Projekt zmiany studium

pdf Prognoza oddziaływania na środowisko [pdf]
pdf Lokalizacja - fotowoltaika [pdf] 
pdf Kierunki zagospodarowania [pdf]
pdf Uwarunkowania [pdf] 
pdf Mapa [pdf]