Baba, Miąskowo, Murzynówko, Lubrze, Wiosna, Wygranka

I-VI 2022

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
GMINA KRZYKOSY I-VI 2022

 fbserwis - logo
logo Artur Zys


MIEJSCOWOŚCI: Baba, Miąskowo, Murzynówko, Lubrze, Wiosna, Wygranka

 

ZMIESZANE

GABARYTY

ZIELONE

SEGREGACJA

2022-01-04

2022-02-15

2022-01-03

2022-01-10

2022-02-01

 

2022-01-31

2022-02-07

2022-03-01

 

2022-02-28

2022-03-07

2022-03-29

 

2022-03-28

2022-04-04

2022-04-12

 

2022-04-11

2022-05-02

2022-04-26

 

2022-04-25

2022-05-30

2022-05-10

 

2022-05-09

2022-06-27

2022-05-24

 

2022-05-23

 

2022-06-07

 

2022-06-06

 

2022-06-21

 

2022-06-20

 

 

INFORMACJA:
Przypominamy o obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych – w przypadku braku pojemnika na posesji zmieszane odpady komunalne zgromadzone w workach nie będą odbierane.

Zmieszane odpady komunalne gromadzone poza pojemnikami (w przezroczystych workach) powinny być oznaczone napisem: ODPADY ZMIESZANE.

Odpady gromadzone w pojemnikach metalowych i ogrodowych nie będą odbierane.

Odpady komunalne zbierane selektywnie nie powinny być gromadzone w workach po nawozach i środkach ochrony roślin.

Przypominamy o obowiązku wystawiania pojemników oraz worków w widocznym miejscu przed posesją według powyższego harmonogramu do godz. 7:00 w dniu odbioru, nie wystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nie odebraniem odpadów.

Gabaryty należy zgłosić do biura telefonicznie (61 285-19-91), w formie elektronicznej (e-mail: office@puk-zys.pl) lub telefonicznie do Urzędu Gminy (61 285 15 14 wew. 131) najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem ich odbioru.


BIURO OBSŁUGI KLIENTA

bokpoznan.fbserwis@fbserwis.pl
office@puk-zys.pl
Tel./Fax: 61 285 19 91Załączniki:
Ikona PDF Harmonogram odbioru odpadów: Baba, Miąskowo, Murzynówko, Lubrze, Wiosna, Wygranka [455 KB]

VII-XII 2021

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
GMINA KRZYKOSY VII-XII 2021

 fbserwis - logo
logo Artur Zys


MIEJSCOWOŚCI: Baba, Miąskowo, Murzynówko, Lubrze, Wiosna, Wygranka

 

ZMIESZANE GABARYTY ZIELONE SEGREGACJA
2021-07-06 2021-12-01 2021-07-14 2021-07-28
2021-07-20   2021-07-27 2021-08-25
2021-08-03   2021-08-11 2021-09-22
2021-08-17   2021-08-24 2021-10-20
2021-08-31   2021-09-08 2021-11-23
2021-09-14   2021-09-21 2021-12-14
2021-09-28   2021-10-06  
2021-10-12   2021-10-19  
2021-10-26   2021-11-26  
2021-11-16    2021-12-17  
2021-12-07      

 


INFORMACJA:
Przypominamy o obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych – w przypadku braku pojemnika na posesji zmieszane odpady komunalne zgromadzone w workach nie będą odbierane.

Zmieszane odpady komunalne gromadzone poza pojemnikami (w przezroczystych workach)powinny być oznaczone napisem: ODPADY ZMIESZANE.

Odpady gromadzone w pojemnikach metalowych i ogrodowych nie będą odbierane.

Odpady komunalne zbierane selektywnie nie powinny być gromadzone w workach po nawozach i środkach ochrony roślin.

Przypominamy o obowiązku wystawiania pojemników oraz worków w widocznym miejscu przed posesją według powyższego harmonogramu do godz. 7:00 w dniu odbioru, nie wystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nie odebraniem odpadów.

Gabaryty należy zgłosić do biura telefonicznie (61 285-19-91), w formie elektronicznej (email: office@puk-zys.pl) lub telefonicznie do Urzędu Gminy (61 285 15 14 wew. 131) najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem ich odbioru.


BIURO OBSŁUGI KLIENTA

bokpoznan.fbserwis@fbserwis.pl
office@puk-zys.pl
Tel./Fax: 61 285 19 91Załączniki:
Ikona PDF Harmonogram odbioru odpadów: Baba, Miąskowo, Murzynówko, Lubrze, Wiosna, Wygranka [88 KB]