WAŻNE!

Sołectwo Murzynowo Leśne

Sołectwo Murzynowo Leśne

Sołectwo Murzynowo Leśne

Sołtys Feliks Szmania

Rada Sołecka

  • Maciej Bandyk
  • Sławomir Filary
  • Agnieszka Hildebrandt
  • Wojciech Kłopocki
  • Tomasz Solarski
  • Eugeniusz Suszczyński

 

W skład Sołectwa wchodzą wsie: Murzynowiec Leśny, Murzynowo Leśne.