Zarządzenie Nr 109/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.