Sprostowanie pomyłki w załączniku nr 5

Krzykosy dn. 2011-01-20

 

                 Wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu  dotyczącym przetargu nieograniczonego „Przebudowa drogi gminnej Murzynowo Leśne- Garby, gmina Krzykosy"  ogłoszonego w BZP pod poz. 15269-2011 w dniu 13.01.2011r.

 

Sprawa Nr ZP/343/DM/1/2011

 

Na podstawie art.38 ust.2 u.p.z.p.Gmina Krzykosy informuje, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do w w/w przetargu w zał. Nr. 5 pod poz. 12 wystąpiła pomyłka w kolumnie 4 tj. j.m. jest m2 powinno być m3. w obmiarach robót i w ogłoszeniu jest prawidłowa jednostka m3.

Za zaistniała pomyłkę przepraszamy. W załączeniu przekazujemy obowiązujący po korekcie formularz ofertowy zał. Nr. 5 do SIWZ z poprawioną omyłką pisarska.

 

Załącznik: