Urząd Gminy w Krzykosach

2020

Portable Document Format Bilans Urzędu Gminy [1,07 MB]
Portable Document Format Informacja dodatkowa [2,67 MB]
Portable Document Format Rachunek zysków i strat [796 KB]
Portable Document Format Zestawienie zmian w funduszu jednostki [700 KB]

2018

Portable Document Format Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Krzykosach [pdf]