Jesteś tutaj:   

Zaświadczenia

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzenie stanu zaległości

Podstawa prawna:

Art. 306 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 201 ze zm.).


Wymagane dokumenty: 

  1. "Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości". 
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 
  3. KRS w przypadku osób prawnych.  


Opłaty:

Opłata skarbowa: 21 zł - od każdego egzemplarza zaświadczenia, 17 zł - upoważnienie do złożenia wniosku i/lub odbioru zaświadczenia. 


Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.


Załącznik: 

Lista wiadomości