UCHWAŁA Nr XXXIX/239/2010

UCHWAŁA NR XXXIX/239/2010
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 16 marca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok