WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Konsultacje społeczne dotyczące projektów zmian statutów wszystkich sołectw Gminy Krzykosy

Wójt Gminy Krzykosy zaprasza mieszkańców gminy Krzykosy do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów zmian statutów wszystkich sołectw Gminy Krzykosy.

Sposób, tryb i termin konsultacji określa zarządzenie Nr 173/2021 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 10 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów zmian statutów sołectw położonych na terenie Gminy Krzykosy.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w dniach od 13.09.2021 do dnia 30.09.2021 włącznie.

Konsultacje przeprowadzone są w formie zebrania pisemnych opinii i wniosków, złożonych na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 173/2021 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 10 września 2021 r..

Formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzykosach, przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: krzykosy@wokiss.pl.

Informacje o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Krzykosy, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz przedstawia na zebraniach wiejskich w poszczególnych sołectwach Gminy Krzykosy.


Ikona PDF Zarządzenie Nr 173/2021 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 10 września 2021 r. [1,75 MB]