WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr VI/57/2019

Uchwała Nr VI/57/2019

Uchwała Nr VI/57/2019

Uchwała Nr VI/57/2019

Uchwała Nr VI/57/2019

Załączniki

Portable Document Format Załącznik nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2019 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2019 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 5 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 6 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 7 - Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 [pdf]

Uzasadnienie

Uzasadnienie

Uzasadnienie