Oświadczenie majątkowe Władz Gminy złożone wg stanu na koniec 2017 r.

Portable Document Format Wójt - Andrzej Janicki [pdf]
Portable Document Format Sekretarz Gminy - Ewa Tomczak [pdf]
Portable Document Format Skarbnik Gminy - Jadwiga Kulka [pdf]
Portable Document Format Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Regina Zięta [pdf]