WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XIV/106/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR XIV/106/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy