Oświadczenie majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone wg stanu na koniec 2017 r.

Portable Document Format Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach - Anna Kwaśniewska [pdf]
Portable Document Format Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach - Ryszard Włodarczyk [pdf]
Portable Document Format Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach - Michał Jankowiak [pdf]
Portable Document Format Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy - Alicja Golińska [pdf]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkół w Krzykosach - Grażyna Stachowiak [pdf]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkół w Pięczkowie - Renata Jarzembowska [pdf]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkół w Sulęcinku - Jadwiga Bajer [pdf]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulęcinie - Janusz Janicki [pdf]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym - Aniela Banaszak [pdf]