WAŻNE!

Zawiadomienie o wyborze oferty

Krzykosy dn. 2015-02-16

  

Do wszystkich Wykonawców postępowania Nr  2030-2015

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ul. Słonecznej w Pięczkowie ETAP II"

 

Gmina Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy zawiadamia o:

o wyborze najkorzystniejszej oferty

I. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybrał ofertę  Nr. 13  złożoną przez:

                                   Zakład Drogowo-Transportowy

                   Sławomir Begier ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla

       Oferta spełniła warunki postawione w SIWZ i otrzymała 97.68pkt.

 

II. Nazwa, siedziby i adresy oraz punktacja przyznana pozostałym Wykonawcom

1) Oferta Nr.1.

ST-INWEST Agnieszka Troińska

ul. Powstańców Wlkp. 83A Wilkowyja

63-200 Jarocin

Oferta uzyskała  71,57 pkt

2) Oferta Nr 2

Roboty Drogowe  Jacek Szymanowski

ul. Wiosny ludów 30, 63-130 Książ

Oferta otrzymała  75,72pkt

3) Oferta Nr  3

KOMPLEX-BRUK s.c.

R.Kociołkowski - D. Kurzawa

ul. Chopina  4/90 , 63 -100 Śrem

Oferta uzyskała  70,37 pkt

4) Oferta Nr 4

BRUKARSTWO- KLASPRZAKL Sp. z  o.o.

Ul. D. Cieszyńskiego 10,  63-720 Koźmin

Oferta otrzymała  75,58 pkt

5) Oferta Nr  5

Firma Robót Drogowych - Krzysztof Kukulski

Kijewo 36 B, 63-000 Środa Wlkp.

Oferta otrzymała 82,46 pkt.

6) Oferta nr 6

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„LECH-DRÓG" Leszek Grześkowiak

ul. D. Chłapowskiego 29/13, 63-100 Śrem

Oferta uzyskała 70,63 pkt

7) Oferta nr 7  

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe 

„Marzyński" Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin

Oferta otrzymała  82,51 pkt

8) oferta Nr 8

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Ewa Błaszczyk

ul. Poznańska  42, 63-040 Nowe Miasto

Oferta otrzymała  95,63 pkt

9) Oferta nr  9

Zakład Drogowo -Budowlany

Mirosław Bogucki

ul. Młyńska 56, 62-052 Komorniki

Oferta uzyskała  64,10 pkt

10) Oferta nr 10

Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa

Dariusz Białobrzycki

os. K. Wielkiego 14a/1, 62- 200 Gniezno

Oferta uzyskała  84,74 pkt

11) Oferta nr 11

CAREVEST" Sp.z o.o.

Czarne Piątkowo 6B, 63-000 Środa Wlkp.

Oferta otrzymała 97,50 pkt

12) Oferta nr 12

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Adam Klimczak

Chwalęcin 24, 63-040 Nowe Miasto

Oferta otrzymała  86,05pkt

13) Oferta Nr 14

Związek Spółek Wodnych

ul. Wrocławska 53, 63-200 Jarocin

Oferta otrzymała  89,30 pkt

III. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: nie było

IV. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania : nie było

V. Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę  197 000zł

Umowa zostanie podpisana po dniu 1 marca 2015 r.

Wójt Gminy
(-) Andrzej Janicki