na większości terenu stanowi użytki zielone, otoczona lasami.
W pobliżu pojedyncza zabudowa zagrodowa. Dojazd do działki drogą
o nawierzchni ziemnej.
Forma zbycia  Dzierżawa na okres 3 lat
Wysokość czynszu
z tytułu dzierżawy
Cenę przyjmuje się 5 q/żyta z 1 ha rocznie na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za każdy rok.
Wysokość czynszu będzie aktualizowana co roku po ukazaniu się komunikatu przez okres trwania umowy.
Termin wnoszenia
czynszu 
Jednorazowo do 15 listopada danego roku obowiązywania umowy

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach z dnia 1 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach z dnia 1 października 2018 r.

Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach z dnia 1 października 2018 roku

Uchwała nr 3

Protokół z uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych

Protokół z uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 24 września 2018 r.

Informacja o losowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 21 września 2018 roku

Informacja o obwodach

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

Projekt "Kierowca i Magazynier - Atrakcyjne Możliwości Zdobycia Zawodu"

Kierowca i magazynier

Projekt "Kierowca i Magazynier - Atrakcyjne Możliwości Zdobycia Zawodu"
Projekt "Kierowca i Magazynier - Atrakcyjne Możliwości Zdobycia Zawodu"

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 13 września 2018 r.

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 13 września 2018 r.
o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

W wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. organem właściwym do powołania obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (zwanych dalej jako komisje obwodowe) na terenie powiatu gnieźnieńskiego, słupeckiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego jest Komisarz Wyborczy w Koninie II.

Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych składają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione w urzędach gmin, na obszarze których siedzibę mają te komisje w terminie do dnia 21 września 2018 r. (piątek), w godzinach pracy urzędów, osobiście lub pocztą. W razie wysłania zgłoszenia pocztą o dotrzymaniu terminu zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych rozstrzyga data wpływu przesyłki do właściwego urzędu gminy, tj. urzędu na obszarze gminy, w której siedzibę ma dana obwodowa komisja wyborcza.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie ... - tekst tej uchwały dostępny jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl.

Wzór zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik do tej uchwały. Stosownie do § 5 ust. 2 wyżej wymienionej uchwały pełnomocnik wyborczy może zgłaszać kandydatów na członków komisji na całym obszarze działania komitetu wyborczego.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II      
/-/ Paweł Myśliński 

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach w sprawie planu dyżurów

UCHWAŁA NR 2/2018
Gminnej KOMISJI WYBORCZEJ w Krzykosach
z dnia 11 września 2018 roku
w sprawie planu dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach
związanych z rejestracją list kandydatów na radnych oraz Wójta

    Na podstawie art. 180 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. , z 2018 poz. 754 ze zmianami) oraz pkt I załącznika do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Gminna Komisja Wyborcza w Krzykosach uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się następujący plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach związanych z rejestracją list kandydatów na radnych i wójta :

1) co najmniej trzy osoby wchodzące w skład Komisji, w tym Przewodniczący lub Zastępca przewodniczącego, będzie dyżurować w siedzibie Komisji, mieszczącej się w Urzędzie Gminy Krzykosy pok. Nr 4. tel. 61/2851514 wew. 127 fax 61/2851592

2) dyżury w zakresie rejestracji kandydatów na radnych pełnione będą w dniach:
od 12 września 2018r do dnia 14 września 2018r od godziny 14.00- 16.00
W sobotę dnia 15 września 2018r. dyżur pełniony będzie w godz. od 9.00 – 13.00
W dniu 17 września 2018 r. w godzinach 8.00– 24.00.
W niedzielę dyżuru nie będzie.

3) dyżury w zakresie rejestracji kandydatów na wójta pełnione będą w dniach:
od 18 września 2018r do dnia 25 września 2018r od godziny 14.00- 16.00
z wyjątkiem soboty i niedzieli
26 września 2018 r. w godzinach 16.00– 24.00.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy którego zobowiązuje się do obwieszczenia uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu oraz na stronach BIP.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący         
Gminnej Komisji Wyborczej

Zenon Mendyka         

Gminna Komisja Wyborcza w Krzykosach

GMINNA KOMISJA WYBORCZA
W KRZYKOSACH

Przewodniczący Komisji - Zenon Mendyka

Wiceprzewodniczący Komisji – Elżbieta Waśkowiak

Członkowie:

Weronika Kosmowska
Ewa Pelczyk
Milenia Poll
Daria Skowrońska
Bernadeta Świerczewska
Milena Włodarczyk
Regina Zięta

Przewodniczący         
Gminnej Komisji Wyborczej

Zenon Mendyka         

Gminna Komisja Wyborcza

Postanowienie

Zalacznik nr 15

Harmonogram zebrań wiejskich - wrzesień 2018

Harmonogram zebrań wiejskich - wrzesień 2018

Nowy rozkład jazy autobusów - Linia 21

Linia 21 I-III

Linia 21 IV-V

Portable Document Format Nowy rozkład jazdy autobusów - Linia 21 [pdf]

Szkody łowieckie - Aktualizacja danych

Szkody łowieckie - wnioski

Aktualizacja danych

Msza Święta pogrzebowa

30 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godz. 1300
w kościele pw. Wszystkich Świętych w Nietrzanowie
zostanie odprawiona
Msza Święta pogrzebowa śp. Wiesława Zająca,
po której nastąpią uroczystości pogrzebowe.

Kondolencje

Kondolencje dla rodziny i bliskich zmarłego Wiesława Zająca

Renta dla ucznia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Uczysz się i masz rentę rodzinną, sprawdź o czy musisz powiadomić ZUS

Uczniowie i studenci, którzy otrzymują z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę rodzinną muszą powiadomić ZUS o kontynuowaniu lub zaprzestaniu nauki. Przeczytaj, co i kiedy trzeba zrobić, żeby nie stracić prawa do renty, albo nie zwracać nadpłaconego świadczenia.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16 roku życia. Jeśli jednak dziecko nadal się kształci, dostanie rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do 25 roku życia. Chyba, że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego.

Renta wypłacana jest przez rok szkolny i okres wakacji. Zaraz po wakacjach, bądź jeszcze w trakcie ich trwania, uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o dalszą wypłatę świadczenia wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Zaświadczenia takie wydaje placówka, w której dziecko się uczy.

Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć w ZUS-ie najpóźniej we wrześniu. Natomiast studenci mają czas do końca października. Zatem, aby renta wypłacana była bez przerwy, należy pamiętać, by najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS-u wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki.

Podobnie, jeśli uprawniony do renty uczeń/student przestanie się uczyć, musi niezwłocznie zawiadomić o tym ZUS, który wstrzyma wypłatę świadczenia. Jeśli nie zawiadomimy ZUS-u o okolicznościach powodujących zmniejszenie, zawieszenie lub utratę prawa do renty i Zakład nadal będzie wypłacał nam niezmienioną kwotę, będziemy musieli zwrócić nienależnie wypłacane nam świadczenia z odsetkami.

Jeżeli pobieramy rentę rodzinną musimy zawiadamiać ZUS między innymi o:

 • osiąganiu przychodu z tytułu zatrudnienia,
 • o wysokości przychodu osiągniętego w minionym roku kalendarzowym – w terminie do końca lutego kolejnego roku,
 • zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego,
 • pobieraniu renty z innego tytułu – przyznanej przez inny organ rentowy, bądź renty socjalnej,
 • zaprzestaniu uczęszczania do szkoły przez osobę, która skończyła już 16 lat.


Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

Informacja - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

W dniu 23 sierpnia 2018 roku (czwartek) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Gminy w Krzykosach będzie czynny od godz. 7:30 do 11:30

Ogólnopolski konkurs fotograficzny "Polskie kadry"

Ogólnopolski konkurs fotograficzny "Polskie kadry"

XLIX zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

XLIX zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Dyżury eksperckie ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

II Oddział ZUS w Poznaniu przygotował dyżur ekspercki na temat - sposobu ustalania emerytury i zasad oraz możliwości jej podwyższania. Naszych ekspertów będzie można zapytać m.in.:

 • Komu, kiedy i na jakich zasadach przysługuje emerytura?
 • Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
 • Jak zwiększyć wysokość emerytury?


Na te i wiele innych pytań związanych ze świadczeniami emerytalnymi, odpowiedzą eksperci ZUS podczas dyżurów telefonicznych, które odbędą się w godz. 9:00 - 11:00 w następujących terminach:

 • Poznań - 2 sierpnia pod nr tel. 61 874 54 83
 • Gniezno - 6 sierpnia pod nr tel. 61 424 05 66
 • Konin -  8 sierpnia pod nr tel. 63 246 67 41


Serdecznie zapraszamy.

Krystyna Michałek                                  
Rzecznik Regionalny ZUS                       
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uproszczone Plany Urządzenia Lasu - rozpoczęcie prac

Informacja o rozpoczęciu prac

XII Rodzinny Rajd Rowerowy (karta zgłoszeniowa)

XII Rodzinny Rajd Rowerowy


Portable Document Format Karta zgłoszeniowa [pdf]

Uwaga! Płukanie sieci wodociągowej

W dniach od 23 lipca 2018 roku do 3 sierpnia 2018 roku
odbędzie się płukanie sieci wodociągowej
w miejscowościach zaopatrywanych w wodę z hydroforni Młodzikowo.
W związku z tym mogą wystąpić czasowe zanieczyszczenia wody.

Przepraszamy za utrudnienia.

Wnioski o świadczenia dla rodzin na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

Urząd Gminy w Krzykosach informuje o możliwości składania wniosków o świadczenia dla rodzin na nowy okres zasiłkowy 2018/2019:

 • jednorazowe świadczenie Program „Dobry Start" (300+)
  wnioski zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów można składać do 30 listopada, wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 • świadczenie wychowawcze (500+)
  nowy okres zasiłkowy trwa od 1 października 2018r. do 30 września 2019r.
 • świadczenia rodzinne
  nowy okres zasiłkowy trwa od 1 listopada 2018r. do 30 października 2019r.
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  nowy okres zasiłkowy trwa od 1 października 2018r. do 30 września 2019r.

Wnioski o wyżej wymienione świadczenia można składać:

 • drogą elektroniczną – od 1 lipca 2018r.
  (np. bankowość elektroniczna, empatia.mpips.gov.pl);
 • drogą tradycyjną (w formie papierowej) - od 1 sierpnia 2018r.
  (druki wniosków do pobrania w Urzędzie Gminy pokój nr 3 lub na stronie BIP urzędu).

Więcej informacji:

Bezpłatne szkolenie w Inspektoracie ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bezpłatne szkolenia w Inspektoracie ZUS w Środzie Wielkopolskiej
25 lipca 2018 r.

Temat: e-ZLA – elektroniczne zwolnienia lekarskie (szkolenie dla lekarzy)

O godzinie 9:00, sala 121, w siedzibie ZUS w Środzie Wielkopolskiej.

Zapisy na szkolenie przyjmowane są telefonicznie: 502 006 826 lub na adres e-mail: barbara.borkowiak@zus.pl

Bezpłatne badanie profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Krzykosy

Ośrodek profilaktyki nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. OPEN

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu,
na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przeprowadzi bezpłatne badania profilaktyczne dla Mieszkańców Gminy Krzykosy

Realizowane przez OPEN programy:

 1. Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego (badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn od 68 r.ż.)

 2. Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu moczowo – płciowego mężczyzn (badanie krwi na PSA dla mężczyzn od 50 r.ż.)

SPOTKANIE EDUKACYJNE
w dn. 14.08.2018 o godz. 1000
w Sali OSP Krzykosy
(podczas spotkania zainteresowanym uczestnikom zostaną rozdane specjalne probówki do samodzielnego przygotowania materiału do badania na krew utajoną w kale)

BADANIA KRWI oraz ODBIÓR KAŁÓWEK
w dn. 20.08.2018  o godz. 900 – 1300
w Sali OSP Krzykosy

Informacje dodatkowe:
- na wszystkie badania należy zabrać ze sobą dokument tożsamości
- wyniki nieprawidłowe zostaną wysłane pocztą na wskazany przez uczestnika adres
- zapisy przeprowadzane są przez Państwa Gminę

Dzień Profilaktyki w ZUS

Dzień Profilaktyki w ZUS

Zawiadomienie o zebraniu mieszkańców sołectwa Krzykosy

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam
mieszkańców sołectwa
K R Z Y K O S Y
że w dniu
9 lipca 2018 roku
(poniedziałek)
o godz. 1900
w świetlicy odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa K R Z Y K O S Y,
którego głównym celem jest
wybranie sołtysa sołectwa.

Ponadto na zebraniu zostaną omówione sprawy bieżące sołectwa.

Wszystkich zainteresowanych sprawami wsi i gminy serdecznie zapraszam

Wójt Gminy Krzykosy
(-) inż. Andrzej Janicki

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Borowo cz. 1
Borowo cz. 2
Borowo cz. 3

Mobilny system informacji Gminy Krzykosy

Aplikacja Blisko - mobilny system informowania Gminy Krzykosy

Załączniki: 

Nowe stawki za wodę i ścieki - od dnia 1 czerwca 2018 r.

NOWE STAWKI ZA WODĘ I ŚCIEKI

    Na podstawie art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.), Wójt Gminy Krzykosy informuje o zatwierdzonych decyzją nr PO.RET.070.184.2.2018.MZ z dnia 14 maja 2018 r., wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzykosy:

Opłata za  Cena za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (zł/m3) 

Taryfa 
obowiązująca

do dnia
1.06.2018r.
 
Trzeci rok  
obowiązywania
taryf
od 
1.06.2018r.
do  
1.06.2019r.
 
Trzeci rok  
obowiązywania
taryf
od 
1.06.2019r.
do  
1.06.2020r.
  
Trzeci rok 
obowiązywania
taryf
od
1.06.2020r.
do 
1.06.2021r.
 
Woda W-1  2,57 zł/netto  2,80 zł/netto  2,94 zł/netto  3,08 zł/netto 
Woda W-2  2,57 zł/netto  2,84 zł/netto  2,97 zł/netto  3,11 zł/netto 
Woda W-3  2,57 zł/netto  2,86 zł/netto 

3,13 zł/netto 

3,13 zł/netto
Ścieki 

5,09 zł/netto 

5,40 zł/netto

5,72 zł/netto 

6,06 zł/netto 


Do taryfowych cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8 % .

Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tj. od dnia 1 czerwca 2018 r.

Wójt Gminy Krzykosy 
(-) inż. Andrzej Janicki

XLVII zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Krzykosy 2018-06-15

 

Radny                                      
_____________________          

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zmianami) zwołuję w dniu 22 czerwca 2018 roku (piątek) o godz. 11.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XLVII zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika „Obelisk Niepodległości".
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 13. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie Sesji.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r poz. 1875 ze zmianami) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

"Dobry start"

"Dobry start" - plakat

"Dobry start" - ulotka cz.1

"Dobry start" - ulotka cz.2

Zawiadomienie o zebraniu mieszkańców sołectwa Krzykosy - zmiana terminu

Zawiadamiam
mieszkańców sołectwa
K R Z Y K O S Y
że w dniu

18 czerwca 2018 roku
(poniedziałek)
o godz. 1900

w świetlicy odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa KRZYKOSY,
którego głównym celem jest
wybranie sołtysa sołectwa.
Ponadto na zebraniu zostaną omówione sprawy bieżące sołectwa.

Wszystkich zainteresowanych sprawami wsi i gminy serdecznie zapraszam

Wójt           
inż. Andrzej Janicki

UWAGA!
ZMIANA TERMINU ZEBRANIA
Z 19.06 NA 18.06.2018 R.!

Bezpłatne badanie profilaktyczne jelita grubego

Badania profilaktyczne jelita grubego

Informacja

W dniu 7 czerwca 2018 roku (czwartek) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Gminy w Krzykosach będzie czynny od godz. 7:00 do 11:00

Ankieta do diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych w Gminie Krzykosy

Szanowni Państwo,

W związku z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzykosy, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ma ona na celu pogłębienie badań prowadzonych nad obecną sytuacją społeczno-gospodarczą panującą w Gminie Krzykosy. Przeprowadzone analizy pozwolą na wyznaczenie kierunków działań jakie należy podjąć na terenie Gminy, aby jej Mieszkańcom żyło się lepiej. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Ankietę prosimy składać do dnia 22.06.2018 roku w sekretariacie Urzędu lub wysłać na adres mailowy: marcin.mankowski@krzykosy.pl.

DOC Ankieta do diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych w Gminie Krzykosy [docx]

Poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Miąskowie

Poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Miąskowie

Program Stypendiów Pomostowych 2018/2019

Program Stypendiów Pomocowych 2018/2019

Terminarz zebrań - maj 2018

TERMINARZ
ZEBRAŃ W JEDNOSTKACH POMOCNICZYCH
GMINA KRZYKOSY MAJ 2018 

L.p. Nazwa sołectwa  Data  Godzina  Miejsce zebrania 
1. Garby  08.05.2018 r.  2000  świetlica 
2.  Krzykosy  14.05.2018 r.  2000 świetlica 
3.  Miąskowo 07.05.2018 r.  2000  świetlica 
4.  Młodzikowo  11.05.2018 r.  1900  świetlica 
5.  Młodzikówko  11.05.2018 r.  2000  mieszkanie sołtysa
6.  Murzynowo Leśne  08.05.2018 r.  1900  świetlica 
7.  Pięczkowo  09.05.2018 r.  1900  świetlica 
8.  Solec  15.05.2018 r.  2000  świetlica 
9.  Sulęcin  15.05.2018 r.  1900  świetlica 
10.  Sulęcinek  14.05.2018 r.  1900  świetlica 
11.  Wiosna  07.05.2018 r.  1900  świetlica 
12.  Witowo  09.05.2018 r.  2000  świetlica 

 

Ostatni tydzień na rozliczenie PIT

Ostatni tydzień na rozliczenie PIT-u

Wykaz dotyczący wydzierżawienia gruntu w miejscowości Solec, obręb Solec

Wójt Gminy Krzykosy informuje o wywieszeniu wykazu dotyczącego wydzierżawienia gruntu w miejscowości Solec, obręb Solec.
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy ul. Główna 37 oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu od 19.04.2018 r. na okres 21 dni.

Wójt Gminy        
/-/ inż. Andrzej Janicki

Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC)

Europejskie badanie warunków życia ludności

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż od kwietnia do czerwca br. na terenie gminy Krzykosy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC).

Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/europejskie-badanie-warunkow-zycia-ludnosci-eu-silc/

ZUS - Bezpłatne szkolenie dla płatników i ubezpieczonych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZUS INSPEKTORAT W ŚRODZIE WLKP. ZAPRASZA NA
BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA PŁATNIKÓW I UBEZPIECZONYCH

„Przewodnik dla rozpoczynających działalność, e-składka – nowy wymiar rozliczeń.”

Szkolenie odbędzie się w dniu 26.04.2018 r. godzina 09:00 sala 121
Zapisy na szkolenie przyjmuje Beata Pawłowska tel. 61 2860139 oraz mailowo: beata.pawlowska02@zus.pl

Jakość powietrza to jakość życia

 
 Samorząd Województwa Wielkopolskiego
   Jakość powietrza to jakość życia
Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje:

W trosce o zdrowie i życie mieszkańców, na terenie całego województwa wielkopolskiego, od 1 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać UCHWAŁY ANTYSMOGOWE, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.umww.pl

E-składka - Nowy wymiar rozliczeń z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W 2018 roku rozliczenia z ZUS stały się łatwiejsze i szybsze. Zamiast trzech lub czterech przelewów do ZUS przedsiębiorcy wypełniają teraz tylko jeden przelew na swój numer rachunku składkowego (NRS). Dotychczasowe rachunki do wpłat zostały zamknięte.

Numer rachunku bankowego można sprawdzić w każdej chwili na stronie internetowej ZUS. Również na www.eskladka.pl uruchomiona została wyszukiwarka. Numer swojego rachunku można ustalić również w każdej placówce ZUS lub łącząc się z Centrum Obsługi Telefonicznej (tel. 22 560 16 00,
e-mail: cot@zus.pl).

Dokonując przelewu do ZUS nie trzeba już podawać dodatkowych informacji, takich jak: NIP, REGON, PESEL, czy wskazywać miesiąc za który opłacamy składki.

Wpłaty składek rozliczane są najpierw na najstarsze zadłużenie na koncie (o ile przedsiębiorca je ma). Dzięki temu nie narastają odsetki. Nie można jednak opłacać tylko bieżących składek. Wpłata najpierw pokryje zaległości i odsetki, a dopiero potem bieżące składki.

Jeżeli przedsiębiorca ma długi składkowe, powinien skorzystać z układu ratalnego. Jeżeli go podpisze, będzie mógł spłacać dług i jednocześnie będzie ubezpieczony. To oznacza, że będzie miał prawo np. do zasiłku chorobowego. Należności objęte układem ratalnym należy wpłacać na swój numer rachunku składkowego. Jedną wpłatą można opłacić składki bieżące i ratę. Wpłaty rozliczane są chronologicznie według terminu płatności składki i raty. Po zaksięgowaniu wpłaty, kwota dzielona jest proporcjonalnie na wszystkie opłacane ubezpieczenia i fundusze.

Więcej informacji o e-Składce można przeczytać na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce e-Składka.

e-Składka

Z PIT-ami także w urzędach gmin

    W związku z corocznym obowiązkiem dokonywania rozliczenia rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Wlkp. po uzgodnieniu z Wójtami poszczególnych gmin Powiatu Średzkiego zdecydował wzorem lat ubiegłych o utworzeniu czterech punktów obsługi podatnika w gminach podległych działaniu tut. Urzędu. Punkty będą obsługiwane przez pracowników tut. Urzędu w zespołach dwuosobowych. Punkty będą czynne w miesiącu kwietniu.

Terminy i miejsca w których punkty obsługi podatnika będą czynne:
Urząd Gminy – Dominowo 5 kwietnia w godzinach 9.30 do 13.00
/punkt obsługi podatników będzie się znajdował w Gminnym Ośrodku Kultury w Dominowie/

Urząd Gminy – Zaniemyśl 6 kwietnia w godzinach 9.30 do 13.00
/punkt obsługi podatników będzie się znajdował w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zaniemyślu/

Urząd Gminy – Krzykosy 12 kwietnia w godzinach 9.30 do 13.00

Urząd Gminy - Nowe Miasto nad Wartą 13 kwietnia w godzinach 9.30 do 13.00

    W powyższych punktach będzie można nie tylko złożyć zeznanie, ale także pobrać potrzebny formularz PIT, oraz zasięgnąć informacji o zasadach rozliczania podatku.
    W Środzie PIT-y można złożyć w siedzibie Urzędu Skarbowego ul. Harcerska 2. Urząd pracuje w wydłużonym czasie pracy w poniedziałki od 7.30 do 18.00, oraz od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30 w związku z powyższym każdy z podatników w dogodnym dla siebie czasie będzie mógł dokonać rozliczenia rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r.. Istnieje także możliwość składania zeznań drogą elektroniczną za pośrednictwem internetu. Termin składania zeznań upływa 30 kwietnia br.
Wszelkich informacji dotyczących dokonywania rozliczeń i składania zeznań podatkowych udzielają pracownicy w siedzibie Urzędu oraz telefonicznie pod następującymi numerami telefonów:
Centrala: 61 2858091
Bezpośrednie numery telefonów do pracowników udzielających informacji w zakresie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych: 61 28 679 52, 61 28 679 55.

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 03.04.2018 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 03.04.2018 r.

o możliwości składaniu wniosków dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie wyznaczenia nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową

    W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia procedury zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie wyznaczenia nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową informuję o możliwości składania wniosków w tym zakresie. Zainteresowani mogą składać wnioski do dnia 30.04.2018 r.
    Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku, oznaczenie nieruchomości której dotyczy oraz załączniki ( kopię mapy zasadniczej, wypis z rejestru gruntów).
    Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 262, z późn. zm), na adres: Urząd Gminy Krzykosy. ul. Główna 37, 63 –024 Krzykosy; marcin.mankowski@krzykosy.pl

Wójt Gminy    
(-) Andrzej Janicki

XLIV zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

XLIV zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Z PIT-ami także w urzędach gmin

    W związku z corocznym obowiązkiem dokonywania rozliczenia rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Wlkp. po uzgodnieniu z Wójtami poszczególnych gmin Powiatu Średzkiego zdecydował wzorem lat ubiegłych o utworzeniu czterech punktów obsługi podatnika w gminach podległych działaniu tut. Urzędu. Punkty będą obsługiwane przez pracowników tut. Urzędu w zespołach dwuosobowych. Punkty będą czynne w miesiącu kwietniu.

Terminy i miejsca w których punkty obsługi podatnika będą czynne:

Urząd Gminy – Dominowo 5 kwietnia w godzinach 9.30 do 13.00
/punkt obsługi podatników będzie się znajdował w Gminnym Ośrodku Kultury w Dominowie/

Urząd Gminy – Zaniemyśl 6 kwietnia w godzinach 9.30 do 13.00
/punkt obsługi podatników będzie się znajdował w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zaniemyślu/

Urząd Gminy – Krzykosy 12 kwietnia w godzinach 9.30 do 13.00

Urząd Gminy - Nowe Miasto nad Wartą 13 kwietnia w godzinach 9.30 do 13.00

    W powyższych punktach będzie można nie tylko złożyć zeznanie, ale także pobrać potrzebny formularz PIT, oraz zasięgnąć informacji o zasadach rozliczania podatku.
    W Środzie PIT-y można złożyć w siedzibie Urzędu Skarbowego ul. Harcerska 2. Urząd pracuje w wydłużonym czasie pracy w poniedziałki od 7.30 do 18.00, oraz od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30 w związku z powyższym każdy z podatników w dogodnym dla siebie czasie będzie mógł dokonać rozliczenia rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r.. Istnieje także możliwość składania zeznań drogą elektroniczną za pośrednictwem internetu. Termin składania zeznań upływa 30 kwietnia br. Wszelkich informacji dotyczących dokonywania rozliczeń i składania zeznań podatkowych udzielają pracownicy w siedzibie Urzędu oraz telefonicznie pod następującymi numerami telefonów:
Centrala: 61 2858091
Bezpośrednie numery telefonów do pracowników udzielających informacji w zakresie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych: 61 28 679 52, 61 28 679 55.

 

 

 

Dokumenty dla hodowców trzody chlewnej w związku z afrykańskim pomorem świń

Ogłoszenie o wykazie dotyczącym wydzierżawienia gruntu w miejscowości Solec

Wójt Gminy Krzykosy informuje o wywieszeniu wykazu dotyczącego wydzierżawienia gruntu w miejscowości Solec, obręb Solec, dotychczasowemu dzierżawcy. Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy ul. Główna 37 oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu.

Wójt Gminy   
/-/ Andrzej Janicki

Debata społeczna dla mieszkańców Gminy Krzykosy i Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Debata społeczna
 
Więcej informacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej

Wybory uzupełniające na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu

I N F O R M A C J A

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, który zwrócił się do Rady Gminy Krzykosy z prośbą, o dokonaniu wyborów uzupełniających na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu, zwracamy się do mieszkańców Gminy Krzykosy z apelem o zgłaszanie kandydatur na ławnika sądowego do Rady Gminy Krzykosy w terminie do końca marca br.

Art. 158, 159 i 162 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych definiują procedury i warunki, jakie musi spełniać kandydat na ławnika sądowego. 

Bliższych informacji na ten temat udziela Biuro Rady Gminy Krzykosy tel. 61 28 515 14 lub 61 28 515 06 wew. 127.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

I N F O R M A C J A
 
W związku z utrudnieniami związanymi ze zgłaszaniem odbioru gabarytów bezpośrednio do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ZYS zawiadamia się, że takie zgłoszenia przyjmuje również Urząd Gminy w Krzykosach w terminie do dnia 27 marca 2018 roku nr telefonu 61 28 515 14, 61 28 515 06 wew. 131

Komunikat operatora aplikacji "BLISKO"

Samorządowy Informator SMS

„W dniu 12.03.2018r. w godzinach porannych nastąpiła seria nieplanowanych wysyłek od nadawcy RSO dotyczących stanów wód. Spowodowane to zostało mocno niestandardowymi, nieuzgodnionymi i masowymi zmianami w wiadomościach po stronie RSO, na które firma SISMS Sp. z o.o. nie ma żadnego wpływu. W systemie SISMS zostały wprowadzone odpowiednie zabezpieczenia by sytuacja się nie powtórzyła, w przypadku gdyby RSO miało ponownie przeprowadzać podobne zmiany.

Zespół SISMS”