WAŻNE!

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Krzykosy, 30 października 2012 r.

ZP.271.NU.3.2012

Gmina Krzykosy

ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

Do wszystkich Wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 396056-2012

               

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  Nr 396056-2012 w trybie przetargu nieograniczonego:

 

Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu „Niezawodni uczniowie"

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia o :

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:

1.      Jako ofertę najkorzystniejszą  Zamawiający wybrał :

 

Część zamówienia nr 1:

Oferta nr 19

- Kinga Pawlak, os. Jagiellońskie 20/21, 63-000 Środa Wlkp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 2:

Oferta nr 9

- Zenona Kasperska, ul. Główna 26/4, 63-024 Krzykosy

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 3:

Oferta nr 22

- Anna Rogacka, os. Władysława Łokietka 4/4, 62-320 Miłosław

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 4:

Oferta nr 7

- Iwona Osowska - Dziuba, ul. Szkolna 6/4, 63-024 Krzykosy

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 5:

Oferta nr 38

- Anna Becela, Solec,  ul. Główna 4, 63-023 Sulęcinek

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 6:

Oferta nr 24

- Daniela Witczak, ul. Głogowa 7, 62-322 Orzechowo

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 7:

Oferta nr 11

- Ewa Zarychta, ul. Zacisze 2, Solec Wlkp., 63-023 Sulęcinek

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 8:

Oferta nr 39

- Dorota Michalska, Murzynówko 2/1, 63-023 Sulęcinek

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 9:

Oferta nr 4

- Monika Sadowska, ul. Lipowa 3, 63-023 Sulęcinek

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 10:

Oferta nr 23

- Anna Zimoch, ul. Szkolna 8/4, 63-024 Krzykosy

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 11:

Oferta nr 25

- Grażyna Stachowiak, ul. Szkolna 6/1, 63-024 Krzykosy

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 12:

Oferta nr 6

- Danuta Manikowska - Pawlak, ul. Szkolna 6/3, 63-024 Krzykosy

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 13:

Oferta nr 13

- Renata Baraniak, ul. Okrężna 35, 63-024 Krzykosy

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 14:

Oferta nr 12

- Agnieszka Witczak, Łękno, ul. Morelowa 5, 63-020 Zaniemyśl

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 15:

Oferta nr 10

- Edyta Kosmowska, Witowo 12, 63-025 Witowo

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 16:

Oferta nr 20

- Agnieszka Waszak, ul. Bednarska 3, 63-040 Nowe Miasto n/W

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 17:

Oferta nr 21

- Maria Skrzypek, ul. Szkolna 6/2, 63-024 Krzykosy

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 18:

Oferta nr 8

- Elżbieta Ludwiczak, ul. Kręta 9, 63-024 Krzykosy

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 19:

Oferta nr 51

- Sławomir Lewandowski, Pięczkowo, ul. Wrzesińska 64, 63-025 Witowo

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 20:

Oferta nr 40

- Justyna Bartolik, Wola Książęca 22, 63-220 Kotlin

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 21:

Oferta nr 43

- Monika Kurzawska, ul. Paderewskiego 63/K, 62- 300 Września

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 22:

Oferta nr 50

- Agnieszka Paczkowska, Solec, ul. Kościelna 20, 63-023 Sulęcinek

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 23:

Oferta nr 47

- Ewa Kozłowska, Solec, ul. Główna 38, 63-023 Sulęcinek

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 24:

Oferta nr 48

- Wiesława Karbowiak, os. Młodych 6/33, 63-000 Środa Wlkp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 25:

Oferta nr 44

- Dorota Pietrzyk, ul. Mostowa 2B/3, 63-023 Sulęcinek

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 26:

Oferta nr 35

- Urszula Pruchniewicz, ul. Klonowa 3, 63-023 Sulęcinek

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 27:

Oferta 46

- Zofia Kaźmierska, ul. Szkolna 22/1, 63-023

Sulęcinek

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 28:

Oferta nr 42

- Magdalena Kasprzyk, ul. Mostowa 2A/4, 63-023 Sulęcinek

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 29:

Oferta nr 36

- Agnieszka Grzesiecka, ul. Cechowa 5/12, 63-000  Środa Wlkp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 30:

Oferta nr 45

- Jadwiga Bajer, ul. Mostowa 2B/1, 63-023 Sulęcinek

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 31:

Oferta nr 49

- Paweł Rybarczyk, ul. Klonowa 70, 63-023 Sulęcinek

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 32:

Oferta nr 41

- Urszula Chojnacka, ul. Główna 26, 63-023 Sulęcinek

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 33:

Oferta nr 18

- Zuzanna Woźniak, ul. Opłotki 32, 63-200 Jarocin

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 34:

Oferta nr 16

- Krystyna Gołębiak, Murzynówko 3A, 63-023 Sulęcinek

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 35:

Oferta nr 17

- Aniela Banaszak, Murzynówko 3, 63-023 Sulęcinek

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 36:

Oferta nr 1

- Danuta Jakóbczak, Wiosna 12, 63-025 Witowo

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 37:

Oferta nr 14

- Renata Prusak, Pięczkowo, ul. Wrzesińska 53, 63-025 Witowo

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 38:

Oferta nr 3

- Małgorzata Nowak, Sulęcinek, ul. Borowska 29, 63-023 Sulęcinek

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 39:

Oferta nr 5

- Adam Sobczak, ul. Bema 37/42, 63-200 Jarocin

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 40:

Oferta nr 14

- Teresa Wiechcińska, Pięczkowo, ul. Powstańców Wlkp. 47/3, 63-025 Witowo

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 41:

Oferta nr 2

- Magdalena Kaźmierczak - Szymendera, Pięczkowo, Ul. Powstańców 16, 63-025 Witowo

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 42:

Oferta nr 26

- Maciej Pawłowicz, ul. Jesionowa 1/15, 62-322 Orzechowo

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 43:

Oferta nr 32

- Agata Ludwiczak, Pięczkowo, ul. Wrzesińska 72, 63-025 Witowo

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 44:

Oferta nr 27

- Iwona Kmieciak, ul. Kopczynowska 39, 63-023 Sulęcinek

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 45:

Oferta nr 30

- Agata Karaś, Sulęcin, ul. Kolejowa 2, 63-023 Sulęcinek

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 46:

Oferta nr 29

- Natalia Ueberhan, Witowo 48/4, 63-025 Witowo

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 47:

Oferta nr 31

- Bożena Sznura, Solec, ul. Leśna 6, 63-023  Sulęcinek

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 48:

Oferta nr 33

- Jolanta Czubała, ul. Niedziałkowskiego 20B, 63-000 Środa Wlkp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 49:

Oferta nr 34

- Anna Kropaczewska, Miąskowo 36B, 63-023 Sulęcinek

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

Część zamówienia nr 50:

Oferta nr 28

- Iwona Kasprzak, ul. Grabowa 8, 62-322 Orzechowo

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

                                              

  1. Złożone oferty:

 

Część zamówienia nr 1:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Kinga Pawlak, Środa Wlkp.

Część zamówienia nr 2:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Zenona Kasperska, Krzykosy

Część zamówienia nr 3:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Anna Rogacka, Miłosław

Część zamówienia nr 4:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Iwona Osowska - Dziuba, Krzykosy

Część zamówienia nr 5:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Anna Becela, Solec

Część zamówienia nr 6:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Daniela Witczak, Orzechowo

Część zamówienia nr 7:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Ewa Zarychta, Solec

Część zamówienia nr 8:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Dorota Michalska, Murzynówko

Część zamówienia nr 9:

- Monika Sadowska, Sulęcinek

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

Część zamówienia nr 10:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Anna Zimoch, Krzykosy

Część zamówienia nr 11:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Grażyna Stachowiak, Krzykosy

Część zamówienia nr 12:

- Danuta Manikowska - Pawlak, Krzykosy

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

Część zamówienia nr 13:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Renata Baraniak, Krzykosy

Część zamówienia nr 14:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Agnieszka Witczak, Łękno

Część zamówienia nr 15:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Edyta Kosmowska, Witowo

Część zamówienia nr 16:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Agnieszka Waszak, Nowe Miasto

Część zamówienia nr 17:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Maria Skrzypek, Krzykosy

Część zamówienia nr 18:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Elżbieta Ludwiczak, Krzykosy

Część zamówienia nr 19:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Sławomir Lewandowski, Pięczkowo

Część zamówienia nr 20:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Justyna Bartolik, Wola Książęca

Część zamówienia nr 21:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Monika Kurzawska, Września

Część zamówienia nr 22:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Agnieszka Paczkowska, Solec

Część zamówienia nr 23:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Ewa Kozłowska, Solec

Część zamówienia nr 24:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Wiesława Karbowiak, Środa Wlkp.

Część zamówienia nr 25:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Dorota Pietrzyk, Sulęcinek

Część zamówienia nr 26:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Urszula Pruchniewicz, Sulęcinek

Część zamówienia nr 27:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Zofia Kaźmierska, Sulęcinek

Część zamówienia nr 28:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Magdalena Kasprzyk, Sulęcinek

Część zamówienia nr 29:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Agnieszka Grzesiecka, Środa Wlkp. 

Część zamówienia nr 30:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Jadwiga Bajer, Sulęcinek

Część zamówienia nr 31:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Paweł Rybarczyk, Sulęcinek

Część zamówienia nr 32:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Urszula Chojnacka, Sulęcinek

Część zamówienia nr 33:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Zuzanna Woźniak, Jarocin

Część zamówienia nr 34:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Krystyna Gołębiak, Murzynówko

Część zamówienia nr 35:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Aniela Banaszak, Murzynówko

Część zamówienia nr 36:

- Danuta Jakóbczak, Wiosna

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

Część zamówienia nr 37:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Renata Prusak, Pięczkowo

Część zamówienia nr 38:

- Małgorzata Nowak, Sulęcinek

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

Część zamówienia nr 39:

- Adam Sobczak, Jarocin

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

Część zamówienia nr 40:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Teresa Wiechcińska, Pięczkowo

Część zamówienia nr 41:

- Magdalena Kaźmierczak - Szymendera, Pięczkowo

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

Część zamówienia nr 42:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Maciej Pawłowicz, Orzechowo

Część zamówienia nr 43:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Agata Ludwiczak, Pięczkowo

Część zamówienia nr 44:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Iwona Kmieciak, Sulęcinek

Część zamówienia nr 45:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Agata Karaś, Sulęcin

Część zamówienia nr 46:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Natalia Ueberhan, Witowo

Część zamówienia nr 47:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Bożena Sznura, Solec

Część zamówienia nr 48:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Jolanta Czubała, Środa Wlkp.

Część zamówienia nr 49:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Anna Kropaczewska, Miąskowo

Część zamówienia nr 50:

- Jakub Michałowski WANiR, Poznań

- Iwona Kasprzak, Orzechowo

 

II. W toku przeprowadzonego postępowania przetargowego odrzucono oferty następujących wykonawców:

 Oferta nr 17: Jakub Michałowski

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju

ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań

 

Uzasadnienie odrzucenia:

Na podstawie  art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy PZP zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy jako wykluczonego zostaje odrzucona.

 

III. W toku przeprowadzonego postępowania przetargowego wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

 Oferta nr 17: Jakub Michałowski

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju

ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań

 

Uzasadnienie wykluczenia:

Pan Jakub Michałowski Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju złożył ofertę na prowadzenie zajęć w ramach projektu „Niezawodni uczniowie". Na podstawie art. 87 ust. 1 dwukrotnie został wezwany do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty. Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie i tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie potwierdził swoich kwalifikacji oraz nie wyjaśnił w jaki sposób poprowadzi zajęcia nie powierzając ich prowadzenia osobie trzeciej (§ 4 projektu umowy - załącznik nr 3 do SIWZ) . W związku z powyższym na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4, zgodnie z art. 24 ust. 4, Ustawy PZP nastąpiło wykluczenie z postępowania.

 

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowy o wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta po: 6.11.2012 roku

z up. Wójta
(-)  Ewa Tomczak
Sekretarz Gminy