WAŻNE!

Borowo, Młodzikowo, Młodzikówko, Młodzikowice, Sulęcin

VII-XII 2021

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
GMINA KRZYKOSY VII-XII 2021

 fbserwis - logo
logo Artur Zys


MIEJSCOWOŚCI: Borowo, Młodzikowo, Młodzikówko, Młodzikowice, Sulęcin

 

ZMIESZANE GABARYTY ZIELONE SEGREGACJA
2021-07-08 2021-12-02 2021-07-14 2021-07-29
2021-07-22   2021-07-27 2021-08-26
2021-08-05   2021-08-11 2021-09-23
2021-08-19   2021-08-24 2021-10-21
2021-09-02   2021-09-08 2021-11-24
2021-09-16   2021-09-21 2021-12-15
2021-09-30   2021-10-06  
2021-10-14   2021-10-19  
2021-10-28   2021-11-26  
2021-11-18   2021-12-17  
2021-12-09      

 


INFORMACJA:
Przypominamy o obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych – w przypadku braku pojemnika na posesji zmieszane odpady komunalne zgromadzone w workach nie będą odbierane.

Zmieszane odpady komunalne gromadzone poza pojemnikami (w przezroczystych workach)powinny być oznaczone napisem: ODPADY ZMIESZANE.

Odpady gromadzone w pojemnikach metalowych i ogrodowych nie będą odbierane.

Odpady komunalne zbierane selektywnie nie powinny być gromadzone w workach po nawozach i środkach ochrony roślin.

Przypominamy o obowiązku wystawiania pojemników oraz worków w widocznym miejscu przed posesją według powyższego harmonogramu do godz. 7:00 w dniu odbioru, nie wystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nie odebraniem odpadów.

Gabaryty należy zgłosić do biura telefonicznie (61 285-19-91), w formie elektronicznej (email: office@puk-zys.pl) lub telefonicznie do Urzędu Gminy (61 285 15 14 wew. 131) najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem ich odbioru.


BIURO OBSŁUGI KLIENTA

bokpoznan.fbserwis@fbserwis.pl
office@puk-zys.pl
Tel./Fax: 61 285 19 91Załączniki:
Ikona PDF Harmonogram odbioru odpadów: Borowo, Młodzikowo, Młodzikówko, Młodzikowice, Sulęcin [87 KB]