Uchwała Nr VII/50/2011 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dla obszaru odstąpienia od planowanej drogi w miejscowości Krzykosy

UCHWAŁA NR VII/50/2011

RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie:       zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dla obszaru odstąpienia od planowanej drogi w miejscowości Krzykosy