Złożone za 2014 rok

     

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE ZA 2014 r.

 

Oświadczenie majątkowe Władz Gminy
złożone wg stanu na koniec 2014 r.:

 


 

Oświadczenie majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
złożone wg stanu na koniec 2014 r.:

   Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy
złożone wg stanu na koniec 2014 r.:
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy
złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2014 - 2018:Oświadczenia majątkowe Wójta
złożone w związku z zakończeniem kadencji 2010 - 2014:

  • Wójt - Andrzej JanickiOświadczenia majątkowe Radnych Gminy
złożone w związku z zakończeniem kadencji 2010 - 2014: