Projekt zmiany studium

Portable Document Format Prognoza oddziaływania na środowisko [pdf]
Portable Document Format Projekt zmiany studium cz. 1 [pdf]
Portable Document Format Projekt zmiany studium cz. 2 [pdf]
Portable Document Format Lokalizacja obszarów objętych opracowaniem [pdf]
Portable Document Format Przewidywane znaczące oddziaływania [pdf]
Portable Document Format Mapa [pdf]