XXX Sesja - 30.III.2017 r.

Uchwała Nr XXX/187/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXX/187/2017

Rady Gminy Krzykosy

 z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchwała określa:

1)   plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzykosy, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzykosy na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;

2)   plan sieci prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krzykosy na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;

 

§ 2. Publiczne Gimnazjum w Krzykosach wchodzące w skład Zespołu Szkół w Krzykosach z siedzibą w Krzykosach, ul. Główna 39 włącza się do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzykosach, z siedzibą w Krzykosach ul. Główna 39 na następujących warunkach:

1)       dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,

2)       kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,

3)       Publiczne Gimnazjum w Krzykosach zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

 

§ 3. Publiczne Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Sulęcinku wchodzące w skład Zespołu Szkół w Sulęcinku z siedzibą w Sulęcinku, ul. Szkolna 26 włącza się do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Sulęcinku, z siedzibą w Sulęcinku, ul. Szkolna 26 na następujących warunkach:

1)       dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,

2)       kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,

3)       Publiczne Gimnazjum w Sulęcinku zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

 

§ 4. Publiczne Gimnazjum w Pięczkowie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Pięczkowie z siedzibą w Pięczkowie, ul. Szkolna 5 włącza się do Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Pięczkowie, z siedzibą w Pięczkowie, ul. Szkolna 5 na następujących warunkach:

1)       dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,

2)       kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,

3)       Publiczne Gimnazjum w Pięczkowie zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

 

§ 5. Ze względów organizacyjnych:

1) W Szkole Podstawowej w Sulęcinie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sulęcinie nie zostaną zorganizowane oddziały klas VII i VIII. Uczniom tych klas wskazuje się miejsce realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej w Krzykosach.

2) W Szkole Podstawowej w Murzynowie Leśnym wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym nie zostaną zorganizowane oddziały klas VII i VIII. Uczniom tych klas wskazuje się miejsce realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej w Sulęcinku.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając
Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXX/187/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXX/187/2017

Rady Gminy Krzykosy

 z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchwała określa:

1)   plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzykosy, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzykosy na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;

2)   plan sieci prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krzykosy na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;

 

§ 2. Publiczne Gimnazjum w Krzykosach wchodzące w skład Zespołu Szkół w Krzykosach z siedzibą w Krzykosach, ul. Główna 39 włącza się do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzykosach, z siedzibą w Krzykosach ul. Główna 39 na następujących warunkach:

1)       dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,

2)       kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,

3)       Publiczne Gimnazjum w Krzykosach zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

 

§ 3. Publiczne Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Sulęcinku wchodzące w skład Zespołu Szkół w Sulęcinku z siedzibą w Sulęcinku, ul. Szkolna 26 włącza się do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Sulęcinku, z siedzibą w Sulęcinku, ul. Szkolna 26 na następujących warunkach:

1)       dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,

2)       kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,

3)       Publiczne Gimnazjum w Sulęcinku zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

 

§ 4. Publiczne Gimnazjum w Pięczkowie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Pięczkowie z siedzibą w Pięczkowie, ul. Szkolna 5 włącza się do Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Pięczkowie, z siedzibą w Pięczkowie, ul. Szkolna 5 na następujących warunkach:

1)       dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,

2)       kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,

3)       Publiczne Gimnazjum w Pięczkowie zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

 

§ 5. Ze względów organizacyjnych:

1) W Szkole Podstawowej w Sulęcinie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sulęcinie nie zostaną zorganizowane oddziały klas VII i VIII. Uczniom tych klas wskazuje się miejsce realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej w Krzykosach.

2) W Szkole Podstawowej w Murzynowie Leśnym wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym nie zostaną zorganizowane oddziały klas VII i VIII. Uczniom tych klas wskazuje się miejsce realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej w Sulęcinku.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając