Złożone za 2015 rok

     

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE ZA 2015r.

 

Oświadczenie majątkowe Władz Gminy złożone wg stanu na koniec 2015r.:Oświadczenie majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone wg stanu na koniec 2015r.:Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy 
złożone wg stanu na koniec 2015r.: