Wyniki naboru na stanowisko do spraw ogólnych w Urzędzie Gminy w Krzykosach

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. ogólnych