WAŻNE!

XVII Sesja - 28.IV.2016 r.

Uchwała Nr XVII/103/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2015 rok

UCHWAŁA NR XVII/103/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2015 rok

 

             Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 poz. 446) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2013 poz. 594 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy, uchwala co następuje:

 

         §1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

         § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XVII/103/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2015 rok

UCHWAŁA NR XVII/103/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2015 rok

 

             Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 poz. 446) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2013 poz. 594 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy, uchwala co następuje:

 

         §1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

         § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając