WAŻNE!

Baba, Miąskowo, Murzynówko, Lubrze, Wiosna, Wygranka

I-VI 2021

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
GMINA KRZYKOSY I-VI 2021

 fbserwis - logo
logo Artur Zys


MIEJSCOWOŚCI: Baba, Miąskowo, Murzynówko, Lubrze, Wiosna, Wygranka

 

ZMIESZANE GABARYTY ZIELONE SEGREGACJA
2021-01-05 2021-02-24 2021-01-12 2021-01-13
2021-02-02 2021-05-20 2021-02-09 2021-02-10
2021-03-02   2021-03-16 2021-03-17
2021-04-13   2021-04-01 2021-04-07
2021-04-27   2021-04-21 2021-05-06
2021-05-11   2021-05-05 2021-06-02
2021-05-25   2021-05-19  
2021-06-08   2021-06-01  
2021-06-22   2021-06-16  
    2021-06-29  

 


INFORMACJA:
Przypominamy o obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych – w przypadku braku pojemnika na posesji zmieszane odpady komunalne zgromadzone w workach nie będą odbierane.

Zmieszane odpady komunalne gromadzone poza pojemnikami (w przezroczystych workach)powinny być oznaczone napisem: ODPADY ZMIESZANE.

Odpady gromadzone w pojemnikach metalowych i ogrodowych nie będą odbierane.

Odpady komunalne zbierane selektywnie nie powinny być gromadzone w workach po nawozach i środkach ochrony roślin.

Przypominamy o obowiązku wystawiania pojemników oraz worków w widocznym miejscu przed posesją według powyższego harmonogramu do godz. 7:00 w dniu odbioru, nie wystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nie odebraniem odpadów.

Gabaryty należy zgłosić do biura telefonicznie (61 285-19-91), w formie elektronicznej (email: office@puk-zys.pl) lub telefonicznie do Urzędu Gminy (61 285 15 14 wew. 131) najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem ich odbioru.


BIURO OBSŁUGI KLIENTA

bokpoznan.fbserwis@fbserwis.pl
office@puk-zys.pl
Tel./Fax: 61 285 19 91Załączniki:
Ikona PDF Harmonogram odbioru odpadów: Baba, Miąskowo, Murzynówko, Lubrze, Wiosna, Wygranka [570 KB]