WAŻNE!

XX Sesja - 29.VI.2016 r.

Uchwała Nr XX/129/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2015 rok

Uchwała Nr XX/129/2016

Rady Gminy  Krzykosy

z  dnia 29 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2015 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)  Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2015 rok.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XX/129/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2015 rok

Uchwała Nr XX/129/2016

Rady Gminy  Krzykosy

z  dnia 29 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2015 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)  Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2015 rok.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.