Uchwała Nr VII/51/2011 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, w miejscowościach Garby, Murzynowo Leśne i Sulęcinek...

UCHWAŁA NR VII/51/2011

RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie:       zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, w miejscowościach Garby, Murzynowo Leśne i Sulęcinek - odstąpienie od planowanego gazociągu