WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Wykonanie budżetu

Sprawozdania z wykonania budżetu - 2014 r.

 
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Krzykosy za 2014 rok:

      


     
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Krzykosy:
         Sprawozdania o nadwyżce/deficycie:

 

 


Informacja o przebiegu wykonania budżetu:

         


 

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej: