WAŻNE!

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Krzykosy dn. 2013-06-12

Gmina Krzykosy

 ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

Do wszystkich Wykonawców nr postępowania 129470-2015  

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 129470 -2015 w trybie przetargu nieograniczonego: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z odcinków dróg gminnych ulic Słonecznej. Powstańców Wlkp. Krótkiej i Krętej w miejscowości Pięczkowo. "

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY