Informacja z otwarcia ofert

Warszawa, dnia 14.06.2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 14.06.2019 r. o godzinie 12:15, działając z upoważnienia Gminy Krzykosy, dokonano otwarcia ofert w postępowaniu na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KRZYKOSY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH"

Łącznie wpłynęło 6 ofert, w tym:

 1. ENTRADE Sp. z o. o.
  ul. Poznańska 86/88
  05-850 Jawczyce
  Cena brutto oferty: 777 307,41 zł
 2. ENEA S.A.
  ul. Górecka 1
  60-201 Poznań
  Cena brutto oferty: 687 099,28 zł
 3. EWE energia sp. z o. o.
  ul. 30 Stycznia 67
  66-300 Międzyrzecz
  Cena brutto oferty: 691 103,85 zł
 4. VERVIS sp. z o. o.
  ul. Zielna 47
  87-800 Włocławek
  Cena brutto oferty: 715 552,78 zł
 5. Energa Obrót S.A.
  Al. Grunwaldzka 472
  80-309 Gdańsk
  Cena brutto oferty: 748 221,61 zł
 6. ELEKTRA S.A.
  ul. Skierniewicka 10A
  01-230 Warszawa
  Cena brutto oferty: 728 409,54 zł

- Wszystkie oferty wpłynęły w terminie oznaczonym w ogłoszeniu;
- Wszystkie oferty zostały złożone w kopertach prawidłowo zamkniętych.

Inne uwagi:

 1. Przed otwarciem ofert podano kwotę przewidzianą w budżecie zamawiającego na realizację zamówienia, która wynosiła 758 759,94 zł brutto.
 2. Wynik przetargu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Gminy Krzykosy.
 3. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.