WAŻNE!

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Krzykosy

(-)  inż. Andrzej Janicki