Uchwała Nr VII/47/2011 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dla obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Witowo...

UCHWAŁA NR VII/47/2011

RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie:       zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dla obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Witowo - działka nr ewid. 190/3