WAŻNE!

Zawiadomienie o wyborze oferty

Krzykosy dn. 2015-02-10

 

 

Do wszystkich Wykonawców postępowania Nr 12836-2015

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

Przebudowa drogi w Witowie"

Gmina Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy zawiadamia o:

o wyborze najkorzystniejszej oferty

I. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybrał ofertę Nr. 11 złożoną przez:

Firma Robót Drogowych - Krzysztof Kukulski

 Kijewo 36 B, 63-000 Środa Wlkp.

 Oferta uzyskała 98,61 pkt

Oferta spełniła warunki postawione w SIWZ i otrzymała 98,61 pkt.

II. Nazwa, siedziby i adresy oraz punktacja przyznana pozostałym Wykonawcom

 1)Oferta Nr.1 .

- BRUKARSTWO KASPRZAK Sp.z o.o.

 Ul. D. Cieszyńskiego 10 , 63-720 Koźmin

Oferta uzyskała 80,45 pkt

2) Oferta Nr 2

Roboty Drogowe

Jacek Szymanowski

Ul. Wiosny ludów 30, 63-130 Książ

Oferta otrzymała 79,12pkt

3) Oferta Nr 3

Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa

Dariusz Białobrzycki

Oś. K. Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno

Oferta otrzymała 88,65 pkt

4)Oferta Nr 4

-PUB"BRUKPOL" S.C

 Strzelce Wielkie 81 C , 63-820 Piaski

Oferta uzyskała 91,48pkt

5) Oferta Nr 5

Zakład Drogowy

Waldemar Lewandowski

Ul. Krótka 1a, 62-300 Wrzesnia

Oferta otrzymała 65,09 pkt

6) oferta nr 6

Kompleksowe Układanie Kostki brukowej

Kosbruk Mateusz Mikitow

Kopydłowo 5/1 , 621-270 Kłecko

Oferta otrzymała 83,63 pkt.

7) Oferta nr 7

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Adam Klimczak

Chwalęcin 24, 63-040 Nowe Miasto

Oferta otrzymała 78.17pkt

8) oferta Nr 8

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD" S.A.

 ul. Poznańska 71a , 63-200 Jarocin

Oferta otrzymała 62,38 pkt

9) Oferta nr 9

Zakład Robót Wielobranżowych

Marek Kubiaczyk

Kokoszki 25, 62-330 Nekla

Oferta otrzymała 83,43pkt

10) Oferta nr 10

„CAREVEST" Sp.z o.o.

Czarne Piątkowo 6B, 63-000 Środa Wlkp.

Oferta otrzymała 85,06 pkt

11) Oferta nr 12

- INFRAKOM Sp. z o.o.

 Ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

Oferta otrzymała 77,04 pkt

12) Oferta nr 13

MEGADUD GAMALCZYK $ GARCZYŃSKI

Spółka Jawna

Ul. Rolna 15, 62-025 Kostrzyn

Oferta otrzymała 81,68 pkt

13) Oferta Nr 14

KOMA

Mariusz Kowalski

Ul. Jarzębinowa 4 , 62-060 Stęszew

Oferta otrzymała 45,17 pkt

14) Oferta Nr 15

Zakład Drogowo-Transportowy

 Sławomir Begier

 ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla

Oferta otrzymała 97,58 pkt

150 Oferta nr 16

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Ewa Błaszczyk

Ul. Poznańska 42, 63-040 Nowe Miasto

Oferta otrzymała 95,0 pkt

16) Oferta nr 17

 Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe

 „Marzyński" Sp. z o.o.

 ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin

Oferta otrzymała 81,83 pkt

17) Oferta nr 18

Związek Spółek Wodnych

Ul. Wrocławska 53, 63-200 Jarocin

 Oferta otrzymała 94,17 pkt

 

III. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: nie było

IV. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania : nie było

V. Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 165 000zł

 Która została zwiększona do wartości wybranej oferty.

Umowa zostanie podpisana po dniu 22 lutego 2015r

 Wójt Gminy

 (-) Andrzej Janicki