WAŻNE!

Zarządzenia 2020

Nr zarządzeniaData podpisaniaTytuł zarządzenia (w sprawie)
   
Styczeń
86/2020 15.I.2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organme prowadzącym jest Gmina Krzykosy
87/2020 23.I.2020 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy" współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020
88/2020 23.I.2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzących przez Gminę Krzykosy
     
Luty
89/2020 3.II.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
90/2020 3.II.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2020 rok
91/2020 10.II.2020 r. w sprawie przekazania do użyczenia nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem stanowiącej własność Gminy Krzykosy
92/2020 26.II.2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy
     
Marzec
93/2020 3.III.2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krzykosy
94/2020 4.III.2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej
95/2020 16.III.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
96/2020 16.III.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2020 rok
97/2020 26.III.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2020 rok
98/2020 30.III.2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
     
Kwiecień
99/2020 20.IV.2020 r. w sprawie ustanowienia na rzecz Gminy Krzykosy służebności przesyłu
100/2020 29.IV.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
101/2020 29.IV.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2020 rok
102/2020 30.IV.2020 r. w sprawie Regulaminu wykonania o finansowania zadania pn.: "Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Krzykosy w roku 2020"
     
Maj
103/2020 07.V.2020 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego i przekazania do użytkownia Inwestycji "Przebudowa drogi gminnej nr 550131P w miejscowości Murzynowiec Leśny"
104/2020 07.V.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2020 rok
     
Czerwiec
105/2020 04.VI.2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla organizacji i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
106/2020 19.VI.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2020 rok
107/2020 26.VI.2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
108/2020 26.VI.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
     
Lipiec
110/2020 06.VII.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
111/2020 06.VII.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2020 rok
112/2020 10.VII.2020 r. w sprawie przekazania do użyczenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krzykosy
     
Sierpień
114/2020 11.VIII.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2020 rok
     
Wrzesień
117/2020 04.IX.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok