Podatki i opłaty lokalne

Formularze obowiązujące od 1 lipca 2019 roku

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


Portable Document Format DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości [pdf]
Portable Document Format ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [pdf]
Portable Document Format ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [pdf]


INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH


Portable Document Format IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych [pdf]
Portable Document Format ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [pdf]
Portable Document Format ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [pdf]
Portable Document Format ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników [pdf]


PODATEK ROLNY


Portable Document Format DR-1 Deklaracja na podatek rolny [pdf]
Portable Document Format ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [pdf]
Portable Document Format ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [pdf]


INFORMACJA O GRUNTACH


Portable Document Format IR-1 Informacja o gruntach [pdf]
Portable Document Format ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [pdf]
Portable Document Format ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [pdf]
Portable Document Format ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników [pdf]


PODATEK LEŚNY


Portable Document Format DL-1 Deklaracja na podatek leśny [pdf]
Portable Document Format ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [pdf]
Portable Document Format ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [pdf]


INFORMACJA O LASACH


Portable Document Format IR-1 Informacja o lasach [pdf]
Portable Document Format ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [pdf]
Portable Document Format ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [pdf]
Portable Document Format ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników [pdf]


GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH


Portable Document Format Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych [pdf]


PODATEK AKCYZOWY ZAWARTY W CENIE ON


Portable Document Format Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON [pdf]

Formularze obowiązujące do 30 czerwca 2019 roku

FORMULARZE:


Portable Document Format Deklaracja na podatek od nieruchomości [pdf]
Portable Document Format Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych [pdf]
Portable Document Format Deklaracja na podatek rolny [pdf]
Portable Document Format Informacja o gruntach [pdf]
Portable Document Format Deklaracja na podatek leśny [pdf]
Portable Document Format Informacja o lasach [pdf]
Portable Document Format Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych [pdf]
Portable Document Format Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON [pdf]