WAŻNE!

XII Sesja - 24.X.2007 r.

UCHWAŁA NR 58 STATUTU GOK

W sprawie:
nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krzykosach

Data uchwały:
2007-10-24

Numer uchwały:
XII/58/2007

Podjęta przez:
Radę Gminy Krzykosy

Uchwała wchodzi w życie:
2007-10-24

Załączone dokumenty
Lista wiadomości