WAŻNE!

XXXI Sesja - 27.IV.2017 r.

Uchwała Nr XXXI/194/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXXI/194/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2016 rok

 

             Na podstawie art. 18. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 poz. 446) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ((Dz. U z 2013 poz. 594 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy, uchwala co następuje:

 

          §1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka  Kultury w Krzykosach za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

          § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXXI/194/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXXI/194/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2016 rok

 

             Na podstawie art. 18. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 poz. 446) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ((Dz. U z 2013 poz. 594 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy, uchwala co następuje:

 

          §1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka  Kultury w Krzykosach za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

          § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając