WAŻNE!

Zarządzenia 2021

Nr zarządzeniaData podpisaniaTytuł zarządzenia (w sprawie)
   
Styczeń
142/2021 04.I.2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla organizacji i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Miszkań w 2021 r. 
143/2021 22.I.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 97A/2020 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 26 marca 2020 zmieniającego Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 19 lipca 2019 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminie Krzykosy 
144/2021 25.I.2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy 
145/2021 25.I.2021 r. w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczyciceli szkół i przedszkoli prowadzących przez Gminę Krzykosy 
146/2021 27.I.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
147/2021 27.I.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2021 rok 
     
Luty
148/2021 01.II.2021 r. w sprawie Regulaminu wykonania o finansowaniu zadania pn.: "Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Krzykosy w roku 2021" 
149/2021 24.II.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 
150/2021 24.II.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2021 rok 
     
Marzec
151/2021 11.III.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2021 rok  
152/2021 11.III.2021 r. w sprawie ustalenia ceny książki pt. "Dzieje Gminy Krzykosy" 
153/2021 15.III.2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność gminy Krzykosy 
155/2021 31.III.2021 r. w sprawie regulaminu Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Krzykosach 
     
Kwiecień
157/2021 22.IV.2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia stanowiącej własność gminy Krzykosy 
158/2021 22.IV.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2021 rok  
159/2021 27.IV.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 
160/2021 27.IV.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2021 rok  
     
Maj
161/2021 12.V.2021 r. w sprawie przekazania do użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej właśność Gminy Krzykosy 
163/2021 27.V.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2021 rok 
     
Czerwiec
164/2021 7.VI.2021 r. w sprawie organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach publicznych proawdzonych przez Gminę Krzykosy w roku 2021 
165/2021 14.VI.2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krzykosy
166/2021 22.VI.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2021 rok 
166A/2021 23.VI.2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia stanowiącej własność gminy Krzykosy
     
Lipiec
167/2021 19.VII.2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
     
Sierpień
168/2021 19.VIII.2021 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego i przekazania do użytkowania Inwestycji "Remont świetlicy wiejskiej w Młodzikowie"
169/2021 19.VIII.2021 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego i przekazania do użytkowania Inwestycji "Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą sufitu i ścian wewnątrz budynku hydroforni w Młodzikowie"
172/2021 30.VIII.2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzykosy za I półrocze 2021 r.
     
Wrzesień 
174/2021 21.IX.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędy Gminy Krzykosy na 2021 r. 
175/2021 29.IX.2021 r.  w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz wynajmuj pomieszczeń gospodarczych - garaży na terenie Gminy Krzykosy
176/2021 29.IX.2021 r.  w sprawie ustalenia zmiany odpłatności za wynajem lokali użtkowych na terenie Gminy Krzykosy
177/2021 29.IX.2021 r.  w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz wynajem pomieszczeń gospodarczych tworzących Wspólnotę Mieszkaniową w budynku Garby 27
179/2021 30.IX.2021 r. w sprwie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
180/2021 30.IX.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2021 rok