WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Klub Seniora

EFS

Informacja

Nagłówek

Krzykosy, 12 marca 2020 r.

 

INFORMACJA

    W związku z zagrożeniem koronawirusem wszystkie zajęcia Klubu Seniora zaplanowane od 16 marca do 31 marca zostają odwołane.

 

Dyrektor CUW w Krzykosach
/-/ Michał Jankowiak       

 

Harmonogram działań Klubu Seniora Gminy Krzykosy - Luty 2020

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
          01.02
-
02.02
-
03.02

Pięczkowo
Klub Seniora (od 14:00);
17:00 warsztaty „Moc kiełków";

Sulęcinek 
zajęcia komputerowe (od 11:00);

04.02
-
05.02
-
06.02
Pięczkowo
Klub Seniora (od 14:00);
16:30 „Wieczór filmowy";
07.02

Pięczkowo
Klub Seniora (od godz. 14:00);
16:00 „Szyszkowe karmniki
dla ptaków. Jak dbać o ptaki
podczas zimy";

Sulęcinek
17:00 zajęcia sportowe;
Psycholog indywidualnie 17-18, grupa 18-19;

08.02
Pięczkowo
Klub Seniora (od 11:00);
13:00 „Planszówki i Łamigłówki";
14:00 „Kulinarnie";
15:00 „Poznajmy się";
09.02
-
10.02

Krzykosy
17:00 warsztaty manualne;

Pięczkowo
16:00 Klub Rodziny;

11.02

Pięczkowo
16:00 Klub Rodziny;

Sulęcinek
17:00 warsztaty kulinarne z Fundacją Dwóch Serc;

12.02
Witowo
17:00 warsztaty manualne;
13.02
Pięczkowo
Klub Seniora (od 14:00);
16:00 „Roślinne Mandale";
17:30 zajęcia sportowe;
14.02

wyjazd na basen do
Kórnika,

Pięczkowo
Klub Seniora (od 15:00);
15:00 – 19:00 Psycholog;

Sulęcinek
17:00 zajęcia sportowe;

15.02
-
16.02
wyjazd do teatru w Kaliszu

17.02


Pięczkowo
Klub Seniora (od 14:00);
15:30 „Dobra książka";
17:00 warsztaty manualne;

18.02
Krzykosy
18:00 spotkanie z dietetykiem;

19.02
Pięczkowo
15:30 zajęcia komputerowe;
20.02
Pięczkowo
Klub Seniora (od 14:00);
15:00 „Śpiewać każdy może";
15:45 „Naturalne wzmocnienie odporności";
17:30 zajęcia sportowe;
21.02

Sulęcinek
17:00 zajęcia sportowe;
18:00 warsztaty manualne;

Krzykosy
17:00-19:00 Psycholog;

22.02
-
23.02
-
24.02
Pięczkowo
Klub Seniora (od 14:00);
15:15 „Spotkanie z tańcem";
16:00 bezpłatne badania ciśnienia
i poziomu cukru.
25.02
wyjazd do Multikina Poznań;
26.02
Pięczkowo
17:30 zajęcia sportowe;
27.02
Pięczkowo
Klub Seniora (od 14:00)
15:00 „Planszówki i Łamigłówki";
16:00 „ Domki dla owadów";
17:30 zajęcia sportowe;
28.02

Pięczkowo
Klub Seniora (od 14:00);
15:00 „Śpiewać każdy może";
16:00-20:00 Psycholog;

Sulęcinek
17:00 zajęcia sportowe;

29.02
-„Moc kiełków" - Poznajemy właściwości kiełków, sposób ich uprawy i możliwości zastosowania.

„Kulinarnie" - Przynosimy przepisy na swoje ulubione dania/ciasta, wymieniamy się pomysłami, wspólnie wykonamy pyszny deser.

„Poznajmy się" - Na warsztaty przynosimy swoje zdjęcie z dzieciństwa, młodości , obecne, takie które lubimy, są dla nas ważne... z pewnością będzie to miłe spotkanie przy kawie.

„Dobra książka" - Znasz ciekawą książkę? Chcesz się dowiedzieć jakie książki polecają inni? Przyjdź, najlepiej z sąsiadem i książką :)

„Roślinne Mandale" - Mandala to rysunek figur (trójkątów, kwadratów, kół, okręgów) wpisanych w koło lub kwadrat. Wszystkie elementy są uporządkowane od środka. Tworzenie mandali pomaga w odzyskaniu równowagi i harmonii wewnętrznej.

„Domki dla owadów" - Wyjaśnimy jak go zbudować i dlaczego warto zaprosić owady do swojego ogrodu... Bliżej terminu warsztatu podamy listę materiałów i narzędzi, które warto przynieść (min. wkrętarkę, wyrzynarkę, ściętą trawę, pędy rozchodników).

Harmonogram działań Klubu Seniora Gminy Krzykosy - Styczeń 2020

01.01 
-
02.01 
-
03.01 
-
04.01 
-
05.01 
-
06.01 
-
07.01 
-
08.01
Klub Seniora
przygotowanie Sali – godz. 10:00 – 17:00 
09.01
otwarcie
Klubu Seniora –
Pięczkowo godz. 17:00
10.01
Sulęcinek
szkoła – zajęcia sportowe – godz. 17:00
11.01 
-
12.01 
-
13.01 
-
14.01
Pięczkowo
13:30 – 19:00 Klub Seniora,
o 17:00 Warsztaty Kosmetyki Naturalnej
15.01
Pięczkowo (szkoła)
zajęcia sportowe (17:45)
16.01
Pięczkowo
Klub Seniora 14:00 – 20:00, Pięczkowo (szkoła)
zajęcia sportowe (17:45)
17.01
Pięczkowo
Klub Seniora 14:00 – 20:00, spotkanie z psychologiem
Pięczkowo (szkoła)
Klub Rodziny od godz. 15:30
Sulęcinek
zajęcia sportowe (17:00)
18.01
Pięczkowo
Klub Seniora 11:00 – 20:00
19.01 
-
20.01
Pięczkowo
Klub Seniora 14:00 – 20:00
21.01 
-

22.01


wyjazd do Multikina w Poznaniu „Mayday",
Pięczkowo (szkoła)
rozpoczęcie kursu komputerowego 15:30 
Pięczkowo (szkoła)
zajęcia sportowe (17:45)

23.01
Pięczkowo
Klub Seniora 14:00 – 20:00,
Witowo
warsztaty manualne, 17:00
Pięczkowo (szkoła)
zajęcia sportowe (17:45)

24.01
Pięczkowo
Klub Seniora 14:00 – 20:00, spotkanie z radcą prawnym,
spotkanie z psychologiem
Sulęcinek
zajęcia sportowe (17:00)
25.01 
-
26.01 
-
27.01
Pięczkowo
Klub Seniora, Klub Rodzinny 14:00 – 20:00,
28.01
Sulęcinek (szkoła) 
rozpoczęcie kursu komputerowego, 11:00
29.01 
-


30.01
Pięczkowo
Klub Seniora 14:00 – 20:00
31.01
Pięczkowo
Klub Seniora od 14:00,
spotkanie z psychologiem
Sulęcinek

zajęcia sportowe (17:00)
       


Kolejne działania:

 • wyjazdy na basen - Kórnik 14.02, 6.03, 3.04, 8.05, 5.06 (godz. 10:00 – 11:30);
 • teatr: 16 i 17 czerwca Teatr Wielki Poznań (godz. 19:00) – „Skrzypek na dachu".

Lista osób, które zostały wybrane do prowadzenia zajęć

Nagłówek

Krzykosy, 3 stycznia 2020 r.

 

Lista osób, które zostały wybrane do prowadzenia zajęć
w ramach działalności Klubu Seniora Gminy Krzykosy:

 • osoby prowadzące zajęcia manualne: Agnieszka Romanowska – Pawłowska, Maria Synowiec, Jerzy Wojciechowski,
 • osoby prowadzące zajęcia komputerowe: Dorota Pietrzyk, Tomasz Jankiewicz,
 • osoby prowadzące zajęcia sportowe: Agnieszka Chojnacka, Renata Dąbrowska – Niemier,
 • osoba prowadząca Klub Rodziny: Magdalena Kubicka,
 • psycholog: Julia Piekarska
 • radca prawny: Anna Stefanik


Jedynym kryterium wyboru była cena. Na pozostałe ogłoszenia nie wpłynęły żadne oferty.

 

Dyrektor CUW w Krzykosach
/-/ Michał Jankowiak       

 

Regulamin wypożyczalni sprzętu wspomagająco – pielęgnacyjnego

Nagłówek

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU
WSPOMAGAJĄCO – PIELĘGNACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU
„GMINA KRZYKOSY WSPIERA LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ!".

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach z siedzibą w Krzykosach przy ul. Głównej 37 oświadcza, iż prowadzi Wypożyczalnię Sprzętu Wspomagająco – Pielęgnacyjnego, zwaną dalej „Wypożyczalnią".
 2. Wypożyczalnia świadczy usługi na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Krzykosy – uczestników projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność!". Osoby korzystające z Wypożyczalni nazywane są „Wypożyczającym".
 3. Sprzęt Wspomagająco – Pielęgnacyjny stanowi własność Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach z siedzibą w Krzykosach przy ul. Głównej 39, zwanym dalej „Użyczającym". Wykaz sprzętu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Nadzór nad Wypożyczalnią sprawuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach, przy współpracy z Koordynatorem projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność!".


§2

ZASADY WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU

 1. Sprzęt oddaje się do używania nieodpłatnie Wypożyczającemu, który złoży pisemny wniosek.
 2. Sprzęt musi być używany zgodnie z przeznaczeniem.
 3. Do wypożyczenia sprzętu uprawniona jest osoba pełnoletnia, okazująca się dokumentem tożsamości.
 4. Zapotrzebowanie na wypożyczenie określonego sprzętu składa się pisemnie na wniosku o wypożyczenie sprzętu, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Podstawę wypożyczenia sprzętu stanowi umowa użyczenia zawarta pomiędzy Wypożyczalnią a Wypożyczającym, która określa szczegółowy zakres zobowiązań każdej ze stron umowy w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 6. Treść umowy użyczenia jest zapisem jednolitych postanowień, praw oraz obustronnych obowiązków akceptowanych podpisem przez Wypożyczalnię i Wypożyczającego.
 7. Sprzęt może być wypożyczony maksymalnie na okres 6 miesięcy z zastrzeżeniem ust. 8.
 8. W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z wypożyczonego sprzętu, Wypożyczający zawiadamia Wypożyczalnię w terminie nie późniejszym niż określa to umowa użyczenia. Warunkiem dalszego korzystania z wypożyczonego sprzętu jest sporządzenie i podpisanie przez strony aneksu do umowy.
 9. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w terminie do trzech dni od daty upływu okresu określonego w umowie. W przypadku nie dokonania zwrotu sprzętu i uniemożliwieniu jego odbioru, sposób postępowania jest identyczny, jak w przypadku, gdy sprzęt został zagubiony przez Wypożyczającego (zgodnie z pkt 2 w §3).


§3

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI WYPOŻYCZAJĄCEGO ZA WYPOŻYCZONY SPRZĘT

 1. Po zakończeniu użyczenia Wypożyczający obowiązany jest zwrócić sprzęt do Wypożyczalni w stanie nie pogorszonym.
 2. W razie zagubienia sprzętu, uszkodzenia lub celowego zniszczenia w okresie użyczenia, Wypożyczający zobowiązany jest do zapłaty kosztów naprawy lub równowartości sprzętu w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty, pod rygorem dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.


§4

ZASADY EWIDENCJONOWANIA SPRZĘTU

 1. Dla każdego sprzętu znajdującego się w Wypożyczalni założona jest „Karta Ewidencyjna Sprzętu" z jego numerem inwentarzowym i opisem stanu technicznego, zwana dalej „Kartą".
 2. Poza dokumentacją wymienioną w ust. 1 prowadzi się zbiorczą ewidencję posiadanego przez Wypożyczalnię sprzętu zawierającą w szczególności następujące dane: nazwa i numer katalogowy sprzętu, numer umowy, datę wypożyczenia, datę zwrotu, imię i nazwisko oraz adres Wypożyczającego, uwagi dotyczące wydania i zwrotu sprzętu, podpisy przedstawiciela Wypożyczalni i Wypożyczającego.


§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nie respektowanie przez Wypożyczającego niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do rozwiązania umowy użyczenia i do odebrania wypożyczonego sprzętu.
 2. Wypożyczalni przysługuje prawo sprawdzania danych przedstawionych przez Wypożyczającego oraz kontroli sposobu użytkowania sprzętu.
 3. W przypadku, gdy sprzęt jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, właściwościami sprzętu lub instrukcją obsługi w sposób zagrażający utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem sprzętu, bądź też powierzeniem sprzętu osobie trzeciej bez zgody Wypożyczalni, może nastąpić rozwiązanie umowy za pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i żądaniem zwrotu sprzętu.Załączniki:

Ikona PDF Załącznik nr 1 - Wykaz sprzętu [pdf]
Ikona DOC Załącznik nr 2 - Wniosek o wypożyczenie sprzętu [doc]
Ikona DOC Załącznik nr 3 - Umowa użyczenia [doc]

Rozeznanie cenowe - zakupu i dostawy artykułów spożywczych, środków czystości i środków higienicznych

Nagłówek

17 grudnia 2019 r.

GOO.366.KS.7.2019

Rozeznanie cenowe o wartości nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

I. Zamawiający:

 • Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy, adres e-mail: michal.jankowiak@krzykosy.pl.


II. Ogłoszenie dotyczy zakupu i dostawy artykułów spożywczych, środków czystości i środków higienicznych na potrzeby projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność!".
Kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze, 33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety, 39830000-9 - Środki czyszczące

III. Termin wykonania dostawy: 02.01.2020 – 31.09.2021 r.

IV. Specyfikacja szczegółowa:
Przedmiotem zamówienia jest zakup posiłków, przekąsek, napojów, środków czystości, środków higienicznych niezbędnych w trakcie działalności Klubu Seniora w Gminie Krzykosy. W razie potrzeby Zamawiający może żądać dostarczenie zakupów w wybrane miejsce na terenie gminy.
W trakcie umowy zakupione zostaną minimum raz na miesiąc:

 • kawa mielona 1 opakowanie
 • kawa ziarnista 1 opakowanie
 • cukier – 4 kg
 • mleko – 10 l
 • chleb – 80 bochenków
 • napoje, owoce, warzywa, ciasta, słodycze, wędliny, sery i inne artykuły spożywcze zgodnie z bieżącymi potrzebami
 • płyn do mycia naczyń – 2 szt.
 • płyn do mycia podłóg – 2 szt.
 • płyn do szyb – 1 szt.
 • chusteczki nawilżające – 10 opakowań
 • mydło – 3 szt.
 • gąbki/ściereczki kuchenne – 2 opakowania
 • ręczniki papierowe – 4 opakowania
 • papier toaletowy – 10 opakowań
 • inne niezbędne środki czystości zgodnie z bieżącymi potrzebami


Zamawiający będzie także 6 razy na kwartał zlecał przygotowanie zestawów dla osób wyjeżdżających na basen, do kina i teatru. Zestaw (napój i mała przekąska) dla 42 osób.

V. Termin przesłania oferty:

 • 27 grudnia 2019 – oferty (wzór oferty stanowi załącznik do ogłoszenia) należy składać w zamkniętych kopertach: osobiście w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach lub pocztą na adres – Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


Wyjaśnień udziela dyrektor Centrum Usług Wspólnych, tel. 612851514 w. 126 lub michal.jankowiak@krzykosy.pl.

VI. Kryterium wyboru oferty:

 • cena brutto za zestaw produktów – waga 100%

Dyrektor CUW w Krzykosach
/-/ Michał Jankowiak    Załączniki:

Ikona PDF Formularz oferty [pdf]
Ikona DOC Formularz oferty [doc]

Protokół - nieregularny transport osób

Nagłówek

17 grudnia 2019 r.

GOO.366.KS.3.2019

Protokół

Rozeznanie cenowe o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

I. Zamawiający:

 • Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy.


II. Ogłoszenie dotyczy usługi transportowej związanej z działalnością Klubu Seniora w Gminie Krzykosy

Ogłoszenie pojawiło się na stronie internetowej: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 • przekazano 4 firmom


III. Na ogłoszenie odpowiedziały trzy firmy:

 • P.W. Lewandowski Artur, ul. Żeromskiego 4, Środa Wlkp. – oferta: 4,85 zł brutto za 1 km
 • Przewozy Autokarowe Sylwester Spychała, ul. Długa 58, Sulęcin- oferta 4,00 zł brutto za 1 km
 • Usługi Transportowe Wojciech Gabała, ul. Prądzyńskiego 73, Środa Wlkp – oferta 5,00 zł brutto za 1 km.


IV.
Wybrano ofertę firmy Przewozy Autokarowe Sylwester Spychała, Sulęcin, ul. Długa 58.

Cena brutto – 100 punktów.

V. Umowa zostanie podpisana po 1 stycznia 2020 roku.

Dyrektor CUW w Krzykosach
/-/ Michał Jankowiak       

Nabór na stanowiska

W związku z realizacją projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność!"
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach ogłasza
NABÓR NA STANOWISKA:
- osoby prowadzącej zajęcia sportowe
- osoby prowadzącej zajęcia komputerowe
- osoby prowadzącej zajęcia manualne
- osoby prowadzącej Klub Rodziny

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 16.12.2019 r.

 1. Wymagania niezbędne:
  - kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w prowadzeniu określonych zajęć
  Wymagania dodatkowe:
  - Znajomość obsługi komputera, pakietu Office oraz urządzeń biurowych,
  - Prawo jazdy kat. B

 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  - osoba prowadząca zajęcia sportowe – prowadzenie zajęć sportowych z seniorami 8h miesięcznie
  - osoba prowadząca zajęcia komputerowe – prowadzenie zajęć komputerowych dla dwóch grup – 4 h miesięcznie (sprzęt udostępnia zleceniodawca)
  - osoba prowadzącej zajęcia manualne – prowadzenie zajęć manualnych dla dwóch grup 8 h miesięcznie (materiały udostępnia zleceniodawca), planowane zajęcia: ogrodnicze, kosmetyczne, kulinarne, plastyczne, praca z tkaninami, praca z gliną, decoupage, plecionkarstwo, filcowanie, ozdoby z wstążki, szycie, tkanie, haftowanie, szydełkowanie, sitodruk, technika pergaminowa, sutasz, scrapbooking, quilling, makrama.
  - osoba prowadząca Klub Rodziny – prowadzenie klubu rodziny 10 h miesięcznie

 3. Wymagane dokumenty:
  a) formularz oferty (załącznik do ogłoszenia)
  b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu określonych zajęć,
  c) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  d) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

 4. Wymiar i charakter zatrudnienia:
  Wszystkie osoby zostaną zatrudnione na umowę zlecenie na okres od 1 stycznia 2020 do 30 września 2021, ilość godzin zależna od realizowanych zajęć.
  Dokładny czas i miejsce realizacji zlecenia zostanie ustalony przy podpisaniu umowy.
  Umowa zawarta zostanie w ramach realizacji projektu Wielkopolski Program operacyjny na lata 2014- 2020. Wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 5. Oferty należy składać do 16.12.2019 r. w zamkniętych kopertach:
  1) osobiście w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach lub pocztą na adres – Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  Wyjaśnień udziela dyrektor Centrum Usług Wspólnych, tel. 612851514 w. 126 lub michal.jankowiak@krzykosy.pl.

 6. Kryterium wybory oferty:
  Cena - 100%

Dyrektor CUW w Krzykosach
/
-/ Michał Jankowiak    Załączniki:

Ikona PDF Formularz oferty [pdf]
Ikona DOC Formularz oferty [doc]

Rozeznanie cenowe - nieregularny transport osób

Nagłówek

5 grudnia 2019 r.

GOO.366.KS.3.2019

Rozeznanie cenowe o wartości nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

I. Zamawiający:
- Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy, adres e-mail: michal.jankowiak@krzykosy.pl.

II. Ogłoszenie dotyczy usługi transportowej związanej z działalnością Klubu Seniora w Gminie Krzykosy
Kod CPV: 60140000-1 – nieregularny transport osób

III. Termin wykonania usługi: 07.01.2020 – 30.09.2021 r.

IV. Specyfikacja szczegółowa:
Przedmiotem zamówienia jest dowóz autobusem posiadającym minimum 45 miejsc siedzących członków Klubu Seniora w wyznaczone przez Zamawiającego miejsca, o wyznaczonym terminie:
- miesięcznie – kursy na terenie Gminy Krzykosy – 600 km
- dodatkowo 6 wyjazdów na kwartał na trasach o łącznej długości – 350 km
- terminy i trasy transportu będą ustalane na bieżąco i będą uzależnione od zajęć i spotkań organizowanych w ramach działalności Klubu Seniora

V. Termin przesłania oferty:
- 16 grudnia 2019 – oferty (wzór oferty stanowi załącznik do ogłoszenia) należy składać w zamkniętych kopertach: osobiście w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach lub pocztą na adres – Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Wyjaśnień udziela dyrektor Centrum Usług Wspólnych, tel. 612851514 w. 126 lub michal.jankowiak@krzykosy.pl.

VI. Kryterium wyboru oferty:
- cena brutto za 1 km – waga 100%Załączniki:

Ikona PDF Formularz oferty [pdf]
Ikona DOC Formularz oferty [doc] 

Nabór na stanowiska

W związku z realizacją projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność!"
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach ogłasza

NABÓR NA STANOWISKA:
- psycholog
- dietetyk
- pielęgniarka/pielęgniarz
- ratownik medyczny
- radca prawny

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 16.12.2019 r.

 1. Wymagania niezbędne:
  - Wykształcenie: potwierdzające kwalifikacje zawodowe
  Wymagania dodatkowe:
  - Znajomość obsługi komputera, pakietu Office oraz urządzeń biurowych,
  - Prawo jazdy kat. B

 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  - psycholog – poradnictwo specjalistyczne w ramach Klubu Seniora, Klubu Rodziny oraz w ramach wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych,
  - dietetyk – spotkania w ramach Klubu Seniora,
  - pielęgniarka/pielęgniarz – usługi w ramach Klubu Seniora, prowadzenie warsztatów zabiegów pielęgnacyjnych,
  - ratownik medyczny – prowadzenie kursu podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej,
  - radca prawny – poradnictwo specjalistyczne w ramach Klubu Rodziny

 3. Wymagane dokumenty:
  a) formularz oferty (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
  b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ukończone kursy,
  c) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  d) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 4. Wymiar i charakter zatrudnienia:
  - psycholog - umowa zlecenie – 12 h miesięcznie, okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku,
  - dietetyk – umowa zlecenie – 2 h miesięcznie, okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku,
  - pielęgniarka/pielęgniarz – umowa zlecenie – 5 h miesięcznie okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku + kurs „Warsztaty zabiegów pielęgnacyjnych" – 10 h w roku 2020,
  - ratownik medyczny – umowa zlecenie – kurs podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej 7 h – w roku 2020,
  - radca prawny – umowa zlecenie – 2 h miesięcznie - okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku.

  Dokładny czas realizacji zlecenia zostanie ustalony przy podpisaniu umowy.
  Umowa zawarta zostanie w ramach realizacji projektu Wielkopolski Program operacyjny na lata 2014- 2020. Wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 5. Oferty należy składać do 16.12.2019 r. w zamkniętych kopertach:
  1) osobiście w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach lub pocztą na adres – Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  Wyjaśnień udziela dyrektor Centrum Usług Wspólnych, tel. 612851514 w. 126 lub michal.jankowiak@krzykosy.pl.

 6. Kryterium wybory oferty:
  Cena - 100%

Dyrektor CUW w Krzykosach
/-/ Michał Jankowiak       Załączniki:

Ikona PDF Formularz oferty [pdf]
Ikona DOC Formularz oferty [doc]

Załączniki

Osoby chcące przystąpić do projektu powinny wypełnić i złożyć formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie. Dokumenty można składać w Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach (budynek szkoły) lub w sekretariacie Urzędu Gminy.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 612851514 wew. 126

Doc Formularz rekrutacyjny [doc]
Doc Oświadczenie uczestnika projektu [doc]

Nabór na stanowisko: ''Lider Klubu Seniora''

Nagłówek

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach ogłasza
NABÓR NA STANOWISKO:
''LIDER KLUBU SENIORA''
(STANOWISKO NIEURZĘDNICZE)

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 31.10.2019 r.

 1. Wymagania niezbędne:
  • Wykształcenie: minimum średnie
  • Ukończony kurs „Opiekun osoby starszej"

 2. Wymagania dodatkowe:
  • Znajomość obsługi komputera, pakietu Office oraz urządzeń biurowych,
  • Prawo jazdy kat. B
  • Umiejętność pracy z osobami starszymi
  • Dodatkowe kursy przydatne w pracy z osobami starszymi
  • Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność korzystania z przepisów prawa, cierpliwość, kreatywność, uzdolnienia artystyczne, rękodzieło.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  Opieka nad działalnością Klubu Seniora, prowadzenie niezbędnej dokumentacji tj. dzienniki obecności, dzienniki zajęć, opracowywanie miesięcznych planów zajęć, zachowanie cykliczności prowadzonych zajęć. itp. aktywna integracja uczestników klubu seniora, prowadzenie zajęć tematycznych z uczestnikami klubu seniora, organizacja wyjazdów integracyjnych, uczestnictwo w wyjazdach integracyjnych, pobudzanie aktywności klubowiczów, wzmacnianie wśród uczestników poczucia przynależności do społeczności lokalnej, organizacja imprez okolicznościowych, organizacja spotkań integracyjnych, oraz inne czynności ujęte we wniosku o dofinansowanie projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność".

 4. Wymagane dokumenty:
  • życiorys (CV)- własnoręcznie podpisany
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ukończone kursy
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku opiekuna Klubu Seniora
  • koncepcja pracy Klubu Seniora (max. 2 strony A4)

 5. Wymiar i charakter zatrudnienia: umowa zlecenie – 80 h miesięcznie, okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021roku. Umowa zawarta zostanie w ramach realizacji projektu Wielkopolski Program operacyjny na lata 2014- 2020. Wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Umowa zostanie podpisana wyłącznie w przypadku otrzymania dotacji.

 6. Oferty należy składać do 31.10.2019 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko LIDER KLUBU SENIORA"
  • osobiście w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach lub pocztą na adres – Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

   Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".

 7. Wybrane osoby spełniające wymagania formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Komisja rekrutacyjna będzie oceniała kandydatów na podstawie poniższej punktacji:
  • wykształcenie 0-3 pkt
  • doświadczenie w pracy z osobami starszymi 0-3 pkt
  • doświadczenie w organizacji imprez, spotkań, warsztatów 0-3 pkt
  • koncepcja pracy Klubu Seniora 0-3 pkt
  • dodatkowe kursy i umiejętności 0-3 pkt
  • wysokość wynagrodzenia 0-3 pkt.

Dyrektor CUW w Krzykosach
/-/ Michał Jankowiak