WAŻNE!

Złożone za 2013 rok

     

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE ZA 2013 r.

 

Oświadczenie majątkowe Władz Gminy złożone wg stanu na koniec 2013 r.:

 

Oświadczenie majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone wg stanu na koniec 2013 r.:

 

 

 


Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy złożone wg stanu na koniec 2013 r.:

 


Oświadczenia majątkowe złożone w związku ze zmianami personalnymi w 2013 r.: