WAŻNE!

IV Sesja - 21 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr IV/20/2011 w sprawie określenia terminu wyboru sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję

UCHWAŁA NR IV/20/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 stycznia 2011 roku

 

w sprawie określenia terminu wyboru sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję. 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i §11 ust. 2 Statutów Sołectw Garby, Krzykosy, Miąskowo, Młodzikowo, Młodzikówko, Murzynowo Leśne, Pięczkowo, Solec, Sulęcin, Sulęcinek, Wiosna i Witowo stanowiących załączniki nr 1 - 12 do uchwały Nr XIII/84/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2004r. Nr 17, poz. 512) Rada Gminy Krzykosy  uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się terminy wyboru sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję zgodnie z załącznikiem do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

 

 

TERMINARZ

ZEBRAŃ WYBORCZYCH

W JEDNOSTKACH POMOCNICZYCH

GMINA KRZYKOSY 2011 ROK

 

 

L.p.

 

Nazwa sołectwa

 

Data

 

Godzina

 

Miejsce zebrania

 

1.

 

Garby

 

 

29.03.

2011r.

 

18.oo

 

świetlica

 

2.

 

Krzykosy

 

 

28.03.

2011r.

 

18.oo

 

świetlica

 

3.

 

Miąskowo

 

 

4.03.

2011r.

 

18.oo

 

świetlica

 

4.

 

Młodzikowo

 

 

23.03.

2011r.

 

18.30

 

Lokal „Pod Fiordem"

 

5.

 

Młodzikówko

 

 

23.03.

2011r.

 

16.30

 

Mieszkanie sołtysa

 

6.

 

Murzynowo Leśne

 

 

25.03.

2011r.

 

18.oo

 

Remiza strażacka

 

7.

 

Pięczkowo

 

 

17.03.

2011r.

 

18.oo

 

świetlica

 

8.

 

Solec

 

 

21.03.

2011r.

 

18.oo

 

świetlica

 

9.

 

Sulęcin

 

 

22.03.

2011r.

 

18.oo

 

Szkoła Podstawowa

 

 

10.

 

Sulęcinek

 

 

22.02.

2011r.

 

18.oo

 

świetlica

 

11.

 

Wiosna

 

 

18.03.

2011r.

 

18.oo

 

świetlica

 

12.

 

Witowo

 

 

16.03.

2011r.

 

18.oo

 

świetlica

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr IV/20/2011 w sprawie określenia terminu wyboru sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję

UCHWAŁA NR IV/20/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 stycznia 2011 roku

 

w sprawie określenia terminu wyboru sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję. 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i §11 ust. 2 Statutów Sołectw Garby, Krzykosy, Miąskowo, Młodzikowo, Młodzikówko, Murzynowo Leśne, Pięczkowo, Solec, Sulęcin, Sulęcinek, Wiosna i Witowo stanowiących załączniki nr 1 - 12 do uchwały Nr XIII/84/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2004r. Nr 17, poz. 512) Rada Gminy Krzykosy  uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się terminy wyboru sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję zgodnie z załącznikiem do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

 

 

TERMINARZ

ZEBRAŃ WYBORCZYCH

W JEDNOSTKACH POMOCNICZYCH

GMINA KRZYKOSY 2011 ROK

 

 

L.p.

 

Nazwa sołectwa

 

Data

 

Godzina

 

Miejsce zebrania

 

1.

 

Garby

 

 

29.03.

2011r.

 

18.oo

 

świetlica

 

2.

 

Krzykosy

 

 

28.03.

2011r.

 

18.oo

 

świetlica

 

3.

 

Miąskowo

 

 

4.03.

2011r.

 

18.oo

 

świetlica

 

4.

 

Młodzikowo

 

 

23.03.

2011r.

 

18.30

 

Lokal „Pod Fiordem"

 

5.

 

Młodzikówko

 

 

23.03.

2011r.

 

16.30

 

Mieszkanie sołtysa

 

6.

 

Murzynowo Leśne

 

 

25.03.

2011r.

 

18.oo

 

Remiza strażacka

 

7.

 

Pięczkowo

 

 

17.03.

2011r.

 

18.oo

 

świetlica

 

8.

 

Solec

 

 

21.03.

2011r.

 

18.oo

 

świetlica

 

9.

 

Sulęcin

 

 

22.03.

2011r.

 

18.oo

 

Szkoła Podstawowa

 

 

10.

 

Sulęcinek

 

 

22.02.

2011r.

 

18.oo

 

świetlica

 

11.

 

Wiosna

 

 

18.03.

2011r.

 

18.oo

 

świetlica

 

12.

 

Witowo

 

 

16.03.

2011r.

 

18.oo

 

świetlica