WAŻNE!

XX Sesja - 29.VI.2016 r.

Uchwała Nr XX/130/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2015 rok

Uchwała Nr XX/130/2016

Rady Gminy  Krzykosy

z  dnia 29 czerwca 2016r.

 

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2015 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami)  Rada Gminy Krzykosy uchwala,  co następuje :

 

§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Krzykosy za 2015 rok.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XX/130/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2015 rok

Uchwała Nr XX/130/2016

Rady Gminy  Krzykosy

z  dnia 29 czerwca 2016r.

 

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2015 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami)  Rada Gminy Krzykosy uchwala,  co następuje :

 

§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Krzykosy za 2015 rok.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.