WAŻNE!

Informacja z publicznego otwarcia ofert

Krzykosy, 4 kwietnia 2018 r.

ZP.271.SPS.1.2018
Gmina Krzykosy
ul. Główna 37
63-024 Krzykosy

,,Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Sulęcinku – Etap III"

Informacja z publicznego otwarcia ofert

 1. Kwota przeznaczona w budżecie gminy na inwestycję – 350.000,00 zł.
  Nazwa przedmiotu zamówienia:
  ,,Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Sulęcinku – Etap III"

 2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli ofert w terminie:
  Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Ewa Błaszczyk, Nowe Miasto ul. Poznańska 42

 3. Ceny, terminy wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach:
  Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Ewa Błaszczyk, Nowe Miasto ul. Poznańska 42
  Cena brutto: 447 197,13 gwarancja 60 miesięcy, termin wykonania i warunki płatności zgodne z SIWZ.


przewodniczący komisji przetargowej
(-) Michał Jankowiak