2020

PODATKI na 2020 r.
    

PODATEK ROLNY:
Portable Document Format Uchwała Nr X/99/2019 [pdf] PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:
 
Portable Document Format Uchwała Nr X/98/2019 [pdf] PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU:
Portable Document Format Uchwała Nr X/100/2019 [pdf] 


 

ZMIANY W PODATKACH LOKALNYCH OD 2016 r.:

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, wynikające z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015 r. poz. 1045).


Najważniejsze zmiany wprowadzone ww. ustawą to:

Zmiany w podatku rolnym:

Nowe zasady przeliczania niektórych użytków rolnych do podatku rolnego:


Załącznik: Interpretacja ogólna w sprawie ustalania przelicznika powierzchni użytków rolnych klasy VIz

Zmiany w podatku leśnym:

 

W związku z powyższymi zmianami
OD 1 STYCZNIA 2016 r. OBOWIĄZUJĄ NOWE FORMULARZE INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH