WAŻNE!

Zawiadomienie o wyborze oferty

Krzykosy, dnia 18.04.2016r.

 

Do wszystkich Wykonawców postępowania Nr 68924 - 2016

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Garbach"

Gmina Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy zawiadamia o:

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

I. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybrał ofertę  Nr 9 złożoną przez:

Firma Robót Drogowych - Krzysztof Kukulski 

Kijewo 36 B, 63-000 Środa Wlkp.

Oferta spełniła warunki postawione w SIWZ i otrzymała 100pkt.

 

II. Nazwa, siedziby i adresy oraz punktacja przyznana pozostałym Wykonawcom

 1) Oferta Nr 1 

 Matejko Development Sp. z o.o.

 Ul. Poznańska 99, Czapury

 61-160 Poznań

 Oferta uzyskała   82,07 pkt.

 

2) Oferta Nr 2

Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski

Ul. Krótka 1a, Psary Małe

62 - 300 Września

Oferta uzyskała   75,76 pkt.

 

3) Oferta Nr 3

PUB „BRUKPOL" S.C.

Strzelce Wielkie 81C

63 - 820 Piaski

Oferta uzyskała   87,54 pkt.

 

5) Oferta Nr 5

Roboty Drogowe Jacek Szymanowski

Ul. Wiosny Ludów 30

63 - 130 Książ Wlkp.

Oferta uzyskała   89,87 pkt.

 

6) Oferta Nr 6

Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk

Kokoszki 25

62 - 330 Nekla

Oferta uzyskała   88,38 pkt.

 

7) Oferta Nr 7

„CAREVEST" Sp. z o.o.

Czarne Piątkowo 6B

63 - 000 Środa Wlkp.

Oferta uzyskała   94,94  pkt.

 

8) Oferta Nr 8

Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe „MARZYŃSKI" Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 2

63 - 200 Jarocin

Oferta uzyskała   73,44  pkt.

 

10) Oferta Nr 10

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH - DRÓG" Leszek Grześkowiak

Ul. D. Chłapowskiego 29/13

63 - 100 Śrem

Oferta uzyskała   84,19 pkt.

 

III. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 1

IV. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania : 1

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy Pzp z postępowania wykluczona została:

Oferta Nr 4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Klimczak

Chwalęcin 24

63 - 040 Nowe Miasto nad Wartą

 

V. Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 190 000,00 zł brutto

Umowa zostanie podpisana po 25.04.2016r.

Wójt Gminy: Andrzej Janicki