Kadencja 2002 - 2006

Komisja Rewizyjna

Skład komisji: 

 • Artur Borowczyk - Przewodniczący Komisji
 • Jerzy Goliński - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 • Jerzy Dominik
 • Stanisław Litke
 • Jerzy Pawłowski
 • Andrzej Pohl

Komisja Budżetowo - Finansowa

Skład komisji: 

 • Róża Przykłota - Przewodniczaca Komisji
 • Michał Grochowski
 • Michał Jankowiak
 • Zdzisław Matuszak
 • Zenon Medyka
 • Dariusz Psyk
 • Dariusz Szymczak
 • Wiesław Zając

Komisja ds. Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii

Skład komisji :

 • Dariusz Psyk - Przewodniczacy Komisji
 • Jerzy Goliński - Z-ca Przewodniczacego Komisji
 • Artur Borowczyk
 • Michał Grochowski
 • Zdzisław Matuszak
 • Zenon Mendyka
 • Wiesław Zając

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Skład komisji: 

 • Stanisław Litke - Przewodniczący Komisji
 • Jerzy Dominik
 • Michał Jankowiak
 • Jerzy Pawłowski
 • Andrzej Pohl
 • Róża Przykłota
 • Dariusz Szymczak