Sołectwo Młodzikówko

Sołectwo Młodzikówko

Sołectwo Młodzikówko

Sołtys Krzysztof Ambroży

Rada Sołecka

  • Dariusz Głowacki
  • Zdzisław Grzelka
  • Katarzyna Janicka
  • Arkadiusz Migalski

 

W skład Sołectwa wchodzi wieś Młodzikówko.