Odnawialne źródła energii

Umowy dotyczące warunków i zobowiązań związanych z montażem i eksploatacją instalacji odnawialnych źródeł energii

Panele fotowoltaiczne
Doc 
Fotowoltaika 8% 3 kW [docx]
Doc Fotowoltaika 8% 4 kW [docx]
Doc Fotowoltaika 8% 5 kW [docx]
Doc Fotowoltaika 23% 3 kW [docx]
Doc Fotowoltaika 23% 4 kW [docx]
Doc Fotowoltaika 23% 5 kW [docx]

Kolektory słoneczne
Doc Solary 8% 250 [docx]
Doc Solary 8% 350 [docx]
Doc Solary 23% 250 [docx]
Doc Solary 23% 350 [docx]

Gruntowe pompy ciepła
Doc Pompa ciepła 8% [docx]

Deklaracja mieszkańca

Doc Deklaracja mieszkańca - fotowoltaika [doc]
Doc Deklaracja mieszkańca - gruntowa pompa ciepła [doc]
Doc Deklaracja mieszkańca - kolektory słoneczne [doc]