WAŻNE!

XVI Sesja - 27.III.2012 r.

Uchwała Nr XVI/112/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2011 rok

UCHWAŁA Nr XVI/112/2012

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2011 rok

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U z 2009r. Nr 152, poz.1223 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy, uchwala co następuje:

§1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2011 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Załącznik:

Lista wiadomości


Uchwała Nr XVI/112/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2011 rok

UCHWAŁA Nr XVI/112/2012

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2011 rok

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U z 2009r. Nr 152, poz.1223 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy, uchwala co następuje:

§1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2011 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Załącznik: