WAŻNE!

Informacje i ogłoszenia

Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w 2021 r.

W dniu 23 listopada 2021 r. w Gościńcu „Kalinka” w Przymiarkach odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Nadane przez Prezydenta RP odznaczenia wręczył Wójt Gminy Krzykosy Pan Andrzej Janicki. Odznaczone pary to:

1.

Maria i Stanisław Dobrowolscy,

2.

Teresa i Marek Frąckowiak,

3.

Aurelia i Wiktor Karólak,

4.

Maria i Zygmunt Kominek,

5.

Krystyna i Jan Łuczak,

6.

Kazimiera i Czesław Marciniak,

7.

Krystyna i Zdzisław Matuszak,

8.

Jadwiga i Józef Piaseccy,

9.

Teresa i Zbigniew Sikorscy,

10.

Cecylia i Jan Skrzypczak,

11.

Irena i Jerzy Stachowiak,

12.

Salomea i Józef Strugała,

13.

Grażyna i Józef Szubert,

14.

Genowefa i Teodor Zaworscy,

15.

Urszula i Jerzy Zenker.

 

Uroczystość umilił występ Pani Anny Czerniejewskiej-Rybarczyk ze Sulęcinka. Jubilaci wraz z symboliczną różą otrzymali książkę pt. „Dzieje Gminy Krzykosy”
i płytę wydaną przez GOK Krzykosy.

„Najpiękniejsza w całej wsi! Kompleksowa modernizacja świetlicy wiejskiej w Pięczkowie”

Od marca 2021 roku Gmina Krzykosy realizowała projekt pn.

„Najpiękniejsza w całej wsi!

Kompleksowa modernizacja świetlicy wiejskiej w Pięczkowie”

 

Koszt całkowity zadania wyniósł 114.000,02 zł.

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu:

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

 

Samorząd Województwa współfinansował zadanie w kwocie 40.000,00 zł.

Zdjęcie świetlicy wiejskiej w Pięczkowie po remoncie

Obwieszczenie RDOŚ w Poznaniu - Natura 2000

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dot. sieci przesyłowej z dnia 8.XI.2021 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO


zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 10a ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 428 ze zm.) - zwanej dalej ustawą,

zawiadamiam,

że w dniu 5 listopada 2021 r. została wydana na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. decyzja Nr 4/2021 (znak IR-111.747.34.2021.3) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji polegającej na podwieszeniu drugiego toru 400 kV na linii Ostrów-Kromolice wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Ostrów i stacji 400/110 kV Kromolice.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego w 2022 r.

Znak apteki

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego  w 2022 r.

Dyżury aptek ogólnodostępnych w Powiecie Średzkim - GRUDZIEŃ 2021

Dyżury zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Średzkiego:
Terminy dostępności świadczeń:
 • w porze nocnej: 20.00-6.00
 • w niedzielę: 8.00-21.00
  (9.00-17.00 - Apteka „Św. Józefa" ul. Poselska 18,
  10.00-16.00 - Apteka „Pod Orłem" ul. Stary Rynek 2,
  8.00-21.00 - Apteka "Medica" ul. Żwirki i Wigury 3c)
 • święta i inne dni wolne od pracy: 9.00-13.00 i 14.00-20.00
Decyzją apteki: Apteka Adres Kontakt 
26.11.2021 r. – 03.12.2021 r. dyżur pełniony do godz. 23.00 Apteka
"ŚW. JÓZEFA"

ul. Poselska 18,
Środa Wlkp.

61 286 50 22
  Najbliższe apteki pełniące dyżur całodobowy:
03.12.2021 – 10.12.2021 r. dyżur pełniony do godz. 23.00 Apteka "POD SŁOŃCEM" ul. Czerwonego Krzyża 12, Środa Wlkp. 61 287 08 33
 

Najbliższe apteki pełniące dyżur całodobowy:

10.12.2021 – 17.12.2021 r. dyżur pełniony do godz. 23.00 Apteka "MEDICA" ul. Żwirki i Wigury 3C, Środa Wlkp. 61 285 21 30
  Najbliższe apteki pełniące dyżur całodobowy:
17.12.2021 – 24.12.2021 r. dyżur pełniony do godz. 23.00 Apteka "NOVA" ul. Piłsudskiego 1A, Środa Wlkp. 61 286 40 10
  Najbliższe apteki pełniące dyżur całodobowy:
24.12.2021 – 26.12.2021 r. dyżur pełniony do godz. 23.00 Apteka "POD SŁOŃCEM" ul. Czerwonego Krzyża 12, Środa Wlkp. 61 287 08 33
  Najbliższe apteki pełniące dyżur całodobowy:
26.12.2021 – 31.12.2021 r. dyżur pełniony do godz. 23.00 Apteka "MEDICA" ul. Żwirki i Wigury 3C, Środa Wlkp. 61 285 21 30
  Najbliższe apteki pełniące dyżur całodobowy:
31.12.2021 – 07.01.2022 r. dyżur pełniony do godz. 23.00 Apteka "POD ORŁEM" ul. Stary Rynek 2,
Środa Wlkp.
736 697 957
  Najbliższe apteki pełniące dyżur całodobowy:

* Apteki w Poznaniu: https://www.woia.pl/page/128/dyzury-aptek-miasta-poznania.html

Uwaga!: Wbrew uchwalonemu przez Radę Powiatu Średzkiego rozkładowi godzin pracy aptek ogólnodostępnych, decyzją poszczególnych kierowników / właścicieli aptek w 2021 r.:
- Apteki: „ŚW. JÓZEFA”, „POD SŁOŃCEM”, „MEDICA”, „NOVA”, „POD ORŁEM” pełnią dyżur do godz. 23.00.

Zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki dla gminy Krzykosy

DECYZJA

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, na terenie gminy Krzykosy.

Ikona PDF Pełna treść Decyzji [pdf, 5MB]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

Ikona PDF IR-III.747.34.2021.3 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej [292 KB]

Uwaga! Oczyszczalnia ścieków nie będzie przyjmowała ścieków dowożonych

Urząd Gminy w Krzykosach
informuje, że
18 października 2021 roku
oczyszczalnia ścieków w Sulęcinku
nie będzie przyjmowała ścieków dowożonych.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Gmina Krzykosy zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu: Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
 • o ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • o usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.


Dofinansowanie przysługuje tylko dla ucznia z rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), pracownika, który niegdyś był zatrudniony w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.

Osoby, które chcą skorzystać z dofinansowania proszone są o wypełnienie stosownych oświadczeń i dostarczenie ich do Urzędu Gminy lub drogą elektroniczną na adres: michal.jankowiak@krzykosy.pl

Więcej informacji udziela dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach – Michał Jankowiak pod numerem tel. 61 285 15 14 w. 126 lub drogą elektroniczną – michal.jankowiak@krzykosy.pl.


Ikona DOC Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego [118 KB]
Ikona DOC Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność [119 KB]
Ikona DOC Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [55 KB]

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów dokumentów zmiany uchwały

Ikona PDF Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów dokumentów zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia, ograniczenia lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których nastepuje spalanie paliw. [316KB]
Ikona PDF  Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - projekt. [240KB]
Ikona PDF  Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/942/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - projekt. [236KB]
Ikona PDF Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/943/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Kalisza, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - projekt. [236KB]

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 20 sierpnia 2021 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego w Mlodzikowie, zaopatrującego w wodę
mieszkańców miejscowości: Solec, Sulęcin, Sulęcinek, MIodzikowo, Mlodzikówko,
Młodzikowice, Borowo, Murzynowiec Leśny, Boguslawki, Maloszki, Przymiarki.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na
podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych, jakość wody z wodociągu publicznego w
Młodzikowie odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie związków żelaza, barwy, mętności
oraz zapachu.
Jednocześnie wyjaśnia, że stwierdzone przekroczenia nie mają negatywnego wpływu na zdrowie
konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (barwę i smak), powodować
brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienia bielizny podczas prania.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. 2017 poz. 2294 ze zm.).


Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na cele gospodarcze.


Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

/mgr Barbara Rochowiak/
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Środzie Wielkopolskiej

Komunikat w wersji oryginalnej [620KB]

Zachęcamy do wzięcia udziału w Akcji #SzczepimySię z KGW

SzczepimySię z KGW

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie: Zawiadomienia o wszczęciu postępowania

Ikona PDF PO.RUZ.4210.208.2021.BS.3 [1,37 MB]
Ikona PDF PO.RUZ.4210.208.2021.BS.4 [812 KB]

 

Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 7 lipca 2021 r.

Ikona PDF Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 7 lipca 2021 r. o wydaniu postępowania znak AB.6740.3.6.2021 z dnia 5 lipca 2021 r. o sprostowaniu oczywistej pomyłki w decyzji Starosty Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na "rozbudowie drogi powiatowej nr 3671P Kijewo-Krzykosy na odcinku Borowo-Sulęcin" [512 KB]

Bezpieczeństwo na drodze - wybrane zmiany w przepisach ruchu drogowego od 1.06.2021 r.

1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 463), która wprowadza przepisy zwiększające bezpieczeństwo pieszych na drogach, ujednolica dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym, a także obliguje kierujących pojazdami do zachowania minimalnego odstępu między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych.

W celu zwiększenia ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych ustawodawca doprecyzował przepisy dotyczące zachowania się kierujących pojazdami, zobowiązując ich do obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy oraz do stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię dla pieszych znajdujących się na przejściu dla pieszych oraz tych, którzy na to przejście wchodzą.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

 • zachować szczególną ostrożność,
 • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.


Nowe regulacje nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Bardzo ważną zmianą dla pieszego jest zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ NA OBSZARZE ZABUDOWANYM

Kolejną zmianą jest zrównanie dopuszczalnej prędkości pojazdu lub zespołu pojazdów przez całą dobę na obszarze zabudowanym do 50 km/h.

MINIMALNY ODSTĘP MIĘDZY POJAZDAMI

Na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem obowiązany jest zachować minimalny odstęp od poprzedzającego go - na tym samym pasie ruchu - pojazdu.

Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym się poruszamy, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Na przykład przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 m.

Uwaga!

Powyższej zasady nie stosuje się podczas wyprzedzania.

* Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 463)

 

Debata nad Raportem o stanie Gminy Krzykosy za rok 2020

MIESZKAŃCY GMINY KRZYKOSY 

Informuję, że w dniu 25 czerwca 2021 r. odbędzie się Sesja Rady Gminy Krzykosy, na której zostanie rozpatrzony RAPORT O STANIE GMINY ZA 2020 ROK, przedstawiony przez Wójta Gminy Krzykosy.

Na podstawie art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713 t.j.) w debacie nad raportem o stanie gminy oprócz radnych, mogą zabrać głos mieszkańcy.

Warunkiem udziału mieszkańca w debacie nad raportem o stanie gminy jest złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której raport zostanie rozpatrzony tj. najpóźniej w dniu 24 czerwca 2021 r.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak


Ikona PDF Raport o stanie Gminy Krzykosy za 2020 rok [3,72 MB]
Ikona PDF Zgłoszenie do debaty [136 KB]

Apel Policji

Apel Policji

Portable Document Format Apel Policji - wersja dostępna cyfrowo [182 KB]

 

Urząd Gminy w Krzykosach otwarty dla interesantów

Uprzejmie informuję, że od dnia
31 maja 2021 roku (poniedziałek)
Urząd Gminy w Krzykosach
zostanie otwarty dla interesantów.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Odbierz telefon od rachmistrza

Na grafice widoczne są informacje o numerach telefonu z jakich dzwonić będą rachmistrzowie oraz słuchawka telefoniczna. A wszystko to na tle w odcieniach niebieskiego.

XXV zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Krzykosy, 20 maja 2021 r.

RG.0002.3.2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się XXV zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2021-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Krzykosy dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za odbiór ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Krzykosy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom położonym w miejscowości Solec.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom położonym w miejscowości Solec.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Krzykosy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 23. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 24. Wolne głosy i wnioski.
 25. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący        
Rady Gminy           
/-/ Krzysztof Jankowiak 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 t.j.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji - Witowo

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji w miejscowości Witowo wzywa się wszystkich mieszkańców w/w miejscowości posiadających możliwości techniczne do podłączania swoich posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020, poz. 1439 ze zm.)

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. Przypominamy, że uchylanie się właściciela nieruchomości od nałożonego nań ustawą, obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia.

W takim przypadku istnieją możliwości prawne: wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz nałożenia sankcji grzywny (art. 10 ust. 2), zaś wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Właściciel nieruchomości w rozumieniu przepisów prawa może wykonać przyłącze we własnym zakresie lub zlecić to niezależnej firmie świadczącej takie usługi. Przed zasypaniem ułożonej instalacji przyłączeniowej powyższy fakt należy zgłosić w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach (do pobrania wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego) celem dokonania odbioru przez eksploatatora sieci. Po dokonanym odbiorze właściciel posesji podpisuje umowę z właścicielem sieci na odbiór ścieków za pośrednictwem jej eksploatatora tj. Gmina Krzykosy. Właścicielem sieci jest Gmina Krzykosy. Przy odbiorze należy zgłosić fakt posiadania dodatkowego zasilania w wodę celem jego dodatkowego opomiarowania lub odłączenia.

Wójt Gminy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Informacja o zamknięciu przejazdu w Solec Wielkopolski w dniach 18.05 - 31.05

W związku z realizacją zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu numer POIiŚ 5.1-19.4 pn. „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap IV - infrastruktura pasażerska na liniach rewitalizowanych w ramach POIiŚ 2007-2013" informujemy o zamknięciu przejazdu kolejowego kat. A w km 154,252 linii kolejowej nr 272 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3671 P w ciągu ulicy Głównej w Solcu – przejazd będzie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego w dniach 18.05.2021 – 31.05.2021.

Ikona PDF Przejazd 154.252 - Starostwo Powiatowe 06.0[191 KB]
Ikona PDF Szkic objazdu [475 KB]
Ikona PDF TOR L.272 km 154+252 - Solec Wlkp zatw [3.89 MB]

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Na niebieskim tle widać czworo uśmiechniętych ludzi oraz informacje o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań

Zarejestruj się na szczepienie przeciw COVID-19

 1. ZADZWOŃ NA CAŁODOBOWĄ I BEZPŁATNĄ INFOLINIĘ - 989:
  Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL. Numer telefonu komórkowego nie jest wymagany, ale jeśli go podasz, otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i będziesz miał numer PESEL bliskiej osoby.
  Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie - jeśli podałeś numer telefonu - otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

 2. ZAREJESTRUJ SIĘ ELEKTRONICZNIE POPRZEZ E-REJESTRACJĘ DOSTĘPNĄ NA PACJENT.GOV.PL:
  System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację.
  Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.
  Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, skontaktuj się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub skorzystaj ze wsparcia swojej przychodni.

 3. SKONTAKTUJ SIĘ Z WYBRANYM PUNKTEM SZCZEPIEŃ:
  PUNKTY SZCZEPIEŃ W POWIECIE ŚREDZKIM:
  Nazwa podmiotu  Nazwa punktu szczepień  Powiat punktu szczepień  Miejscowość punktu szczepień - adres  Numer telefonu/email 
  AN-MED SPÓŁKA
  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
  Przychodnia Lekarza Rodzinnego
  w Krzykosach 
  średzki  63-024 Krzykosy
  ul. Główna 24b 
  61 285 15 18 
  TECH FARM BIS BĄCZKOWSKI, LUDWICZAK
  SPÓŁKA JAWNA
  Poradnia lekarza POZ  średzki   63-023 Sulęcinek
  ul. Szkolna 15b
  504 409 025 
  PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO W
  DOMINOWIE
  Poradnia lekarza Rodzinnego
  w Dominowie 
  średzki  63-012 Dominowo
  ul. Centralna 8 
  61 285 19 50 
  ARM-MED KORBECKA - PACZKOWSKA SPÓŁKA
  JAWNA 
  Przychodnia Lekarza
  Rodzinnego siedziba NZOZ 
  średzki  63-040 Nowe Miasto
  nad Wartą
  ul. Szkolna 4 
  885 888 035 
  SZPITAL ŚREDZKI SERCA JEZUSOWEGO SPÓŁKA
  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
  Punkt szczepień  średzki  63-000 Środa Wielkopolska
  ul. Żwirki i Wigury 10 
  667 777 143 
  NASMEDICA KWIECIŃSKA-NASHER, NASHER
  SPÓŁKA JAWNA
  Centrum Medyczne NASMEDICA  średzki  63-000 Środa Wielkopolska
  ul. Poselska 68 
  668 978 862
  PROXIMUS S.C. W. GROBELNY, M. FERTAŁA  PROXIMUS  średzki  63-020 Zaniemyśl
  ul. Sienkiewicz 2 
  61 285 75 30 
 4. WYŚLIJ SMS:
  Wyślij SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie
  Wysyłając SMS pod jeden z wyżej wskazanych numerów (oba numery prowadzą do jednego systemu), połączysz się z systemem, który pokieruje Cię krok po kroku. Najpierw zostaniesz poproszony o przekazanie numeru PESEL, a potem o przesłanie kodu pocztowego. System zaproponuje Ci najbliższy termin na szczepienie w punkcie położonym blisko Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli ten termin nie będzie dla Ciebie dogodny, będziesz mógł wybrać inne daty. Po zarejestrowaniu, na dobę przed szczepieniem otrzymasz SMS przypominającego o terminie i miejscu wizyty.
  Ważne! Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, do wszystkich osób, które wyślą SMS oddzwoni infolinia w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień.
  Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

Apel w sprawie składania wniosków o płatności obszarowe

Ikona PDF Apel do rolników - wnioski 2021 [413 KB]

 

Informacja na temat worków po ekogroszku i ekopelecie

Drodzy Mieszkańcy Gminy Krzykosy, w związku z napływającymi wątpliwościami co do segregacji worków po ekogroszku oraz ekopelecie uprzejmie informujemy, że należy je oddawaćz razemz odpadami zmieszanymi - kubłami.

Prosimy nie wystawiać ich razem z odpadami segregowanymi, ponieważ nie zostaną odebrane.

Aktualizacja Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym/ Konsultacje społeczne projektów aPZRP

Do dnia 22 czerwca 2021 r. trwają konsultacje społeczne w procesie aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Zachęcamy do zapoznania się z projektami planów i do wzięcia udziału w konsultacjach. Formularze online zgłaszania uwag i wniosków do projektu aPZRP znajdują się na stronie www.stoppowodzi.pl/konsultacje oraz https://stoppowodzi.pl/konsultacje-spoleczne/ , a projekty planów dostępne są: https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/

Obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji - Solec i Sulęcin

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji w miejscowości Solec, Sulęcin wzywa się wszystkich mieszkańców w/w miejscowości posiadających możliwości techniczne do podłączania swoich posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020, poz. 1439 ze zm.)

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. Przypominamy, że uchylanie się właściciela nieruchomości od nałożonego nań ustawą, obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia.

W takim przypadku istnieją możliwości prawne: wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz nałożenia sankcji grzywny (art. 10 ust. 2), zaś wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Właściciel nieruchomości w rozumieniu przepisów prawa może wykonać przyłącze we własnym zakresie lub zlecić to niezależnej firmie świadczącej takie usługi. Przed zasypaniem ułożonej instalacji przyłączeniowej powyższy fakt należy zgłosić w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach (do pobrania wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego) celem dokonania odbioru przez eksploatatora sieci. Po dokonanym odbiorze właściciel posesji podpisuje umowę z właścicielem sieci na odbiór ścieków za pośrednictwem jej eksploatatora tj. Gmina Krzykosy. Właścicielem sieci jest Gmina Krzykosy. Przy odbiorze należy zgłosić fakt posiadania dodatkowego zasilania w wodę celem jego dodatkowego opomiarowania lub odłączenia.

Wójt Gminy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji - Pięczkowo

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji w miejscowości Pięczkowo wzywa się wszystkich mieszkańców w/w miejscowości posiadających możliwości techniczne do podłączania swoich posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020, poz. 1439 ze zm.)

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. Przypominamy, że uchylanie się właściciela nieruchomości od nałożonego nań ustawą, obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia.

W takim przypadku istnieją możliwości prawne: wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz nałożenia sankcji grzywny (art. 10 ust. 2), zaś wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Właściciel nieruchomości w rozumieniu przepisów prawa może wykonać przyłącze we własnym zakresie lub zlecić to niezależnej firmie świadczącej takie usługi. Przed zasypaniem ułożonej instalacji przyłączeniowej powyższy fakt należy zgłosić w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach (do pobrania wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego) celem dokonania odbioru przez eksploatatora sieci. Po dokonanym odbiorze właściciel posesji podpisuje umowę z właścicielem sieci na odbiór ścieków za pośrednictwem jej eksploatatora tj. Gmina Krzykosy. Właścicielem sieci jest Gmina Krzykosy. Przy odbiorze należy zgłosić fakt posiadania dodatkowego zasilania w wodę celem jego dodatkowego opomiarowania lub odłączenia.

Wójt Gminy
/-/ inż. Andrzej Janicki

XXIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Krzykosy, 2 marca 2021 r.

RG.0002.1.2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 11 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Krzykosach odbędzie się XXIII zwyczajna  Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach i Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Krzykosy w 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Krzykosy dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)".
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Murzynowo Leśne.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Murzynowo Leśne.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Murzynowo Leśne.
 18. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Wręczenie Statuetki „Zasłużony dla Gminy Krzykosy" 2020.
 21. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący        
Rady Gminy           
/-/ Krzysztof Jankowiak 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 t.j.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Opłata za wodę - 14 marzec 2021 r.

Kran z puszczoną wodą

Prosimy mieszkańców z miejscowości: Borowo, Małoszki, Młodzikowice, Młodzikowo, Młodzikówko, Murzynowiec Leśny, Solec i Sulęcin o podanie aktualnego stanu licznika zużycia wody na numer 697 800 478 poprzez przesłanie do dnia 14 marca 2021 r. wiadomości SMS zawierającej następujące informacje:

 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • stan licznika.


UWAGA! W przypadku braku takiej wiadomości, opłata za wodę naliczona zostanie na podstawie średniej rocznej.

Ogłoszenie o przetargu ustnym (aukcji)

Wójt Gminy Krzykosy

ogłasza przetarg ustny (aukcje) na sprzedaż:

I. Samochodu specjalnego - pożarniczego Star 200,
II. Samochodu specjalnego – pożarniczego Star 244,
III. Syreny alarmowej dachowej 3,0 kW

Więcej informacji w zakładce: Samochód specjalny - pożarniczy Star 200, Samochód specjalny – pożarniczy Star 244, Syrena alarmowa dachowa 3,0 kW

"Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

Uprzejmie informuję, iż Prokuratura Rejonowa w Środzie Wlkp. po raz kolejny uczestniczy w organizowanej w dniach od 22.02.2021 r. do 28.02.2021 r. akcji "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".

W okresie tym, prokuratorzy w godzinach urzędowania pełnić będą dyżury - udzielając bezpłatnych porad pokrzywdzonym. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną porady będą udzielane wyłącznie telefonicznie, brak możliwości kontaktu osobistego.

Prokurator Rejonowy
w Środzie Wlkp.
/-/ Grzegorz Gucze

Punkty szczepień przeciw COVID-19 w powiecie średzkim

Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.
Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia.

25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

Punkty szczepień w powiecie średzkim:

Nazwa podmiotu  Nazwa punktu szczepień  Powiat punktu szczepień  Miejscowość punktu szczepień  Ulica  Nr domu/lokalu  Kod pocztowy  Numer telefonu/email 
AN-MED SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Przychodnia Lekarza Rodzinnego
w Krzykosach
średzki Krzykosy Główna 24b 63-024 61 285 15 18
TECH FARM BIS BĄCZKOWSKI, LUDWICZAK
SPÓŁKA JAWNA 
 Poradnia lekarza POZ  średzki Sulęcinek Szkolna  15b   63-023 504 409 025
PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO W
DOMINOWIE 
Poradnia lekarza Rodzinnego
w Dominowie 
 średzki  Dominowo  Centralna  8  63-012  61 285 19 50
ARM-MED KORBECKA - PACZKOWSKA SPÓŁKA
JAWNA 
Przychodnia Lekarza
Rodzinnego siedziba NZOZ 
 średzki  Nowe Miasto nad Wartą Szkolna   4  63-040  885 888 035
SZPITAL ŚREDZKI SERCA JEZUSOWEGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
 Punkt szczepień  średzki  Środa Wielkopolska Żwirki i Wigury   10  63-000 885 493 162
NASMEDICA KWIECIŃSKA-NASHER, NASHER
SPÓŁKA JAWNA 
 Centrum Medyczne NASMEDICA  średzki  Środa Wielkopolska  Poselska  68  63-000  668 978 862
PROXIMUS S.C. W. GROBELNY, M. FERTAŁA   PROXIMUS  średzki  Zaniemyśl  Sienkiewicza  2  63-020  61 285 75 30


Mapy punktów szczepień w całej Polsce dostępnę są TUTAJ

Uwaga! Termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych zostaje przedłużony

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego
/-/ Janusz Dygaszewicz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 01.02.2021 r.

Ikona PDF Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na podwieszeniu drugiego toru 400 kV na linii Ostrów – Kromolice [439 KB]

Nabór na rachmistrza spisowego - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Na niebieskim tle widać dwoje uśmiechniętych ludzi oraz informacje o naborze na stanowisko rachmistrza spisowego

Informacja Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Portable Document Format Informacja Polskich Sieci Elektroenergetycznych w związku z realizacją kluczowej dla Wielkopolski inwestycji, do właścicieli nieruchomości leżących w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 400 kV, prowadzącej ze stacji Ostrów do stacji Kromolic[740 KB]

Gminny koordynator ds. transportu do punktu szczepień Covid -19

Z polecenia Wójta Gminy Krzykosy informujemy, że koordynatorem ds. transportu do punktu szczepień Covid -19 z ramienia Gminy Krzykosy jest Pani Anna Kwaśniewska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach.

Dedykowany nr telefonu (infolinia) to 695 191 987

E-mail : opskrzykosy@interia.pl

Tel. do OPS : 612851535; 612851514 wew.120

Narodowy Program Szczepień

Plakat akcji promocyjnej #szczepimysię w ramach Narodowego Programu Szczepień
Plakat akcji promocyjnej #szczepimysię w ramach Narodowego Programu Szczepień

Ikona PDF Plakat w wersji PDF [3,18 MB]

 

Stawki opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi nie uległy zmianie

UWAGA !!!

Wójt Gminy Krzykosy informuje, że w 2021 r. stawki opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Opłatę należy uiszczać na indywidualny numer rachunku bankowego lub ewentualnie na rachunek Gminy Krzykosy nr 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001.

Opłaty należy dokonywać bez wezwania co miesiąc w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

W 2021 r. obowiązują następujące stawki opłat za śmieci:

 • 28,00 zł od osoby (jeżeli przy nieruchomości znajduje się kompostownik),
 • 32,00 zł od osoby ( jeżeli przy nieruchomości nie ma kompostownika).


Dowody wpłat drukowane będą wyłącznie na prośbę właściciela nieruchomości.

Konsultacje SSL wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko inwestycji CPK

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w poniedziałek 30 listopada br. rozpoczyna się II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Pierwszy etap konsultacji dotyczący samego dokumentu SSL, trwał od 10 lutego do 10 marca 2020 r. W ich trakcie do spółki CPK napłynęło ponad 146 tysięcy głosów, które zostały poddane szczegółowej analizie eksperckiej. Na ich podstawie przygotowaliśmy raport podsumowujący pierwszy etap, który znajdą Państwo pod linkiem Konsultacje SOOŚ.

Podobnie jak to miało miejsce w pierwszym etapie, pragniemy jak najwcześniej zidentyfikować istotne uwarunkowania, które mogą wpłynąć na dalszy proces przygotowania inwestycji. W tym celu chcielibyśmy zapoznać się z Państwa opiniami, uwagami i wnioskami dotyczącymi projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz związanej z nim Prognozy oddziaływania na środowisko.

Strategiczne Studium Lokalizacyjne

Projekt „Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego" (dalej: SSL), opracowany z uwzględnieniem uwag zgłoszonych podczas pierwszej tury konsultacji społecznych dokumentu, która odbyła się w I kwartale br. W dokumencie poddawanym wówczas konsultacjom, oprócz korytarzy transportowych, obligatoryjnych dla tego typu dokumentów, znalazły się także wstępnie proponowane warianty przebiegów linii kolejowych. Był to pierwszy, nieobligatoryjny etap konsultacji, w którym chcieliśmy możliwie wcześnie przedstawić zamierzenia inwestycyjne CPK wraz z ich proponowanym umiejscowieniem.

W obecnie konsultowanym projekcie SSL skonsumowane zostały uwagi dotyczące korytarzy transportowych i w takiej postaci, z miejscowo poszerzonymi korytarzami, poddawany jest on strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Przebiegi linii kolejowych, zweryfikowane na podstawie uwag z pierwszej tury konsultacji społecznych, są obecnie przedmiotem równolegle prowadzonych prac analitycznych i studialnych. Doprecyzowujemy je w dialogu z właściwymi lokalnie jednostkami samorządu terytorialnego. Spotkania realizowane są zgodnie z harmonogramem prac przygotowawczych, zawartym w załączniku do powyżej przytaczanego raportu z konsultacji. Omawiane z samorządami warianty trasowań mieszczą się w granicach rozszerzonych korytarzy transportowych zaprezentowanych w obecnie konsultowanym projekcie SSL.

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu SSL wykonana została zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, głównie w oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ oraz dyrektywę 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

Celem przedkładanej wraz z projektem SSL Prognozy odziaływania na środowisko jest identyfikacja i ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji projektów inwestycyjnych wskazanych w dokumencie SSL. Postępowanie w ramach SOOŚ, jak i sama Prognoza, mają na celu wyeliminowanie na jak najwcześniejszym etapie takich propozycji rozwojowych, których realizacja może doprowadzić do pogorszenia stanu środowiska oraz wpłynąć na jakość życia i zdrowia ludzi.

Uwagi i wnioski dot. projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego i/lub prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla SSL, można składać od 30 listopada do 31 grudnia 2020 r. włącznie.

Informacje o konsultacjach, dokumenty podlegające konsultacjom i formularze zgłaszania uwag znajdują się na stronie: Konsultacje SOOŚ

Z poważaniem,
Zespół CPK

Budowa centrum rekreacji w Wiośnie

Od sierpnia 2020 roku Gmina Krzykosy realizowała projekt pn.
Wypoczynek? Tylko w Wiośnie!
Utworzenie centrum rekreacji i integracji przy świetlicy wiejskiej
Koszt całkowity zadania wyniósł 37.510,18 zł

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu: „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020"
Samorząd województwa współfinansował zadanie w kwocie 12.000,00 zł

Na zdjęciu widać centrum rekreacji i integracji przy świetlicy wiejskiej w Wiośnie

Informacja dla mieszkańców w związku z przekształcenie Szpitala Średzkiego w szpital z oddziałami zakaźnymi COVID-19

Z powodu przekształcenia szpitala w szpital z oddziałami zakaźnymi COVID-19 informujemy, że:

 • głównym wejściem do szpitala jest wejście B1,
 • informacji o Pacjentach Oddziałów Zakaźnych udziela się od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 15:00 pod numerami telefonów:
  COVID 1 (parter) 609 790 561
  COVID 2 (I piętro) 609 808 719
  COVID 3 (II piętro) 885 493 155
  COVID 4 (OAiIT) 885 493 151
  Izba Przyjęć COVID 61 285 40 31 nr wewnętrzny 307
 • świadczenia w ramach NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ odbywają się od poniedziałku do piątku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – wejście B1
 • W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ŻYCIA NALEŻY DZWONIĆ POD NR 112.


Najbliższe Szpitalne Oddziały Ratunkowe:

Września (ul. Słowackiego 2, 62-300 Września) 61 437 05 25, 61 437 05 96
Śrem (ul. Chełmońskiego, 163-100 Śrem) 61 281 56 18, 61 281 56 42
Jarocin (ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin) 62 332 21 65, 62 332 21 66
Puszczykowo (ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo) 61 898 41 01, 61 898 41 38

 • Poradnia Lekarza Rodzinnego Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o. została przeniesiona na ul. Szarytek 2, budynek PRZEDSZKOLA.
  Numery telefonu do kontaktu z poradnią: 609 009 143, 885 493 162;
 • Poradnia Medycyny Pracy została przeniesiona na ul. Szarytek 2, budynek PRZEDSZKOLA.
  Numer telefonu do kontaktu z poradnią: 885 493 160;
 • czynne pozostają Poradnia Onkologiczna, Poradnia Chirurgiczna, Pracownia Endoskopii (wejście B1);
 • wejściem na Oddział Ginekologiczno-Położniczy jest wejście B1;
 • Laboratorium Analityczne funkcjonować będzie 7 dni w tygodniu w godzinach od 7.00 do 17.00 (wejście D);

Sprzedaż nieruchomości w Krzykosach 1056 - III ustny przetarg nieograniczony

Ogłoszenie
Wójt Gminy Krzykosy ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych działek stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Krzykosy:

Lp.  Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza  Wadium 
1. 1056 822 42 300,00 3 000,00

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
Działki położone w centralnej części miejscowości Krzykosy, zjazd do działek z drogi gminnej, asfaltowej na drogę wewnętrzną, gruntową, utwardzoną. Droga wewnętrzna uzbrojona w główną linię wodociągową.
Wartość nieruchomości obejmuje udział w drodze wewnętrznej.
Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00027114/9 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działce nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 15 stycznia 2021 r. o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37 dla działek:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 11 stycznia 2021 r.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia poprzedzającego termin zawarcia umowy notarialnej, jednorazowo przelewem.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez uzasadnienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Krzykosy może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.
Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi COVID-19 biorący udział w przetargu zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa w kontaktach bezpośrednich.

Wójt
/-/ inż. Andrzej Janicki

Informacja o powierzeniu grantu

Informacja o powierzeniu grantu

Informujemy, iż Gmina Krzykosy/Powiat średzki
otrzymał grant w łącznej kwocie 60.839,10 zł na wsparcie:
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach zatrudni na stanowisko Głównego Księgowego

Więcej informacji w zakładce: Oferty Pracy - ogłoszenia na stronie BIP Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach
/-/ Anna Kwaśniewska

Informacja w sprawie organizacji pogrzebu śp. Zbigniewa Sobczaka

W związku z faktem, iż Urząd Gminy w Krzykosach i Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach prawnie nie mogą podjąć się organizacji pogrzebu śp. Zbigniewa Sobczaka z uwagi na przepisy prawa tj. art. 10 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z którego wynika, że za pochówek odpowiedzialna jest gmina właściwa ze względu na miejsce zgonu.

Jednakże, mając na uwadze fakt, iż ww. był mieszkańcem Naszej Gminy, czujemy się w moralnym obowiązku w podjęciu działań w sprawieniu pochówku. W związku z powyższym, prosimy o dokonywanie dobrowolnych wpłat na nr konta 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001 w celu organizacji pogrzebu.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Ikona PDF Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko [256 KB]

Opłaty za gospodarowanie odpadami - indywidualne numery kont

W związku z artykułem, który ukazał się w Głosie Powiatu Średzkiego uprzejmie informujemy, że opłaty za gospodarowanie odpadami można uiszczać na indywidualne numery kont.

Jednocześnie informujemy, że rachunek bankowy podany w artykule również należy do Gminy Krzykosy i jest to rachunek główny, na który można uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami.

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
W POZNANIU
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA
ZAPRASZA NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE

które odbędzie się w dniu 9 listopada 2020 r. od godz. 9:00 poprzez platformę zoom.

Link do spotkania.

Spotkanie konsultacyjne zostanie przeprowadzone w związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 2826 z dnia 22 października 2020 r. projektu Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030.
W związku z powyższym, projekt tego dokumentu wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030, celem zapewnienia udziału społeczeństwa – zgodnie z art. 17 ust. 4 - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), został zamieszczony na stronie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 626 64 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: dsr.sekretariat@umww.pl.

Komunikat Wójta Gminy Krzykosy o wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów

Krzykosy, dnia 2 listopada 2020 r.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 2 listopada 2020 r.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników i interesantów związane z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID – 19 i wprowadzeniem nowych obostrzeń dotyczących funkcjonowania administracji samorządowej,

wprowadzam od dnia 3 listopada 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Krzykosach polegające na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów

w zakresie wskazanym poniżej:

 1. Urząd nie przyjmuje interesantów, z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych – po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem.
 2. Pracownicy Urzędu pracują w systemie pracy rotacyjnej – polega to na wykonywaniu co drugi dzień pracy zdalnej poza siedzibą Urzędu Gminy w Krzykosach, a co drugi dzień praca będzie wykonywana przez pracownika w stałym miejscu jej wykonywania w Urzędzie Gminy w Krzykosach.
 3. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy w Krzykosach mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu telefonicznie lub mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu przy uwzględnieniu pracy rotacyjnej.
 4. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
 5. Zwieszona zostaje nieodpłatna pomoc prawna.
 6. Regulowanie zobowiązań finansowych wobec Gminy za pomocą bankowości elektronicznej:
  • rachunek bankowy dla podatków: 51 9085 0002 0010 0100 1313 0034;
  • rachunek bankowy dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy ma przypisany indywidualnie i na ten rachunek należy wpłacić należność lub na rachunek ogólny dla śmieci: 94 9085 0002 0010 0100 1313 0036;
  • rachunek bankowy celem uiszczenia opłaty skarbowej oraz opłaty za wodę i ścieki: 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001.
 7. Wykaz telefonów kontaktowych oraz zakres załatwianych spraw poniżej.


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Wszystkie wnioski, w tym o wydanie zaświadczenia, należy kierować do Urzędu przez:

 1. e-PUAP na adres: Urząd Gminy w Krzykosach; adres skrytki: /bo546v1ga3/skrytka, wniosek musi być podpisany podpisem kwalifikowanym lub można złożyć wniosek poprzez profil zaufany,
 2. można wrzucić jak przesyłkę listowną (w kopercie z adresem) w skrzynkę na listy zamieszczoną na budynku Urzędu Gminy w Krzykosach, przy wejściu głównym do budynku. Korespondencja ze skrzynki będzie wyjmowana raz dziennie o godz. 13.00.


Do wniosków wymagających opłaty skarbowej należy dołączyć informację w jakiej formie ją uiszczono oraz dacie zapłaty tej opłaty. Opłaty skarbowe należy regulować poprzez bankowość elektroniczną.

Ponadto informuje się, że Urząd Stanu Cywilnego będzie załatwiał jedynie sprawy pilne:

 • zgłoszenie zgonu,
 • inne sprawy nie cierpiące zwłoki po uprzednim telefonicznym umówieniu się.


Za pośrednictwem platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl można zrealizować:

 • Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
 • Zgłoszenie unieważnienia dowodu osobistego
 • Złożenie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego
 • Sprawy meldunkowe

Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacji wyłącznie za pośrednictwem platformy e-PUAP lub poprzez wrzucenie listu (w kopercie z adresem) w skrzynkę na listy zamieszczoną na budynku Urzędu Gminy w Krzykosach.

Sprawy z zakresu działalności gospodarczej każdy może osobiście załatwić poprzez platformę CEIDG – CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ;

Dane kontaktowe:
adres e-mail: krzykosy@wokiss.pl

e-Puap adres skrytki: /bo546v1ga3/skrytka

Nr telefonów do Urzędy Gminy w Krzykosach:
61-2851514; 61-2851505; 61-2851506, 61-2851507; fax: 61-2851592

Nr wewnętrzny  Zakres załatwianych spraw
111 USC, dowody osobiste, ewidencja ludności
115  Rodzinne, wychowawcze, alimentacja, działalność gospodarcza
117  Egzekucja – podatki, opłata za odpady komunalne, wodę i ścieki, akcyza
119  Naliczanie podatków, opłata skarbowa
120  Ośrodek Pomocy Społecznej
121  Zagospodarowanie przestrzenne, drogi, gospodarka gruntami
123  Centrum Usług Wspólnych
124  Księgowość
127  Rada Gminy
130  Gospodarka wodna
131  Ochrona środowiska, deklaracje dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gospodarka komunalna


Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach tel. 61-2851535
Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach tel. 61-2851587

Opłata za wodę: Bogusławki, Garby, Kaźmierki, Miąskowo, Murzynowo Leśne, Murzynówko, Sulęcinek

Kran z puszczoną wodą

Prosimy mieszkańców z miejscowości: Garby, Kaźmierki, Miąskowo, Murzynowo Leśne i Murzynówko o podanie aktualnego stanu licznika zużycia wody na numer 697 800 512 oraz mieszkańców z miejscowości: Bogusławki Sulęcinek na numer 697 800 478 poprzez przesłanie do dnia 10 listopada 2020 r. wiadomości SMS zawierającej następujące informacje:

 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • stan licznika.


UWAGA! W przypadku braku takiej wiadomości, opłata za wodę naliczona zostanie na podstawie średniej rocznej.

Informacja o przetargu 1055, 1057, 1058 Krzykosy

Krzykosy, dnia 23.10.2020 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Data i miejsce: sala sesyjna w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy w dniu 15.10.2020 r.
Rodzaj przetargu: ustny nieograniczony
Przedmiot zbycia: nieruchomość gruntowa działka 1055 zapisana w KW PO1D/00027114/9
Ilość osób dopuszczonych do przetargu: 1
Ilość osób niedopuszczonych do przetargu: 0
Cena wywoławcza: 47 500,00 zł. (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych)
Cena uzyskana: 47 975,00 zł. (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych)
Nabywca nieruchomości: Szymon Dudziak

Data i miejsce: sala sesyjna w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy w dniu 15.10.2020 r.
Rodzaj przetargu: ustny nieograniczony
Przedmiot zbycia: nieruchomość gruntowa działka 1057 zapisana w KW PO1D/00027114/9
Ilość osób dopuszczonych do przetargu: 1
Ilość osób niedopuszczonych do przetargu: 0
Cena wywoławcza: 42 200,00 zł. (słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście złotych)
Cena uzyskana: 42 630,00 zł. (słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści złotych)
Nabywca nieruchomości: Joanna Kaczor

Data i miejsce: sala sesyjna w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy w dniu 15.10.2020 r.
Rodzaj przetargu: ustny nieograniczony
Przedmiot zbycia: nieruchomość gruntowa działka 1058 zapisana w KW PO1D/00027114/9
Ilość osób dopuszczonych do przetargu: 1
Ilość osób niedopuszczonych do przetargu: 0
Cena wywoławcza: 41 100,00 zł. (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto złotych)
Cena uzyskana: 41 520,00 zł. (słownie: czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia złotych)
Nabywca nieruchomości: Joanna Kaczor

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

XX zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Krzykosy, 22 października 2020 r.

RG.0002.7.2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 29 września 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się XX zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach od ostatniej Sesji Rady.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Dyrektora Centrum Usług Wspólnych z realizacji zadań oświatowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2020-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 na tereni gminy Krzykosy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego "Programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaracie".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody "Puszczyk".
 14. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący        
Rady Gminy           
/-/ Krzysztof Jankowiak 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 t.j.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Komunikat Wójta Gminy Krzykosy

Krzykosy, dnia 23 października 2020 r.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KRZYKOSY

W trosce o bezpieczeństwo pracowników i interesantów związane z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID - 19,

wprowadzam od dnia 26 października 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Krzykosach polegające na realizacji przez pracowników obowiązków pracowniczych w systemie pracy rotacyjnej.

 1. Urząd przyjmuje interesantów, z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych.
 2. Pracownicy Urzędu pracują rotacyjnie – polega to na wykonywaniu co drugi dzień pracy zdalnej poza siedzibą Urzędu Gminy w Krzykosach, a co drugi dzień praca będzie wykonywana przez pracownika w stałym miejscu jej wykonywania tj. w Urzędzie Gminy w Krzykosach.
 3. Zaleca się załatwianie spraw głównie w formie elektronicznej, a jeśli to nie jest możliwe, to prosi się o kontakt telefoniczny i umówienie się z pracownikiem w celu załatwienia sprawy, ponieważ pracownicy będą fizycznie obecni w Urzędzie Gminy co drugi dzień. Umówienie się z pracownikiem prowadzącym sprawę daje pewność, że w wyznaczonym dniu sprawa będzie załatwiona.
 4. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy w Krzykosach mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu telefonicznie lub mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
 5. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
 6. Zwieszona zostaje nieodpłatna pomoc prawna.
 7. Regulowanie zobowiązań finansowych wobec Gminy za pomocą bankowości elektronicznej:
  1. a) rachunek bankowy dla podatków: 51 9085 0002 0010 0100 1313 0034;
  2. b) rachunek bankowy dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy ma przypisany indywidualnie i na ten rachunek należy wpłacić należność lub na rachunek ogólny dla śmieci: 94 9085 0002 0010 0100 1313 0036;
  3. c) rachunek bankowy celem uiszczenia opłaty skarbowej oraz opłaty za wodę i ścieki: 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001.
 8. Wykaz telefonów kontaktowych oraz zakres załatwianych spraw poniżej.


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Wszystkie wnioski, w tym o wydanie zaświadczenia, należy kierować do Urzędu przez:

 1. e-PUAP na adres: Urząd Gminy w Krzykosach; adres skrytki: /bo546v1ga3/skrytka, wniosek musi być podpisany podpisem kwalifikowanym lub można złożyć wniosek poprzez profil zaufany,
 2. można wrzucić jak przesyłkę listowną (w kopercie z adresem) w skrzynkę na listy zamieszczoną na budynku Urzędu Gminy w Krzykosach, przy wejściu głównym do budynku. Korespondencja ze skrzynki będzie wyjmowana raz dziennie o godz. 13.00.


Do wniosków wymagających opłaty skarbowej należy dołączyć informację w jakiej formie ją uiszczono oraz dacie zapłaty tej opłaty. Opłaty skarbowe należy regulować poprzez bankowość elektroniczną.

Ponadto informuje się, że Urząd Stanu Cywilnego będzie załatwiał jedynie sprawy pilne:

 • zgłoszenie zgonu,
 • inne sprawy nie cierpiące zwłoki po uprzednim telefonicznym umówieniu się.


Za pośrednictwem platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl można zrealizować:

 • Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
 • Zgłoszenie unieważnienia dowodu osobistego
 • Złożenie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego
 • Sprawy meldunkowe


Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacji wyłącznie za pośrednictwem platformy e-PUAP lub poprzez wrzucenie listu (w kopercie z adresem) w skrzynkę na listy zamieszczoną na budynku Urzędu Gminy w Krzykosach.

Sprawy z zakresu działalności gospodarczej każdy może osobiście załatwić poprzez platformę CEIDG – CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ;

Dane kontaktowe:
adres e-mail: krzykosy@wokiss.pl

e-Puap adres skrytki: /bo546v1ga3/skrytka

Nr telefonów do Urzędy Gminy w Krzykosach:
61-2851514; 61-2851505; 61-2851506, 61-2851507; fax: 61-2851592

Nr wewnętrzny  Zakres załatwianych spraw
111 USC, dowody osobiste, ewidencja ludności
115  Rodzinne, wychowawcze, alimentacja, działalność gospodarcza
117  Egzekucja – podatki, opłata za odpady komunalne, wodę i ścieki, akcyza
119  Naliczanie podatków, opłata skarbowa
120  Ośrodek Pomocy Społecznej
121  Zagospodarowanie przestrzenne, drogi, gospodarka gruntami
123  Centrum Usług Wspólnych
124  Księgowość
127  Rada Gminy
130  Gospodarka wodna
131  Ochrona środowiska, deklaracje dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gospodarka komunalna


Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach tel. 61-2851535
Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach tel. 61-2851587

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Pracownikom Oświaty, szczególnie tym pracującym na terenie Gminy Krzykosy. W tym trudnym okresie, życzymy przede wszystkim dużo zdrowia, cierpliwości i wytrwałości. Niech podejmowany trud będzie dla Państwa źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Przewodniczący Rady
Gminy Krzykosy
Krzysztof Jankowiak

Wójt Gminy Krzykosy
Andrzej Janicki

Dyrektor CUW w Krzykosach
Michał Jankowiak

Sieć kanalizacyjna w Krzykosach - spotkanie z projektantem

Uwaga!
Informacja dla mieszkańców Krzykos!

W dniach:

 • 16 października 2020 r. (piątek), godz. 15.30-20.00
 • 17 października 2020 r. (sobota), godz. 9.00-13.00


w świetlicy wiejskiej w Krzykosach (górna sala) odbędą się spotkania z Projektantem sieci kanalizacyjnej.

Na spotkaniu będzie można omówić wszelkie szczegóły przyłącza oraz wskazać jego lokalizację na terenie swojej posesji.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Krzykos!

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Ikona PDF Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego [115 KB]

Urodziłeś się w 1953 roku? – zadzwoń do ZUS

Zakład ubezpieczeń społecznych

Informacja prasowa

Urodzeni w 1953 roku będą mogli uzyskać emeryturę powszechną bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Chcesz dowiedzieć się więcej – zadzwoń do ZUS.

30 września 2020 r. II Oddział ZUS w Poznaniu organizuje dyżur telefoniczny nt. „Ustalanie wysokości emerytury dla osób urodzonych w 1953 r.". Z porad eksperta ZUS będzie można skorzystać w godzinach od 10.00 do 12.00, pod numerem telefonu – 61 87 45 483.

Nowe przepisy przewidują ponowne ustalenie wysokości emerytury z pominięciem przepisu art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej. Oznacza to, że jeżeli ubezpieczony miał prawo do emerytury powszechnej, a podstawa obliczenia tej emerytury była pomniejszona o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych, to wysokość tego świadczenia będzie przeliczona bez takiego pomniejszenia. Warunkiem jest to, by prawo do emerytury wcześniejszej zostało ustalone na wniosek złożony przed 1 stycznia 2013 r.

ZUS, dla tych osób, przeliczy emerytury z urzędu. Nie trzeba zatem składać żadnych wniosków. Emerytura w nowej wysokości przysługiwać będzie od dnia, od którego podjęto wypłatę emerytury powszechnej, a w przypadku, gdy prawo do tej emerytury, było zawieszone – od dnia, od którego mogłaby być podjęta jej wypłata.

Jeśli nowa wysokość świadczenia będzie wyższa od pobieranej dotychczas emerytury, wówczas ZUS wypłaci wyrównanie. Przeliczenie emerytury powszechnej dla ubezpieczonych urodzonych w 1953 r. oraz renty rodzinnej po takich osobach nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, czyli po 11 stycznia 2021 r.

Ustawa odnosi się również do ubezpieczonych urodzonych w 1953 r., którzy nie składali wniosku o emeryturę w wieku powszechnym. Mogą oni zgłosić taki wniosek nie później niż 11 stycznia 2021 r. Wówczas ZUS obliczy emeryturę bez pomniejszenia o kwoty pobieranej emerytury wcześniejszej. Takie obliczenie będzie możliwe, gdy prawo do emerytury wcześniejszej, ustalone zostało na wniosek złożony przed 1 stycznia 2013 r.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do waścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2020/2021

Logo Krajowej Izby KominiarzyKRAJOWA IZBA KOMINIARZY 

Warszawa, dnia 10.09. 2020r.

Znak: MZ/64 /2020r

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do włascicieli i zarzadców budynków w zwiazku z rozpoczeciem sezonu ogrzewczego 2020/2021

Przypominam włascicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku poąaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej sie sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkanców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.
W roku 2019 odnotowano 15.196 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 249 pozarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 562 pożary od urządzeń na paliwa gazowe.
Dane statystyczne KG PSP [zródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostepu 10.09.2020].

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.
W sezonie ogrzewczym 2019/2020 Państwowa Straż Pożarna odnotowała 3.074 zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w tym 1.447 osób poszkodowanych i 37 ofiar śmiertelnych.
Dane statystyczne KG PSP [zródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostepu 10.09.2020].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanie edukacyjno-informacyjną „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZENSTWA!" prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwowa Straż Pożarna.

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1186).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególnosci katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
(art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpozarowe nakazuja w obiektach lub ich czesciach, w których odbywa sie proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiazkowe usuwanie zanieczyszczen z przewodów dymowych i spalinowych w nastepujacych terminach:

 1. od palenisk zakładów zbiorowego zywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiacu, jezeli przepisy miejscowe nie stanowia inaczej;
 2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiace;
 3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesiecy.
 4. z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jezeli wieksza czestotliwoss nie wynika z warunków uzytkowych.

(Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pozaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów moze stanowis podstawe odmowy wypłaty odszkodowania przez firme ubezpieczeniowa.

Prezes                
Krajowej Izby Kominiarzy
/-/ Marcin Ziombski     


Ikona PDF Krajowa Izba Kominiarzy - Plakat A3 - Zaproś kominiarza [19,9 MB] 
Ikona JPG Krajowa Izba Kominiarzy - Plakat - Zaproś kominiarza [984 KB]

W jaki sposób można zarezerwować wizytę w ZUS?

Zakład ubezpieczeń społecznych


Wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych można zarezerwować wcześniej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Podczas procesu zdalnej rezerwacji wizyty użytkownik rezerwujący wizytę ma możliwość:

 • wyboru jednostki ZUS, w której chce zarezerwować wizytę,
 • wyboru grupy spraw, której ma dotyczyć wizyta (użytkownik ma możliwość rezerwacji jednej wizyty niezależnie od ilości spraw jakie chce załatwić,
 • wyboru terminu wizyty w kalendarzu jednostki ZUS.


Wizytę można zarezerwować maksymalnie godzinę przed jej planowanym terminem. Użytkownik ma możliwość zarezerwowania 3 wizyt zwykłych dziennie. Czas przewidziany na obsługę jednej wizyty wynosi 30 minut, podobnie jak czas między wizytami jednego dnia.

W celu zarezerwowania wizyty w wybranej jednostce ZUS należy:

 • po zalogowaniu w oknie głównym panelu ogólnego rozwinąć menu „Wizyty" Rezerwacja wizyty w ZUS i wybrać pozycję Rezerwacja wizyty,
 • w oknie rezerwacja wizyty wybrać jednostkę ZUS, w której chcemy zarezerwować wizytę (domyślnie wyświetli się jednostka ZUS właściwa ze względu na adres zalogowania użytkownika),
 • wybrać właściwą grupę spraw i zaznaczyć konkretną sprawę z listy spraw dostępnych w danej grupie,
 • nacisnąć przycisk „Dalej". Pojawi się okno Kalendarza z dostępnymi terminami wizyt.


Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to bardzo przydatne narzędzie. Poprzez założenie profilu na PUE ZUS można szybko i bezpiecznie:

 • przejrzeć dane zgromadzone w ZUS,
 • przekazać dokumenty ubezpieczeniowe,
 • składać wnioski i otrzymywać na nie odpowiedzi,
 • zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi z ZUS,
 • umawiać się na wizyty w jednostce ZUS.


Zachęcamy naszych klientów do korzystania z Platformy Usług Elektronicznych. Założenie profilu PUE jest bardzo proste i szybkie. Konto na portalu PUE ZUS można założyć przez internet – za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub bankowości elektronicznej.

Z poważaniem,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta

Logo Administracji Skarbowej w Poznaniu

 • Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z nami.
 • W wyjątkowych sprawach, których nie można załatwić elektronicznie, wprowadziliśmy możliwość wizyty w urzędzie, po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Korzystanie z elektronicznych form obsługi Klienta

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania ze swoich e-usług i kontaktu poprzez e-PUAP i infolinie.

Usługi e-Deklaracje i Twój e-PIT, dostępne tylko na podatki.gov.pl, pozwalają na sprawne rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.

Natomiast w serwisie biznes.gov.pl znajdują się opisy elektronicznych usług świadczonych przez urzędy skarbowe, między innymi informacje o tym w jaki sposób, elektronicznie, można złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz należnościach celnych lub stwierdzające stan zaległości.

Kontakt telefoniczny do Urzędu Skarbowego w Środzie Wielkopolskiej.

PIT – nr telefonu 61 28 67 951, 61 28 67 952
VAT – nr telefonu 61 28 67 914, 61 28 67 934
CIT – nr telefonu 61 28 67 934, 61 28 67 955
podatek akcyzowy – nr telefonu
spadki/darowizny – nr telefonu 61 28 67 957, 61 28 67 956
rejestracja podatników – nr telefonu 61 28 679 23, 61 28 67 935
egzekucja administracyjna – nr telefonu 61 28 679 19, 61 28 679 68
rachunkowość podatkowa i komórka wierzycielska – nr telefonu 61 28 679 15, 61 28 679 47, 61 28 67 938.
Adres e-mail urzędu skarbowego: us.sroda-wielkopolska@mf.gov.pl

Wizyta w urzędzie tylko po wcześniejszej rezerwacji

W wyjątkowych sytuacjach, w których nie można załatwić sprawy przez e-usługi, od 14 września 2020 r. możliwa jest wizyta w urzędzie skarbowym przez 5 dni w tygodniu, wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu planowanej wizyty:

 • Poniedziałek od 8:00 do 18:00
 • Wtorek - piątek od 8:00 do 15:00


Wizytę można umówić przez internet na stronie www.wielkopolskie.kas.gov.pl w zakładce „Wizyta w urzędzie skarbowym" lub dzwoniąc do naszego urzędu pod numer: 61 28 679 49

Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności.

Zmiany w rekrutacji do Wojska Polskiego

Informacja o uproszczeniu prcedur naboru do Wojska Polskiego

Szybsza i łatwiejsza droga do Wojska Polskiego!

Planujesz związać swoją przyszłość z Wojskiem Polskim? A może dopiero zastanawiasz się nad służbą dla swojego kraju? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość! Reforma procesu rekrutacji do Sił Zbrojnych RP wprowadza szereg ułatwień dla kandydatów. Nowe podejście do rekrutacji, procedura powołania zaplanowana tak, by była jak najprostsza i by w jak największym stopniu odpowiadała wymaganiom ochotników, więcej turnusów szkoleniowych, a także ich skrócony wymiar. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak zmienia się dla Ciebie Wojsko Polskie!

Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego, który powstał przed kilkoma dniami, jest prostszą i wygodniejszą formą pierwszego kontaktu ochotnika z instytucjami wojskowymi. Zamiast tradycyjnego, bezpośredniego zgłoszenia się do siedziby WKU, wojsko umożliwia aktualnie zrobienie tego w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Rekrutacyjnego www.zostanzolnierzem.pl Po rejestracji kandydat, jeśli ma sprecyzowany kierunek, w którym chce się rozwijać- otrzymuje gotową ofertę dopasowaną do jego preferencji i potrzeb, a jeśli nie- prowadzi rozmowę z pracownikiem WKU w celu określenia odpowiedniej dla niego formy służby wojskowej i drogi rozwoju w Wojsku Polskim. Następnie zostaje on umówiony w dogodnym dla niego terminie na spotkanie, podczas którego złoży wniosek o powołanie. Dzięki temu będzie mógł zostać skierowany do Wojskowych Centrów Rekrutacji w celu przejścia wymaganych badań.

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Poznaniu zostało zorganizowane na terenie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu i będzie funkcjonować przynajmniej dwa razy w miesiącu. Dzięki niemu ochotnicy, którzy uprzednio złożyli wniosek o powołanie do służby przygotowawczej lub do terytorialnej służby wojskowej, odbędą rozmowę kwalifikacyjną, badanie psychologiczne oraz lekarskie na miejscu oraz w trakcie jednego dnia.

Po przejściu powyżej opisanej procedury i otrzymaniu karty powołania, ochotnik zostanie skierowany na szkolenie podstawowe. Dzięki reformie tzw. służba przygotowawcza została zintensyfikowana i w efekcie czego skrócona do maksymalnie 30 dni, zachowując jednocześnie najważniejsze elementy programu szkolenia. Umożliwia to nowopowstała platforma e- learningowa, na której ochotnik będzie indywidualnie zapoznawać się z teoretyczną częścią szkolenia. Reforma zakłada również znaczne zwiększenie częstotliwości szkoleń, tak aby skrócić okres oczekiwania chętnych. W tym roku kalendarzowym zaplanowane zostało jeszcze 6 turnusów szkoleniowych rozpoczynających się co średnio 2 tygodnie poczynając od 14 września.

Więcej informacji uzyskasz w siedzibie WKU w Poznaniu przy ul. Rolnej 51, pod nr tel. 261-573-470 lub na stronie internetowej www.wkupoznan.wp.mil.pl

Tekst: Agnieszka Michalak, WKU w Poznaniu
Zdjęcia: CO MON

Ilustracja przedstawia procedurę naboru do Wojska Polskiego

Zawiadomienie i postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Poznaniu

Poznań, 09.09.2020 r.

WOO-II.420.51.2020.EK.3

według rozdzielnika

Dotyczy: przedłużenie terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 16 września 2014 r. znak: WOO-II.4210.5.2014.MB.11 dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji nr 32/96/p Kórnik-Środa.

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), proszę o obwieszczenie lub publiczne ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości sposób, przez okres 14 dni, załączonego zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

    Proszę o uzupełnienie treści obwieszczenia o dzień, w którym następuje jego publiczne obwieszczenie lub inne publiczne ogłoszenie.

    Po upływie ww. terminu uprzejmie proszę o niezwłoczny zwrot zawiadomienia do Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu wraz z informacją o sposobie i datach obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia, potwierdzonych podpisem i pieczęcią zawierającą imię i nazwisko oraz stanowisko osoby potwierdzającej oraz pieczęcią urzędu.

Otrzymują:
1. Urząd Miasta i Gminy Żerków (ePUAP)
2. Urząd Gminy Kleszczewo (ePUAP)
3. Urząd Miejski w Kostrzynie (ePUAP)
4. Urząd Miasta i Gminy Kórnik (ePUAP)
5. Urząd Miejski w Mosinie (ePUAP)
6. Urząd Miejski w Puszczykowie (ePUAP)
7. Urząd Miasta Poznań (ePUAP)
8. Urząd Gminy Zaniemyśl (ePUAP)
9. Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą (ePUAP)
10. Urząd Gminy Dominowo (ePUAP)
11. Urząd Gminy Krzykosy (ePUAP)
12. Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej (ePUAP)
13. Urząd Gminy Miłosław (ePUAP)
14. Urząd Miasta i Gminy Nekla (ePUAP)
15. Urząd Miasta i Gminy Września (ePUAP)
16. aa

Sprawę prowadzi: Emilia Kwietniewska tel. 61 639 64 34REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY ŚRODOWISKA
w Poznaniu

Poznań, 09.09.2020 r.

WOO-II.420.51.2020.EK.3

Zawiadomienie

    W trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania o wydanym 20.08.2020 r. postanowieniu, której treść podaję niżej.

    Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

    Publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu nastąpiło w dniu 11 września 2020 r.

Art. 49 § 1 k.p.a. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
Art. 49 § 2 k.p.a. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu

Zbigniew Gołębiewski
Kierownik Oddziału
Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
I Przedsięwzięć Liniowych
/dokument podpisany elektronicznie/

WOO-II.420.51.2020.EK.2

POSTANOWIENIE

    Na podstawie art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., działającego przez pełnomocnika pana Macieja Nowakowskiego

postanawiam

stwierdzić, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji nr 32/96/p Kórnik-Środa określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 16 września 2014 r. znak: WOO-II.4210.5.2014.MB.11

UZASADNIENIE

    17 kwietnia 2020 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynął wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., działającego przez pełnomocnika pana Macieja Nowakowskiego o wydłużenie terminu ważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 16 września 2014 r. znak: WOO-II.4210.5.2014.MB.11 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji nr 32/96/p Kórnik-Środa.

    Przedmiotem wniosku jest wydłużenie terminu, w którym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach można dołączyć do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), dalej ustawy ooś oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś.

    Zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy ooś, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 74 ust. 3 ustawy ooś, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy ooś, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy ooś, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 16 września 2014 r. znak: WOO-II.4210.5.2014.MB.11 dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji nr 32/96/p Kórnik-Środa, dalej decyzja ooś stała się ostateczna 29 października 2014 r., a zatem nie upłynął jeszcze termin 6 lat, o którym mowa w art. 74 ust. 3 ustawy ooś.

    Ponadto decyzja ooś wydana została na Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. reprezentowane przez Pana Macieja Nowakowskiego. Z wnioskiem o wydłużenie terminu, w którym decyzję ooś można dołączyć do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś wystąpiło Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. tj. ten sam podmiot na który została wydana decyzja ooś.

    W decyzji ooś dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Decyzja została wydana w stanie prawnym, w którym organ, wydając decyzję bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, nie mógł w rozstrzygnięciu wpisać warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Warunki te znalazły się jednak w uzasadnieniu decyzji ooś. W przedłożonej dokumentacji dołączonej do wniosku o przedłużenie terminu ważności decyzji ooś wnioskodawca przedstawił informację o stanie środowiska, a ponadto szczegółowo odniósł się do uzasadnienia decyzji ooś. Z analizy dokumentacji wynika, iż uwarunkowania wskazane w uzasadnieniu tej decyzji możliwe są do realizacji, a w niektórych przypadkach już zostały realizowane.

    Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zostało wydane postanowienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy ooś.

    Po przeanalizowaniu wniosku, zapisów decyzji ooś oraz informacji o możliwości realizacji warunków określonych w tej decyzji organ zajął stanowisko, iż aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji ooś.

    W związku z powyższym orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

    Zgodnie z art. 72 ust. 4a ustawy ooś na wydane postanowienie służy stronom zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują:
1. Pan Maciej Nowakowski – pełnomocnik wnioskodawcy
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. aa 

Ruszyła infolinia Polskiego Bonu Turystycznego

Zakład ubezpieczeń społecznych

Informacja prasowa

W piątek, 24 lipca o 8:00 rano uruchomiliśmy specjalną całodobową infolinię. Pod numerem telefonu 22 11 22 111 można uzyskać informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zainteresowanie bonem turystycznym jest bardzo duże. W ciągu pierwszych czterech godzin od uruchomienia infolinii, konsultanci odebrali ponad 1000 telefonów.

 • Konsultanci specjalnej infolinii udzielają informacji osobom, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego oraz podmiotom turystycznym, które chcą przystąpić do programu. Wyjaśniają wątpliwości dotyczące między innymi prawa do bonu – tłumaczy prof. Gertruda Uścińska.


Pytania dotyczące bonu można też przesyłać mailem na adres bon@zus.pl.

Obsługa bonu będzie odbywać się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Aby skorzystać z bonu, należy posiadać profil na PUE ZUS. Można go założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Obecnie dobiegają końca przygotowania do wdrożenia oprogramowania. Już wkrótce na PUE ZUS, w roli "Ogólny", w panelu bocznym powstanie osobna zakładka dla podmiotów turystycznych (zostanie udostępniona z 24 na 25 lipca) oraz osób korzystających z bonu (zostanie udostępniona z 31 lipca na 1 sierpnia).

Bon będzie można aktywować na PUE w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami) po podaniu danych kontaktowych (adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego).

Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny, będą mogły za pośrednictwem PUE ZUS złożyć oświadczenie, dzięki czemu zostaną wpisane na listę podmiotów turystycznych prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). POT opublikuje listę zarejestrowanych podmiotów turystycznych, uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu, na stronach internetowych: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba będzie podać osobie przyjmującej płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny.

Instrukcje, jak założyć konto na PUE, można obejrzeć na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UUzCFpwDVLA.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Podział działki o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną numerem 440 w Sulęcinku

W dniu 24.07.2020 r. Wójt Gminy Krzykosy podaje do publicznej wiadomości decyzję GG.6831.17A.2020 z dnia 23.07.2020 r. dotycząca podziału działki o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną numerem 440 w Sulęcinku.

Ikona PDF Decyzja GG.6831.17A.2020 [1,21 MB]
Ikona PDF 
Mapa z projektem podziału [1,12 MB]

Przysługuje Ci bon turystyczny – załóż konto na PUE ZUS

Zakład ubezpieczeń społecznych

Informacja prasowa

Prezydent podpisał właśnie ustawę o Polskim Bonie Turystycznym. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypadła rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsługi Bonu.

Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dodatkowy bon o takiej samej wysokości, tj. 500 zł.

Za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon będzie ważny do 31 marca 2022 r. i nie będzie podlegał wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Prawo do bonu będzie ustalane na podstawie informacji z bazy danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przez Polską Organizację Turystyczną (POT).

Obsługa bonu będzie odbywać się w systemie teleinformatycznym ZUS. Aby skorzystać z Bonu wystarczy mieć konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Bon będzie tam czekał na osoby uprawnione. Będzie go można aktywować w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami), po podaniu danych kontaktowych (adres e-mail i nr telefonu komórkowego). Osoby, które mają niepełnosprawne dziecko i będą chciały uzyskać dodatkowe świadczenie, będą mogły na PUE ZUS złożyć oświadczenie, które jest podstawą przyznania dodatkowych 500 zł. Płatności Bonem będą realizowane w oparciu o komunikację SMS.

Na stronie ZUS, każdy znajdzie instrukcję, w jaki sposób, krok po kroku, założyć konto na PUE – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce – Co istotne, profil na PUE ZUS można założyć bez konieczności wychodzenia z domu, przez bankowość elektroniczną, profil zaufany, czy przy użyciu podpisu kwalifikowanego, ale także tradycyjnie, podczas wizyty w placówce ZUS.

Na PUE ZUS dostępne będą też specjalne funkcje dla podmiotów turystycznych. Zainteresowani przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny, będą mogli za pośrednictwem PUE ZUS, zarejestrować się na liście podmiotów turystycznych, prowadzonej przez POT. Będą też mogli zarządzać uprawnieniami dla osób, które będą w ich imieniu przyjmować płatności Bonem. Na PUE ZUS uzyskają też dostęp do swoich rozliczeń.

Sprawy związane z uprawnieniami do Bonu oraz z uprawnieniami podmiotów turystycznych, będzie wyjaśniała Polska Organizacja Turystyczna. POT opublikuje też na stronie internetowej listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, za których usługi można płacić Bonem.

Z bonu turystycznego nie można jeszcze korzystać. Będziemy informować o uruchomieniu programu. Obecnie ZUS intensywnie pracuje nad wdrożeniem przedsięwzięcia. Zakończenie prac jest planowane na przełomie lipca i sierpnia br. – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

Informacja o terminach pracy przedszkoli w trakcie wakacji letnich

Herb Gminy Krzykosy

INFORMACJA

Wójt Gminy Krzykosy informuje o terminach pracy przedszkoli w trakcie wakacji letnich:

 • Przedszkole w Sulęcinku: 29.06.2020 – 31.07.2020,
 • Przedszkole w Pięczkowie: 29.06.2020 – 31.07.2020,
 • Przedszkole w Krzykosach: 01.08.2020 – 31.08.2020,
 • Przedszkole w Murzynówku: 17.08.2020 – 31.08.2020,
 • Przedszkole w Sulęcinie: 27.07.2020 – 14.08.2020.

IV etap znoszenia ograniczeń

IV etap znoszenia ograniczeń

W PRZESTRZENI OTWARTEJ: ALBO DYSTANS SPOŁECZNY ALBO MASECZKA (od 30 maja)

Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych, nie musisz zasłaniać ust i nosa. Możesz więc spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowasz odpowiedni dystans społeczny.

Uwaga! Jeśli nie jesteś w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego dystansu od innych – na przykład na zatłoczonym chodniku – wówczas musisz zasłonić usta i nos. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Pamiętajmy! Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos.

Tutaj musisz zasłaniać usta i nos!

Istnieją miejsca, w których trzeba obowiązkowo zasłaniać usta i nos. Są to:

 • autobusy i tramwaje,
 • sklepy,
 • kina i teatry,
 • salony masażu i tatuażu,
 • kościoły,
 • urzędy (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu).


Dodatkowe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać usta i nos, określi Główny Inspektorat Sanitarny.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

 • W pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne.
 • W restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole.

ZNIESIONE ZOSTANĄ LIMITY OSÓB – W SKLEPACH, NA TARGU, POCZCIE, W RESTAURACJACH (od 30 maja)

Znosione zostaną limity osób w branży handlowej i gastronomicznej. Do tej pory w sklepie, restauracji, na targu, w punkcie usługowym czy na poczcie na 1 osobę musiała przypadać określona powierzchnia lub liczba okienek. Od 30 maja ta zasada przestaje obowiązywać.

Uwaga! W punktach gastronomicznych nadal musi być zachowana odpowiednia odległość między stolikami. A klienci zanim usiądą do stolika, muszą mieć założone maseczki. Obowiązują również nadal wszystkie wytyczne sanitarne - m.in. dezynfekcja rąk i stolików.

Ważne! Pamiętaj o tym, że w sklepie, na targu i na poczcie nadal jest obowiązek zasłaniania nosa i ust. A w sklepie także obowiązkowa dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek.

Uroczystości religijne i pogrzeby

Zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Tutaj limit osób również przestaje obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.

Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.

ZGROMADZENIA I WESELA DO 150 OSÓB

Zgromadzenia na powietrzu do 150 osób (od 30 maja)

Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.

Ważne! Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje, gdzie ze względu na sytuację epidemiologiczną zgromadzenia nie powinny się odbywać. Ostateczna decyzja należy jednak do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Wesela i inne uroczystości rodzinne (od 6 czerwca)

Umożliwiamy również organizację wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze udział do 150 osób.

Uwaga! Weselnicy nie muszą nosić maseczek.

HOTELE OTWARTE W PEŁNI

Od 30 maja restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować na sali posiłki gościom. Od 6 czerwca natomiast w hotelach mogą zacząć działać baseny, siłownie, kluby fitness.

Właściciele hoteli muszą jednak zachowywać określone zasady sanitarne.

KULTURA, SPORT, SALONY MASAŻU, TARGI (od 6 czerwca)

Od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warunkach sanitarnych:

 • kina, teatry, opery, balet,
 • baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki,
 • sauny, solaria, salony masażu i tatuażu.


Możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów.

Konkretne zalecenia sanitarne

Zalecenia sanitarne dla poszczególnych branż podamy po zakończeniu procesu konsultacji z przedsiębiorcami.

Ważne! Otwarcie gospodarki nie zwalnia nas z odpowiedzialności! Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznych odległości – dbaj o siebie i innych.

Dbajmy o siebie - III etap znoszenia ograniczeń

Dbajmy o siebie

Działalność gospodarcza – otwarte zostaną salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz restauracje

Odmrożona zostanie gastronomia i salony kosmetyczne. Od 18 maja będziemy mogli:

 • skorzystać z usług kosmetyczek i fryzjerów,
 • zjeść w restauracji, kawiarni, barze, a także w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej).


Ważne! Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym.

Pełne otwarcie branży gastronomicznej musi odbyć się pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo i obsłudze, i klientom. Zasady te zostały określone podczas konsultacji z przedstawicielami poszczególnych branż.

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:

 • obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala);
 • używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
 • przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online.
  Uwaga! Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.


Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in.:

 • limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);
 • dezynfekcja stolika po każdym kliencie;
 • zachowanie 2 m odległości między stolikami. Ważne! Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika;
 • zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;
 • noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.


Wszystkie sanitarne wytyczne dla poszczególnych branż można znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz.

Życie społeczne – opieka w szkołach dla najmłodszych, konsultacje z nauczycielami i zmiany w komunikacji publicznej

OPIEKA I EDUKACJA (od 18 maja, od 25 maja i od 1 czerwca)

Zmianie ulegnie obszar związany z opieką i edukacją. Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia:

 • praktyczne w szkołach policealnych,
 • rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.


W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

Od 25 maja umożliwimy prowadzenie:

 • zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
 • konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.


Ważne! Przedłużony zostanie zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

Ważne! Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna!

TRANSPORT PUBLICZNY (od 18 maja)

Podwyższony zostanie limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Dzięki temu już 18 maja autobusem, metrem czy tramwajem będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji. Ile osób wejdzie na pokład?

 • Tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie)


lub

 • tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).


Przykład Jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE (od 17 maja)

Zmniejszone zostaną również restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

SPORT (od 18 maja)

18 maja w poniedziałek zwiększony zostanie limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

 • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
 • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).


Uwaga! Wprowadzona zostanie także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

18 maja umożliwiona zostanie także organizacja zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

 • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
 • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
 • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
 • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).


Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

KULTURA (od 18 maja)

Poluzowanie obostrzeń nastąpi również w świecie kultury. I tak od 18 maja możliwe będą m.in.:

 • działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
 • wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
 • wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
 • indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
 • wznowienie prób i ćwiczeń.


Więcej informacji na stronie resortu kultury.

UCZELNIE (od 25 maja)

Przywrócona zostanie również możliwość prowadzenia na uczelniach:

 • zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),
 • zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.


Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.

Uwaga! Szczegółowe regulacje oraz dodatkowe wytyczne dotyczące nowych zasad określi rozporządzenie, które wkrótce zostanie przekazane do konsultacji.

Kontrole na granicy przedłużone do 12 czerwca

Przedłużona zostanie także kontrola graniczna na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o kolejne 30 dni – od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Więcej szczegółów na ten temat: https://www.gov.pl/web/mswia/kontrola-na-granicy-przedluzona-do-12-czerwca-br

Dbajmy o siebie – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Stopniowe znoszenie obostrzeń nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie – muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

 • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
 • Pracuj zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
 • Zostań w domu, jeśli możesz.


Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach, gdzie jest dużo ludzi. Zwłaszcza w restauracjach, u fryzjera czy kosmetyczki.

Informacja Przychodni Lekarza Rodzinnego "AN-MED"

Informacja Przychodni Lekarza Rodzinnego AN-MED

AN-MED sp. z o.o. -Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Krzykosach ul Główna 24B informuje pacjentów iż cały czas funkcjonujemy realizując umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia : przyjmujemy pacjentów, udzielamy teleporad, wykonujemy szczepienia z godnie z zasadamiprzeciwdziałania i rozprzestrzeniania się COVID-19.

Nasza Przychodnia oraz żaden z naszych pracowników: lekarzy, pielęgniarek oraz rejestratorek medycznych nie przebywał oraz nie przebywa na kwarantannie- to informacja dla osób , które rozprzestrzeniają niezgodne z prawdą informacje.

Kierownik AN-MED sp.zo.o
Zdzisław Andrzejewski    

Bezpośrednie badania lekarskie w ZUS

Zakład ubezpieczeń społecznych

Informacja prasowa

Wielkopolskie oddziały ZUS przywracają bezpośrednie badania lekarskie

Od 11 maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznowił badania bezpośrednie przez lekarzy orzekających w ZUS. Pacjenci są indywidualnie zawiadamiani o terminie i miejscu badania.

Bezpośrednie badania lekarskie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przywraca etapowo, z zachowaniem środków ostrożności dostosowanych do aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej. Planowanie badań w poszczególnych oddziałach ZUS odbywa się z uwzględnieniem aktualnego stanu i rozwoju sytuacji epidemiologicznej na danym terenie, m.in. liczby zachorowań na koronawirusa w danym regionie.

Począwszy od 16 marca badania bezpośrednie zaplanowane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie były z powodu epidemii przesuwane na późniejszy okres. Natomiast w sprawach, w których tylko to było możliwe, lekarze orzekali zaocznie, na podstawie dokumentacji. Od 11 maja stopniowo powracamy do normalnego trybu pracy, który uwzględnia również badania bezpośrednie – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że orzeczenia, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu, zostaną wydłużone od dnia upływu terminu ich ważności na kolejne trzy miesiące. Aby tak się stało, przed upływem terminu ważności orzeczenia, należy złożyć wniosek o świadczenie na dalszy okres.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

Nowa normalność - kolejny etap

Plakat - Nowa normalność - kolejny etap

Powrót do normalności został podzielony na etapy. Całkowite odmrożenie gospodarki i życia codziennego Polaków zależy od rozwoju epidemii w kraju. Stale obserwowana jest sytuacja epidemiczną, analizowana dynamika przyrostu zachorowań, a także monitorowana wydolność służby zdrowia. Na tej podstawie podejęta została decyzja.

Właśnie dlatego 4 maja 2020 r. przyspieszene zostaną niektóre zmiany.

Działalność gospodarcza – otwarte centra handlowe i hotele

Od poniedziałku 4 maja 2020 roku zniesione zostaną istotne ograniczenia w handlu.

 • Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków


Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe – zostaną otwarte.

Wprowadzony zostanie jednak limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

>> Wytyczne dla funkcjonowania obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 (galerii handlowych, parków handlowych i obiektów handlowych nieprowadzących przeważającej działalności spożywczej) w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce <<

 • Hotele i noclegi ruszą, ale bez basenów i siłowni


Do tej pory hotele co do zasady nie przyjmowały gości – z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Ten zakaz zostanie zniesiony. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.

Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte. Natomaist restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju. Nie mogą jedynie serwować ich na miejscu.

>> Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce <<

 • Sklepy budowlane czynne w weekendy


Uchylony zostanie dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.

>> Wytyczne dla funkcjonowania sklepów meblarskich i budowlanych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. <<

Życie społeczne – pójdziesz na rehabilitację leczniczą i do muzeum

Po weekendzie majowym do większej normalności wróci również życie społeczne.

 • Biblioteki i muzea


Uchylony zostanie zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

>> Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce <<

 • Rehabilitacja lecznicza


Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej.

Uwaga! Salony masażu nadal pozostają zamknięte!

>> Wytyczne dla funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce <<

6 maja otwierte zostaną żłobki i przedszkola – w wyjątkowych sytuacjach samorządy mogą je zamknąć

Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:

 • przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
 • gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.


>> Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3: bezpieczeństwo przede wszystkim <<

Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

 • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
 • Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
 • Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).
 • Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.


źródło: www.gov.pl

Informacja Przychodni Lekarza Rodzinnego "Na Zdrowie"

Przychodnia Lekarza Rodzinnego "Na Zdrowie" w Sulecinku informuje, że w związku z kwarantanną personelu przyjmuje na zasadzie tzw. "teleporady".

Apteka przy przychodni "Na Zdrowie" czynna jest na normalnych zasadach (personel nie jest objęty kwarantanną).

Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Plakat - Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń

Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Z uwagi na dalszą ochronę obywateli będą obowiązywać nas wszystkich niezmienne zasady bezpieczeństwa. Muszą się one stać podstawą nowej normalności. Są to:

 • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
 • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
 • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
 • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
 • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.


Cztery etapy znoszenia ograniczeń

Pierwsze ograniczone zasady bezpieczeństwa zaczną obowiązywać od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. Daty wejścia w życie pozostałych etapów będą ustalane na bieżąco na podstawie dynamiki nowych zachorowań.

PIERWSZY ETAP – OD 20 KWIETNIA 2020

Działalność gospodarcza – nowe zasady w handlu i usługach

Od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób jednorazowo zrobi zakupy w sklepie:

 • do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.
 • w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni


Życie społeczne – otwarte lasy, rekreacja, starsza młodzież na ulicach bez dorosłych

 • Przemieszczanie w celach rekreacyjnych


Umożliwione zostanie również przemieszczanie się w celach rekreacyjnych. Co to oznacza? Od 20 kwietnia będziesz mógł wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze – jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że przebywać na zewnątrz możesz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy!

Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte!

 • Kult religijny – 1 osoba na 15 m2


Liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.

 • Osoby powyżej 13. roku życia na ulicy bez opieki dorosłego


Starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia będzie mogła przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej. Będzie musiała jednak zachować odpowiedni 2-metrowy dystans od innych i zasłaniać usta i nos.

Stopniowe zdejmowanie obostrzeń – kolejne daty wyznaczane po analizie

Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od:

 • przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim),
 • wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),
 • realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.


Oznacza to, że będzie można zarówno przyspieszać wprowadzanie nowych poluzowań, jak i spowalniać zmiany!

Jak wyglądają kolejne planowane etapy zdejmowania obostrzeń?

DRUGI ETAP

Działalność gospodarcza:

 • Otwarcie sklepów budowlanych w weekendy
 • Otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych z ograniczeniami


Życie społeczne

 • Otwarcie niektórych instytucji kultury: bibliotek, muzeów i galerii sztuk


TRZECI ETAP

Działalność gospodarcza:

 • Otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek
 • Otwarcie sklepów w galeriach handlowych z istotnymi ograniczeniami
 • Gastronomia – umożliwienie działalności stacjonarnej z ograniczeniami


Życie społeczne

 • Wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności)
 • Organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3 – ustalona max. liczba dzieci w sali.


CZWARTY ETAP

Działalność gospodarcza:

 • Otwarcie salonów masażu i solariów
 • Umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness


Życie społeczne

 • Teatry i kina w nowym reżimie sanitarnym


Kolejne etapy powrotu do normalności będą wprowadzane stopniowo, gdy przyrost zachorowań w naszym kraju będzie niski. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy rezygnować z dyscypliny społecznej i przestrzegania obowiązujących ograniczeń. Pamiętajmy, że to od nas zależy, jak szybko będą wprowadzane kolejne etapy powrotu do nowej rzeczywistości!

źródło: www.gov.pl

Zasady bezpieczeństwa na dłużej. Obowiązek zasłaniania ust i nosa

Zasady na dłużej

Egzaminy najwcześniej w czerwcu

Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. Jednak informacja o konkretnych terminach będzie podana co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.

Ponadto wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od 16 kwietnia

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzony zostaje obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Przedłużone zostają również obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:

 • ograniczenia w przemieszczaniu się;
 • zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
 • ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!
 • ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
 • zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe;
 • zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;
 • zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
 • zamknięcie restauracji;
 • ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;
 • ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).


Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:

 • zamknięcie szkół i uczelni;
 • przedszkoli i żłobków;
 • zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
 • zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.


Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:

 • zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę - pełny wykaz wyłączeń znajduje się tutaj);
 • obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.


Do odwołania obowiązują:

 • ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.


Podsumowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa

Wszystkie zasady oraz obowiązujące obostrzenia znajdują się w zakładce gov.pl/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia w dziale „Ważne informacje".

źródło: www.gov.pl

Aktualne zasady i ograniczenia - 31.03.2020 r.

 1. OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
  Ograniczenie dotyczy:
  przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych.
  Na czym polega? Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.
  Przemieszczać się możesz w przypadku:
  • dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
  • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi).
  Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.
  Ważne! Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób – jedynie rodziny są wyjęte spod tego ograniczenia i mogą poruszać się w większych grupach.
  Ważne! 2 metry – minimalna odległość między pieszymi
  Wprowadzono obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.
  Wyłączeni z tego obowiązku są:
  • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
  • a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

 2. ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO
  Ograniczenie dotyczy:
  przebywania osób do 18 roku życia poza domem bez opieki dorosłego
  Na czym polega? Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach:
  • dojazdu do i z pracy,
  • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
  • czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

 3. ZAKAZ KORZYSTANIA Z PARKÓW, PLAŻ, BULWARÓW, PROMENAD I ROWERÓW MIEJSKICH
  Ograniczenie dotyczy:
  przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże.
  Nie będzie można także korzystać z rowerów miejskich.

 4. KOMUNIKACJA PUBLICZNA
  Ograniczenie dotyczy:
  przejazdów zbiorowym transportem publicznym.
  Na czym polega? W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.
  Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.

 5. SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE
  Ograniczenie dotyczy:
  przejazdów samochodami większymi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym.
  Na czym polega? W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta.
  Obowiązuje: od 2 kwietnia 2020 r.
  Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.

 6. ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ
  Ograniczenie dotyczy:
  organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.
  Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi.
  Wyłączone są: zakłady pracy.
  Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:
  • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra,
  • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących.
  Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.
  Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.

 7. GALERIE HANDLOWE
  Ograniczenie dotyczy: działalności galerii i centrów handlowych.
  Na czym polega? Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże:
  • spożywcza,
  • kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania),
  • artykułów toaletowych i środków czystości,
  • wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
  • artykułów remontowo-budowlanych,
  • prasowa,
  • artykułów dla zwierząt,
  • paliw.
  Obowiązuje do: do odwołania. Ważne! W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe.

 8. LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE
  Ograniczenie dotyczy:
  liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie
  Na czym polega?
  Sklepy i punkty usługowe

  Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.
  Godziny dla seniorów
  W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.
  Targi
  Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.
  Placówki pocztowe
  Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

 9. WIELKOPOWIERZCHNIOWE SKLEPY BUDOWLANE
  Na czym polega? W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

 10. SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE I TATUAŻU
  Ograniczenie dotyczy: zamknięcia wszystkich zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i piercingu.
  Na czym polega? Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.
  Obowiązuje od: 1 kwietnia

 11. UROCZYSTOŚCI RELGIJNE
  Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.
  Na czym polega? W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (w przypadku pogrzebów – osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy).
  Obowiązuje do: 11 kwietnia 2020 r.
  Ważne! Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

 12. GRANICE POLSKI
  Ograniczenie dotyczy: przekraczania granic Polski przez cudzoziemców
  Na czym polega? Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie:
  • obywatele RP,
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
  • osoby, które posiadają Kartę Polaka,
  • dyplomaci,
  • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej –może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
  • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.
  Ważne! Transport cargo działa normalnie.
  Obowiązuje do: 13 kwietnia 2020 r.

 13. ZDALNE NAUCZANIE – LEKCJE W INTERNECIE
  Ograniczenie dotyczy: zajęć w szkołach i na uczelniach
  Zalecenia: Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową.
  Obowiązuje do: do 10 kwietnia 2020 r.
  Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

 14. ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA
  Ograniczenie dotyczy: działalności żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.
  Zalecenia: Działalność żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli jest zawieszona. Kwestia ponoszenie opłat przez rodziców w czasie ich zawieszenia, powinna zostać uregulowana w statucie żłobka, jak również w umowie z rodzicami.
  Obowiązuje do: do 10 kwietnia 2020 r.
  Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

 15. GASTRONOMIA
  Ograniczenie dotyczy: działalności restauracji, kawiarni czy barów.
  Zalecenia: Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu.
  Obowiązuje do: odwołania.

 16. KULTURA
  Ograniczenie dotyczy: działalności instytucji kultury
  Zalecenia: Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte. Są to m.in. muza, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa oraz stała działalność związana z kulturą. Do 10 kwietnia 2020 r. zawieszone są również zajęcia w szkołach artystycznych.
  Obowiązuje do: odwołania.
  Ważne! Do odwołania zamknięte pozostają również: siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne.

 17. KWARANTANNA
  Ograniczenie dotyczy: osób, które:
  • wracają z zagranicy,
  • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
  • przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27.03.2020),
  • mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną).
  Na czym polega? Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas:
  • w żadnym wypadku nie można opuszczać domu,
  • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
  • w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
  • w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
   Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie ma możliwości spędzenia jej w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać.
  Obowiązuje do: odwołania.
  Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.
  Ważne! Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę.

Ograniczenie przemieszczania się

Ograniczenia przemieszczania się

Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej

SANEPID

Szanowni Państwo,

w trosce o wzajemne bezpieczeństwo w czasie trwania pandemii COVID-19, podajemy poniżej możliwości załatwienia spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej

1. Telefonicznie - numery:

 • tel. stacjonarny 61 286 70 80 (dni robocze 7:30 - 15:00),
 • tel. kom. 510 622 227(dni robocze 8:00 - 18:00),
 • tel. kom. alarmowy: 602 297 591 (24 godziny na dobę), wyłącznie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, wywołanych złym stanem sanitarnym lub złą sytuacją epidemiologiczną.


2. Elektronicznie (e-mail z załącznikami) – adres: psse.srodawlkp@pis.gov.pl lub sekretariat@psse-sroda.pl

3. Przy użyciu profilu zaufanego - adres skrzynki e-PUAP: PSSESrodaWlkp/SkrytkaESP (pliki do 50 MB).

Jednocześnie informujemy, że:

 • pod adresem pacjent.gov.pl jest opublikowany pakiet informacji dotyczących koronawirusa SARS-CoV-02 oraz choroby COVID-19, którą ten wirus może spowodować,
 • do Państwa dyspozycji przez całą dobę pozostaje ogólnopolska infolinia NFZ – numer 800 190 590,
 • w przypadku obowiązkowej kwarantanny przydatna jest aplikacja „Kwarantanna domowa" dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa

Prośba Starosty Średzkiego o otwarcie cmentarzy

Prośba o otwarcie cmentarzy

Jak prawidłowo segregować odpady komunalne

Plakat - segregacja odpadów komunalnych część 1

Plakat - segregacja odpadów komunalnych część 2

Nabór uzupełniający na montaż kolektorów słonecznych

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców Gminy Krzykosy zainteresowanych udziałem w projekcie pn.: „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy" polegającym na montażu instalacji systemów OZE tj.: kolektorów słonecznych o możliwości składania deklaracji przystąpienia do projektu w ramach naboru uzupełniającego.

Nabór ankiet mieszkańców dotyczy instalacji, którymi gmina dysponuje na skutek rezygnacji z udziału w projekcie przez dotychczasowych uczestników projektu. Nabór ankiet prowadzony będzie w sposób ciągły do wyczerpania listy – Zestawienia instalacji. O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowała kolejność złożenia ankiet.

Deklaracje wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy. Druki deklaracji oraz umowy są dostępne na stronie internetowej Gminy Krzykosy (http://gminakrzykosy.pl/krzykosy/bip.html) w zakładce Ochrona Środowiska Odnawialne Źródła Energii. Więcej informacji na temat naboru udziela Daria Skowrońska, tel.61 28 515 14 wew. 131.

UWAGA!!!
BRAK WOLNYCH MIEJSC W NABORZE NA POMPY CIEPŁA I PANELE FOTOWOLTAICZNE

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

W ostatnich dniach wprowadzono zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Rozwój epidemii w Polsce i w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa.

Wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się
Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.


Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących
Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

"Zależy nam na tym, aby Polacy mieli dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to, by autobusy nie były przepełnione."

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi
Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych
Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadzono kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

"Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu."

Zakłady pracy
Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują
Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Podstawa prawna


Pytania i odpowiedzi
Masz pytania związane z nowymi zasadami bezpieczeństwa? Skorzystaj z zakładki "Najczęściej zadawane pytania".

Odpowiedzi na ważne pytania zbieramy w jednym miejscu, a zakładkę na bieżąco aktualizujemy. Pytania są podzielone tematycznie, a interesujące nas sprawy można zlokalizować, korzystając z wyszukiwarki.

Źródło: www.gov.pl

Koronawirus a gospodarka odpadami

Wytyczne dla osób zdrowych stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronowirusa:

 • odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane);
 • maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.


Wytyczne dla osób przebywających w izolacji:

 • wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
 • osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek należy spryskać preparatem wirusobójczym;
 • worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej trzech czwartych jego pojemności, nie można go też zgniatać;
 • po zapełnieniu worka osoba przebywająca w izolacji zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
 • osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje lub zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (np. przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;
 • worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
 • przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, należy używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;
 • odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki), powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

Bezpieczne zakupy

Bezpieczne zakupy - plakat

12 porad jak się OCHRONIĆ przed kornawirusem

Rodzice nadal będą mogli korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Zakład ubezpieczeń społecznych

Informacja prasowa

Rodzice, którzy wykorzystali dodatkowy zasiłek opiekuńczy, mogą wnioskować o wypłatę tego świadczenia na kolejny okres. Oświadczenie zostanie rozpatrzone po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

Zgodnie z przyjętą w marcu specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem, przedszkola, żłobka lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego, 14-dniowego zasiłku opiekuńczego. W związku z decyzją o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli do Świąt Wielkanocnych, trwają prace nad wydłużeniem tego zasiłku o kolejne dni. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r.

W tej sytuacji rodzice, którym kończy się okres prawa do dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego, mogą wnioskować o wypłatę świadczenia na kolejny okres. Oświadczenie można złożyć tak jak do tej pory. Wniosek ten zostanie rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

Ponadto rodzice mogą wystąpić o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, w takim przypadku będzie on przysługiwał w ramach limitu 60 dni w roku kalendarzowym. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie ZUS - Z-15A oraz oświadczenie o zamknięciu placówki. Jednak po wejściu w życie nowych przepisów, okres ten zostanie rozliczony jako dodatkowy zasiłek i nie będzie wliczany do puli 60 dni.

Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można złożyć przez internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE).

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio ZUS.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

24.03.2020 Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

Informacja dla osób z kontaktu z przypadkiem potwierdzonym przebywających w kwarantannie

Co to oznacza?

Ikona tablicy Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś.

Ikona kwarantanny Jeśli będziesz odbywać kwarantannę w domu, stosuj się do poniższych zaleceń:

 • Nie opuszczaj domu.
 • Nie wychodź do sklepu.
 • Jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania kwarantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Jeśli nie masz takiej możliwości, zwróć się telefonicznie o pomoc do gminy.
 • Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu.
 • Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.
 • Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.
 • Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy; jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości.
 • Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.
 • Zachowaj zasady higieny.
 • Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.
 • Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie.
 • W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego.
 • Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • W czasie trwania kwarantanny (powyżej 5 dnia jej trwania) zostanie pobrany wymaz do badania w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. W tej sprawie zgłosi się do Ciebie sanitariusz. O wynikach tego badania zostaniesz poinformowany.
 • Do weryfikowania przestrzegania kwarantanny wyznaczeni zostali funkcjonariusze policji - odwiedzą Cię oni w czasie trwania kwarantanny.
 • W razie jakichkolwiek pytań, pomoc uzyskasz dzwoniąc na numer telefonu 61 85 44 800 i wybierając nr odpowiedni dla kwarantanny zgodnie z komunikatem głosowym.
 • W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady. Lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających teleporad w Twojej okolicy jest dostępna na stronie NFZ: bit.ly/teleporady-lista
  Więcej o e-zdrowiu na pacjent.gov.pl


Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus Infolinia NFZ: 800 190 590

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 5000 zł

Logo Ministerstwa Zdrowia        Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

UWAGA! Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Krzykosach

Krzykosy, dnia 16 marca 2020 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KRZYKOSY!

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiczngo, dbając o państwa bezpieczeństwo oraz pracowników, w celu minimalizacji ryzyka zagrożeń koronawirusem SARS-CoV-2,

wprowadzam od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania ograniczenia
w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Krzykosach polegające
na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów

w zakresie wskazanym poniżej:

 1. Urząd nie przyjmuje interesantów, z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych – po uprzednim telefonicznym umówieniu się.
 2. Pracownicy Urzędu pracują w dotychczasowych godzinach pracy Urzędu bez zmian.
 3. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy w Krzykosach mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu telefonicznie lub mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
 4. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
 5. Zwieszona zostaje nieodpłatna pomoc prawna.
 6. Regulowanie zobowiązań finansowych wobec Gminy za pomocą bankowości elektronicznej:
  a) rachunek bankowy dla podatków: 51 9085 0002 0010 0100 1313 0034;
  b) rachunek bankowy dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy ma przypisany indywidualnie i na ten rachunek należy wpłacić należność lub na rachunek ogólny dla śmieci: 94 9085 0002 0010 0100 1313 0036;
  c) rachunek bankowy celem uiszczenia opłaty skarbowej oraz opłaty za wodę i ścieki: 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001.
 7. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie.
 8. Wykaz telefonów kontaktowych oraz zakres załatwianych spraw poniżej.


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Wszystkie wnioski, w tym o wydanie zaświadczenia, należy kierować do Urzędu przez:

 1. e-PUAP na adres: Urząd Gminy w Krzykosach; adres skrytki: /bo546v1ga3/skrytka, wniosek musi być podpisany podpisem kwalifikowanym lub można złożyć wniosek poprzez profil zaufany,
 2. można wrzucić jak przesyłkę listowną (w kopercie z adresem) w skrzynkę na listy zamieszczoną na budynku Urzędu Gminy w Krzykosach, przy wejściu głównym do budynku. Korespondencja ze skrzynki będzie wyjmowana raz dziennie o godz. 1300.


Do wniosków wymagających opłaty skarbowej należy dołączyć informację w jakiej formie ją uiszczono oraz dacie zapłaty tej opłaty. Opłaty skarbowe należy regulować poprzez bankowość elektroniczną.

Ponadto informuje się, że Urząd Stanu Cywilnego będzie załatwiał jedynie sprawy pilne:

 • zgłoszenie zgonu,
 • inne sprawy nie cierpiące zwłoki po uprzednim telefonicznym umówieniu się.


Za pośrednictwem platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl można zrealizować:

 • Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
 • Zgłoszenie unieważnienia dowodu osobistego
 • Złożenie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego
 • Sprawy meldunkowe


Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacji wyłącznie za pośrednictwem platformy e-PUAP lub poprzez wrzucenie listu (w kopercie z adresem) w skrzynkę na listy zamieszczoną na budynku Urzędu Gminy w Krzykosach.

Sprawy z zakresu działalności gospodarczej każdy może osobiście załatwić poprzez platformę CEIDG – CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ;

Dane kontaktowe:
adres e-mail: krzykosy@wokiss.pl
e-Puap adres skrytki: /bo546v1ga3/skrytka

Nr telefonów do Urzędy Gminy w Krzykosach:
61-2851514; 61-2851505; 61-2851506, 61-2851507; fax: 61-2851592

Nr wewnętrzny

Zakres załatwianych spraw

111

USC, dowody osobiste, ewidencja ludności

115

Rodzinne, wychowawcze, alimentacja, działalność gospodarcza

117

Egzekucja – podatki, opłata za odpady komunalne, wodę
i ścieki, akcyza

119

Naliczanie podatków, opłata skarbowa

120

Ośrodek Pomocy Społecznej

121

Zagospodarowanie przestrzenne, drogi, gospodarka gruntami

123

Centrum Usług Wspólnych

124

Księgowość

127

Rada Gminy

130

Gospodarka wodna

131

Ochrona środowiska, deklaracje dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gospodarka komunalna,


Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach tel. 61- 2851535

Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach tel. 61-2851587

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

    Na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Rozdział 2
Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się

§ 2. 1. W okresie od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:
1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305), informację o:
a) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
b) numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;
2) odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.
3. Informację, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z innymi danymi osoby, która ją przekazała, pozyskanymi w ramach kontroli, Straż Graniczna udostępnia organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest równoważny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.
5. Obowiązku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym.

Rozdział 3
Ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów

§ 3. W okresie, o którym mowa w § 1, zakazuje się wywozu lub zbywania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej respiratorów oraz kardiomonitorów.

§ 4. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, nie później niż na 24 godziny przed zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujących produktów:
1) gogli ochronnych,
2) kombinezonów typu TYVEK,
3) masek typu FFP2/FFP3,
4) maseczek chirurgicznych,
5) ochraniaczy na buty (obuwie),
6) rękawiczek lateksowych,
7) rękawiczek nitrylowych,
8) środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń
– przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424) ma obowiązek powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania tego przedsiębiorcy.
2. Informacja o zamiarze wywozu lub zbycia, o którym mowa w ust. 1, zawiera wykaz oraz ilość produktów. Informację tę wojewoda niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Rozdział 4
Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy

§ 5. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, ustanawia się czasowe ograniczenie:
1) prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:
a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),
c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),
d) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
e) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z),
f) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30),
g) związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20),
h) związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych;
2) działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 91.0);
3) działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 284);
4) sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego.
2. W okresie, o którym mowa w § 1, w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustanawia się czasowe ograniczenie:
1) handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu:
a) wyrobami tekstylnymi,
b) wyrobami odzieżowymi,
c) obuwiem i wyrobami skórzanymi,
d) meblami i sprzętem oświetleniowym,
e) sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,
f) artykułami piśmiennymi i księgarskimi;
2) prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

§ 6. 1. Ograniczenia, o których mowa w § 5 ust. 1:
1) pkt 1 i 2, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia wymienionych w tych przepisach rodzajów działalności;
2) pkt 3, polegają na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej;
3) pkt 4, polegają na konieczności zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie nie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny.
2. Ograniczenie, o którym mowa w § 5 ust. 2, polega na całkowitym zakazie prowadzenia wymienionych w tym przepisie rodzajów działalności.

§ 7. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.2)), na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon.
2. W razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony w art. 50 ust. 1 lub 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów, o których mowa w ust. 1, w tym przez telefon. Przepisów art. 50 ust. 6, 8 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie stosuje się.
3. W okresie, o którym mowa w § 1, wymóg, o którym mowa w art. 20 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia nie ma zastosowania.
4. Świadczeniobiorca ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia okresu, o którym mowa w § 1, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

§ 8. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:
1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
2. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, podejmuje kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

Rozdział 5
Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności

§ 9. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631).
2. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, w przypadku gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.

Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 10. 1. Podmioty inne niż podmioty wykonujące działalność leczniczą są obowiązane, w terminie do dnia 17 marca 2020 r., przekazać wojewodzie właściwemu ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania tego podmiotu, informację o rodzaju i liczbie posiadanego sprzętu medycznego, o którym mowa w § 3.
2. Ograniczenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, nie stosuje się w przypadku gdy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej danemu pacjentowi rozpoczęło się przed dniem 14 marca 2020 r.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: Ł. Szumowski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020 i 2473.

Apel Wójta Gminy Krzykosy odnośnie zapłaty podatków lokalnych

Gmina Krzykosy  
GMINA KRZYKOSY  


APEL
WÓJTA GMINY KRZYKOSY

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KRZYKOSY,

w związku z PANDEMIĄ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym apeluję

O NIEDOKONYWANIE ZAPŁATY ZA PODATKI LOKALNE U SOŁTYSÓW

Jednocześnie zachęcam Państwa do:

DOKONYWANIA ZAPŁATY ZA PODATKI LOKALNE NA IDYWIDUALNY NUMER KONTA WSKAZANY W DECYZJI
LUB OGÓLNY NUMER GMINY KRZYKOSY

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Krzykosy, dnia 13 marca 2020 r.

Komunikat dotyczący dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołaniem nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), zgodnie z komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości

Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej informuje, że z dniem 13 marca 2020 roku do odwołania na terenie powiatu średzkiego zawiesza się udzielanie porad osobiście.

Świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będą za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość (telefon, e-mail)

Osoby chcące skorzystać z porad prawnych kontaktować mogą się pod numerem telefonu: 61 286 62 27 i adresem e-mail: oks@powiatsredzki.pl.

Komunikat Przychodni Lekarza Rodzinnego w Krzykosach

Komunikat Przychodni Lekarza Rodzinnego w Krzykosach

Apel Wójta Gminy Krzykosy

 Gmina Krzykosy  
GMINA KRZYKOSY  


APEL
WÓJTA GMINY KRZYKOSY

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KRZYKOSY,

    w związku z PANDEMIĄ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym apeluję

O OGRANICZENIE OSOBISTEGO

załatwiania spraw administracyjnych w tut. Urzędzie
i jednostkach organizacyjnych Gminy.

    Jednocześnie zachęcam Państwa do korzystania z załatwiania spraw administracyjnych przez Internet za pomocą wiadomości e-mail: krzykosy@wokiss.pl lub ePUAP.

Kontakt telefoniczny do Urzędu Gminy w Krzykosach:
61 28 515 14;
61 28 515 05;
61 28 515 06;
61 28 515 07;
61 28 515 33.

Proszę śledzić naszą stronę internetową bip.krzykosy.pl oraz Facebook.

Wójt Gminy Krzykosy 
/-/ inż. Andrzej Janicki

Krzykosy, dnia 12 marca 2020 r.

Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020 r.

 Wojewoda Wielkopolski  
 PS-II.940.36.2020.4  

POLECENIE
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 11 marca 2020 r.

    Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-J9, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu SIę choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam

czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:
    a) placówkach wsparcia dziennego;
    b ) centrach integracj i społecznej;
    c) klubach integracji społecznej;
    d) dziennych domach i klubach seniora;
    e) środowiskowych domach samopomocy;
    f) warsztatach terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID- 19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Wojewoda Wielkopolski
/-/ Łukasz Mikołajczyk  

 

 


al. Niepodległości 16/18,61-713 Poznań, tel. 61-854-14-51, fax 61-854-18-36
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: nk@poznan.uw.gov.pl www.obywatel.gov.pl,
infoinia tel. 222 500 117

Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa wielkopolskiego

ZARZĄDZENIE 81/20 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa wielkopolskiego

    Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorobie COVIO-19, zarządzam zawieszenie na terenie województwa wielkopolskiego organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.

§ 2. Zawieszenie organizowania imprez obejmuje także zakaz przeprowadzania takich imprez i dotyczy:
1) imprez artystycznych i rozrywkowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
2) imprez masowych artystyczno-rozrywkowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)
- organizowanych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, bez względu na lokalizację tych imprez i sposób ich odbywania na terenie województwa wielkopolskiego oraz bez względu na liczbę ich uczestników, w tym w szczególności dotyczy imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, klubach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach.

§ 3. Zawieszenie organizowania imprez obowiązuje do 25 marca 2020 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz na tablicy ogłoszeń Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

§ 6. Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie podana niezwłocznie do wiadomości publicznej także w środkach masowego przekazu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia

Wojewoda Wielkopolski
/-/ Łukasz Mikołajczyk  


Uzasadnienie

    Zgodnie z 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), Wojewoda może między innymi w celu zapobieżenia opisanemu zarządzeniem zagrożeniu, na czas niezbędny, zarządzić zawieszenie organizowania imprez, określonych w ust. 1 na terenie województwa lub jego części. Zgodnie z art. 37 ust. l przedmiotem zawieszenia może być organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych.
    Z przepisów art. 34 ust. 1 cyt. ustawy wynika między innymi, że imprezami artystycznymi lub rozrywkowymi są imprezy organizowane przez podmioty, o których mowa w art. 3 tj. przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
    Celem zarządzenia jest zapobieżenie rozprzestrzenianiu się choroby COVIO-19, tj. zapobiegnięcie powstaniu źródeł zakażenia i przecięcie dróg szerzenia się choroby zakaźnej, o czym mowa wart. l ust. 1 pkt l ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIO-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).
    Przedmiotowe zarządzenie jest aktem prawa miejscowego, gdyż zawiesza na terenie województwa małopolskiego na czas niezbędny możliwość organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych, w tym także możliwość odbycia imprez artystycznych i rozrywkowych już zaplanowanych do przeprowadzenia.
    W celu informacyjnym podaje się, że zgodnie z art. 165 § l pkt l ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz.1950 i 2128), kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach, powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
    Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.
    Zważywszy na to, że zdrowie publiczne jest jedną z najwyższych wartości w Państwie, natychmiastowe wejście w życie zarządzenia jest uzasadnione.

Dyrektor Wydziału             
Kontroli, Prawnego i Nadzoru     
/-/ Beata Eksterowicz-Orzechowska

Informacja dot. zamknięcia przedszkoli i szkół na terenie Gminy Krzykosy

Zamknięte szkoły i przedszkola