Składy OKW

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1

w Krzykosach

  1. Grzegorz Skowroński zam. Witowo - Przewodniczący Komisji

       Tel. 61 28 515 80 - lokal wyborczy

       783 476 998 - Przew. Komisji

  2. Grażyna Stachowiak zam. Krzykosy - Z-ca Przewodniczącego Komisji

Członkowie:

  3. Małgorzata Tomczak zam. Witowo

  4. Paulina Aleksander zam. Krzykosy

  5. Roman Budasz zam. Witowo

  6. Dariusz Goliński zam. Solec

  7. Rafał Surdyk zam. Solec

  8. Edyta Wielińska zam. Sulęcinek

 


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2

w Pięczkowie

  1. Sławomir Koźma zam. Pięczkowo - Przewodniczący Komisji

       Tel. 61 28 515 81 lokal wyborczy

       603 753 772 Przewodniczący Komisji

  2. Jerzy Dominik zam. Pięczkowo Z-ca Przewodniczącego Komisji

Członkowie:

  3. Hanna Marciniak zam. Witowo

  4. Łucja Kaźmierczak zam. Pięczkowo

  5. Teresa Dobroszczyk zam. Witowo

  6. Magdalena Sroka zam. Murzynowo Leśne

  7. Maria Surdyk zam. Solec

  8. Paulina Głowacka zam. Sulęcinek


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3

w Sulęcinku

  1. Zofia Kaźmierska zam. Sulęcinek - Przewodnicząca Komisji

       Tel. 61 28 514 69 lokal wyborczy

       697 052 429 - Przew. Komisji

  2. Krzysztof Pawłowski zam. Sulęcinek - Z-ca Przewodniczącego Komisji

Członkowie:

  3. Marcin Ludwiczak zam. Krzykosy

  4. Natalia Wojtyś zam. Witowo

  5. Karolina Różewska zam. Sulęcinek

  6. Marek Grzelka zam. Sulęcinek

  7. Barbara Surdyk zam. Solec

  8. Elżbieta Głowacka zam. Sulęcinek

 


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4

w Murzynowie Leśnym

  1. Aniela Banaszak zam. Murzynówko - Przewodnicząca Komisji

       Tel. 61 28 514 60 - lokal wyborczy

       606 218 017 - Przewodniczący Komisji

  2. Marcin Małecki zam. Murzynowo Leśne - Z-ca Przewodniczącego Komisji

Członkowie:

  3. Ryszard Ignaszewski zam. Pięczkowo

  4. Anna Dobroszczyk zam. Witowo

  5. Paweł Różewski zam. Sulęcinek

  6. Sławomir Grzelka zam. Sulęcinek

  7. Urszula Surdyk zam. Solec`

  8. Katarzyna Głowacka zam. Sulęcinek

Wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze

na terenie Gminy Krzykosy rozpoczną pracę

w dniu 9 października o godz. 6.00.